Evanghelizare

100/168

Îndepărtarea prejudecăților

Lecturile biblice și vizitele pregătesc acțiunile de evanghelizare publică — Lucrarea trebuie să înceapă în liniște, fără anunțuri zgomotoase. Prin urmare, să înceapă cu lecturi biblice, învățându-i în felul acesta pe oameni. Un asemenea plan va fi cu mult mai eficient, decât dacă se va începe cu predici. — Letter 89a, 1895. Ev 445.1

Împotrivirea este evitată prin lucrarea personală — În lucrarea lui Dumnezeu vom fi nevoiți să înfruntăm piedici și să ne confruntăm cu prejudecăți. Dumnezeu conduce evenimentele, iar slujitorii Săi trebuie să se confrunte cu dificultăți și împotrivire, deoarece acestea sunt metodele de disciplină alese de El și condițiile rânduite de El pentru un progres și un succes sigur. Totuși îi îndemn pe slujitorii Domnului să nu uite că lucrarea trebuie să fie făcută în liniște, fără a stârni acea puternică împotrivire care închide inimile față de adevăr. — Letter 95, 1896. Ev 445.2

Vizitele stabilesc modalitatea cea mai înțeleaptă în care se va desfășura lucrarea publică — Vă spun, în Numele Domnului, că, având în vedere numărul actual de lucrători, nu sunteți pregătiți să începeți lucrarea într-un loc dificil, unde prejudecățile sunt puternice. Ar fi fost mult mai bine dacă o jumătate din timpul petrecut de obicei în lucrarea publică ar fi fost dedicat lucrării din casă în casă, până când oamenii ar fi ajuns să se familiarizeze cu sinceritatea religioasă a lucrătorilor și cu dovezile care susțin credința lor. După ce această lucrare ar fi fost îndeplinită, ar fi putut să se stabilească dacă era recomandabil un efort mai costisitor. Ev 445.3

Lucrarea publică făcută a avut rezultate bune. Unii au răspuns și au primit adevărul, dar, oh, cât de puțini au fost aceștia. Domnul dorește ca adevărul să ajungă la oameni, iar lucrul acesta poate să fie îndeplinit numai printr-o lucrare personală. — Letter 95, 1896. Ev 445.4

Tactul necesar pentru înlăturarea prejudecăților — Natanael se ruga să i se descopere dacă omul acesta era cu adevărat Hristosul despre care vorbiseră Moise și profeții. În timp ce el continua să se roage, unul, pe nume Filip, care fusese adus la Hristos, l-a chemat și i-a zis: “Noi am găsit pe Acela despre care a scris Moise în lege și prorocii: pe Isus din Nazaret, fiul lui Iosif.” Natanael a răspuns: “Poate ieși ceva bun din Nazaret?” Filip cunoștea puternicele prejudecăți care existau în mintea multora împotriva Nazaretului și, ca urmare, nu a încercat să-l contrazică, de teama de a nu stârni spiritul lui de controversă, ci a spus simplu: “Vino și vezi!” Ev 446.1

“Aici se află o învățătură pentru toți pastorii, colportorii și misionarii noștri. Când îi întâlniți pe aceia care, asemenea lui Natanael, au prejudecăți puternice împotriva adevărului, nu insistați prea mult asupra părerilor voastre deosebite. Vorbiți-le mai întâi despre subiectele cu privire la care puteți să fiți de acord. Rugați-vă împreună cu ei și prezentați cu o credință umilă cererile voastre înaintea tronului harului. Dacă atât voi, cât și ei, veți ajunge într-o legătură mai apropiată cu Cerul, prejudecățile vor slăbi și va fi mai ușor să ajungeți la inima lor.” — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 149 (1886). Ev 446.2