Evanghelizare

98/168

Pastorii care prezintă studii biblice în cămin

Cuvântări scurte și mai multe studii biblice — Evitați predicile lungi. Oamenii nu pot să rețină nici jumătate din cuvântările pe care le aud. Prezentați cuvântări scurte și studii biblice mai multe. Trăim într-un timp când ar trebui să explicăm fiecare punct de credință în așa fel încât să fie la fel de clar precum este o piatră kilometrică. — Letter 102a, 1897. Ev 439.3

Lucrarea personală să nu le fie transferată ajutoarelor — Să folosim fiecare ocazie de a face lucrare personală. Lucrarea aceasta trebuie să fie făcută chiar dacă este necesar să predicăm mai puțin.... Ev 439.4

Partea aceasta a lucrării pastorale să nu fie neglijată sau transferată soțiilor voastre, ori altor persoane. Trebuie să vă învățați și să vă obișnuiți să vizitați fiecare familie la care puteți să ajungeți. Rezultatele vor dovedi că lucrarea aceasta este cea mai folositoare lucrare pe care o poate îndeplini un slujitor al Evangheliei. Ev 440.1

Dacă neglijează să viziteze oamenii acasă, el este un păstor necredincios, iar mustrarea lui Dumnezeu se îndreaptă împotriva lui. Lucrarea lui nu este îndeplinită nici pe jumătate. Dacă ar îndeplini o lucrare personală, realizările ar fi mai mari și ar fi adunate multe suflete. Ev 440.2

Dumnezeu nu va accepta nici o scuză pentru neglijarea acestei lucrări de slujire pastorală, care este partea cea mai importantă. Ea constituie finalizarea potrivită a lucrării și îl leagă pe solul adevărului de turmă, de oile și de mieii turmei Domnului. Domnul însuși face din unealta omenească un mijloc de răspândire a luminii pentru oameni, prin eforturile personale și prin identificarea cu oamenii pentru care lucrează. Ev 440.3

Cei slabi din turmă au nevoie să fie întăriți la momentul potrivit, prin cuvinte care îi vor mângâia, îi vor încuraja și îi vor consolida, așa încât să ajungă bine înrădăcinați și întemeiați în credință. Aceasta este calea pe care Dumnezeu a rânduit-o pentru a-i întâmpina pe oameni acolo unde se află ei. Recunosc faptul că dintre toate locurile unde am lucrat până acum, cele care au fost pierdute pentru cauza lui Dumnezeu sunt tocmai acelea unde solii care le-au vestit adevărul nu au îndeplinit o lucrare pastorală personală. — Letter 18, 1892. Ev 440.4

Lucrarea nu poate să fie făcută prin intermediari — Trebuie să ajungeți la oameni acolo unde se află ei, printr-o lucrare personală. Să vă familiarizați cu ei. Lucrarea aceasta nu poate să fie făcută prin intermediari. Banii luați sau dați cu împrumut nu pot să o realizeze. Predicile de la amvon nu pot să o facă. Prezentarea Scripturilor în familii — aceasta este lucrarea unui evanghelist, iar ea trebuie să fie asociată cu predicarea. Dacă este trecută cu vederea, predicarea va da greș într-o mare măsură. — Slujitorii evangheliei, 188, 189 (1915). Ev 440.5

Organizați studii biblice — Îți place să predici și ar trebui să ai ocazia de a predica oriunde mergi. Tu poți să faci o lucrare bună în domeniul acesta, dar nu este întreaga lucrare importantă ce trebuie să fie îndeplinită — oamenii au nevoie să fie învățați și educați. Multe dintre predicile ținute ar fi mult mai benefice pentru ascultători, dacă ar fi reduse la jumătate. Ev 441.1

Ia-ți timp să-i înveți pe oameni și să studiezi Biblia împreună cu ei. Întipărește bine în mintea ascultătorilor ideile și textele biblice. Îngăduie-le să pună întrebări și răspunde în modalitatea cea mai clară și mai simplă cu putință, ca să înțeleagă adevărurile prezentate.... Ev 441.2

Învață-i pe oameni așa cum i-a învățat Domnul Hristos. Studiază exemplul și metodele Sale de învățare. El a rostit predici puține, dar, oriunde a mers, mulțimile s-au adunat pentru a asculta învățăturile Sale. Pastorii trebuie să fie învățați să lucreze conform modelului divin. Încă nu ai început lucrarea de a-i educa pe oameni. Ei vor asculta predică după predică, dar nu pot să rețină decât câteva idei, iar acestea își pierd influența asupra minții, deoarece vin alte lucruri care înăbușă semințele adevărului. Prin urmare, metoda Domnului este cea mai bună, și anume aceea de a întipări în mintea lor, idee cu idee, adevărurile pe care trebuie să le cunoască pentru binele lor veșnic. Ogorul inimii să fie pregătit, iar semințele să fie semănate în așa fel încât să răsară și să aducă roade. — Letter 29, 1890. Ev 441.3