Evanghelizare

99/168

Arta lucrării personale

Toți aceia care sunt capabili să facă lucrare personală — Lucrarea personală trebuie să fie îndeplinită de toți aceia care sunt capabili să facă lucrarea aceasta. Când merg din casă în casă, explicându-le oamenilor Scripturile într-o modalitate clară și simplă, Dumnezeu face adevărul să aibă o putere mântuitoare. Mântuitorul îi binecuvântează pe aceia care îndeplinesc lucrarea aceasta. — Letter 108, 1901. Ev 442.1

Prezentarea doctrinei nu este scopul inițial al lucrării personale — Multe suflete au o dorință nespusă de a primi lumina, siguranța și puterea care se află dincolo de lucrurile pe care au fost în stare să le înțeleagă. Aceste suflete au nevoie să fie căutate și să se lucreze pentru ele cu răbdare și perseverență. Cereți-I Domnului ajutorul în rugăciune fierbinte. Prezentați-L pe Isus așa cum îl cunoașteți, ca fiind Mântuitorul vostru personal. Dragostea Sa sensibilizatoare, harul Său îmbelșugat să se reverse în cuvintele voastre. Dacă nu sunteți întrebați, nu trebuie să prezentați punctele de doctrină. Luați Cuvântul lui Dumnezeu și, cu o dragoste delicată și plină de duioșie față de aceste suflete, arătați-le neprihănirea prețioasă a lui Hristos, la care trebuie să veniți, atât voi, cât și ele, pentru a fi mântuiți. — Manuscript 27, 1895. Ev 442.2

Să învățăm să adunăm recolta — Toți aceia care intră în câmpul Evangheliei au nevoie să fie educați și învățați, nu numai cum să folosească secera ca să taie recolta, ci și cum să folosească grebla pentru a o aduna și pentru a o îngriji în mod corespunzător. Seceratul acesta s-a făcut pretutindeni, dar s-a adunat foarte puțin, deoarece a fost făcută așa de puțină lucrare serioasă, printr-un efort personal de a separa grâul de paie și de a-l lega în snopi pentru a fi pus în grânar. — Letter 16e, 1892. Ev 442.3

Învățați arta de a mânui năvodul Evangheliei — Mintea trebuie să fie pusă la lucru pentru a inventa modalitățile cele mai bune de a ajunge la oamenii din jurul nostru. Nu este necesar să mergem la distanțe mari, cheltuind mult. Chiar lângă noi sunt familii și oameni pentru care ar trebui să facem un efort personal. Adesea lăsăm să ne scape ocaziile favorabile care se află la îndemâna noastră, urmărind să îndeplinim o lucrare mai puțin promițătoare undeva, la distanță, și, în felul acesta, timpul și banii noștri pot să fie pierduți în ambele locuri. Preocuparea lucrătorilor ar trebui să fie acum aceea de a învăța arta de a aduna sufletele în năvodul Evangheliei. — The Review and Herald, 8 decembrie, 1885. Ev 443.1

Simplitatea naturală în câștigarea de suflete — Lucrarea lui Hristos a fost constituită în mare parte din întrevederi personale. El a avut o considerație plină de credincioșie față de audiența formată dintr-un singur suflet, iar sufletul acela a dus mai departe, pentru mii de oameni, cunoștința primită. Ev 443.2

Învățați-i pe tineri cum să-i ajute pe alți tineri și, străduindu-se să facă lucrarea aceasta, fiecare va câștiga o experiență care îl va pregăti să ajungă un lucrător consacrat într-o sferă de activitate mai mare. Sute de inimi pot să fie câștigate prin cele mai simple modalități. Adesea, intelectualii cu pregătirea cea mai înaltă, aceia care sunt lăudați și considerați ca fiind oamenii mari și talentați ai lumii, sunt înviorați de cuvintele cele mai umile și simple, rostite de cineva care îl iubește pe Dumnezeu și care este în stare să vorbească despre dragostea aceasta la fel de natural cum vorbesc cei lumești despre lucrurile pe care le contemplă și cu care își hrănesc mintea. Chiar dacă sunt pregătite și calculate bine, cuvintele au doar o influență mică, dar lucrarea sinceră și cinstită, îndeplinită de un fiu sau de o fiică a lui Dumnezeu, fie prin cuvinte, fie printr-un serviciu mărunt, făcut cu o simplitate naturală, va deschide pentru multe suflete ușa înțepenită, care a fost de multă vreme încuiată. — The Review and Herald, 9 mai, 1899. Ev 443.3

Abordarea convingătoare, dar plină de bunătate — Abordați-i pe oameni într-o modalitate convingătoare, dar plină de bunătate, voioșie și dragoste față de Hristos.... Nicio limbă omenească nu poate să exprime cât de valoroasă este lucrarea Cuvântului și a Duhului Sfânt. Nicio expresie omenească nu este în stare să-i descrie minții limitate valoarea înțelegerii și a primirii, printr-o credință vie, a acelei binecuvântări care este dată atunci când Isus din Nazaret trece pe acolo. — Letter 60, 1903. Ev 444.1

Importanța felului în care salutăm — De felul în care îi salutați pe oamenii pe care îi vizitați depinde mult. Puteți să dați mâna cu persoana pe care o salutați într-un mod în care să-i câștige imediat încrederea sau într-un mod atât de rece, încât va crede că nu aveți niciun interes față de ea. — Slujitorii evangheliei, 189 (1915). Ev 444.2

Tineri pentru lucrarea biblică din orașe — Tinerilor să li se spună că pot să lucreze în orașele acestea. Poate că nu vor fi niciodată în stare să prezinte adevărul de la amvon, dar pot să meargă din casă în casă, îndrumându-i pe oameni la Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Praful și gunoiul ideilor false au îngropat mărgăritarele prețioase ale adevărului, dar lucrătorii Domnului pot să dezgroape comorile acestea, așa încât mulți să le vadă cu încântare și uimire. Sunt multe lucrări diverse, adaptate pentru minți diferite și pentru aptitudini diferite. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 182 (1886). Ev 444.3