Evanghelizare

97/168

Vizitele misionare

Rezultatele lucrării — Unui pastor poate să-i placă să predice, deoarece aceasta este partea cea mai plăcută a lucrării și este ușoară în comparație cu celelalte, dar nici un pastor nu ar trebui să fie evaluat în funcție de aptitudinea lui ca vorbitor. Partea mai grea urmează după ce pleacă de la amvon, când udă semințele semănate. Interesul creat ar trebui să fie urmat de lucrarea personală — vizitare, studii biblice, învățarea metodelor de cercetare a Scripturilor, rugăciunea cu familiile și cei interesați, căutând să adâncească impresia lăsată în mintea și în conștiința oamenilor. — Testimonies for the Church 5:255 (1885). Ev 437.4

Răspunsurile la întrebări — Niciun pastor nu este pregătit suficient pentru lucrarea lui, dacă nu știe cum să-i viziteze pe oameni acasă și cum să cunoască îndeaproape nevoile lor. Oamenilor trebuie să li se îngăduie să pună întrebări cu privire la subiectele care le-au fost prezentate și pe care li se pare că nu le-au înțeles. Lumina lui Dumnezeu trebuie să fie adusă înaintea ochilor lor. Cât de adesea, când s-a făcut lucrarea aceasta, iar pastorul a fost în stare să răspundă la întrebările lor, un potop de lumină a răsărit într-o minte întunecată și inimile au fost mângâiate prin credința Evangheliei. Aceasta este modalitatea în care trebuie să lucrăm pentru a aduce lumina în mintea acelora care caută o cunoaștere a căii mântuirii. — The Review and Herald, 19 aprilie, 1892. Ev 438.1

Pregătirea lucrătorilor pentru culegerea roadelor — În lucrarea pe care o îndeplinești, trebuie să fie câteva persoane pe care le pregătești, așa încât, dacă va fi nevoie să fii chemat într-un alt loc, ele să poată continua culegerea roadelor. Să ne rugăm cu privire la subiectul acesta. Trebuie să ne rugăm, să lucrăm și să credem. Domnul este acela care ne va da succesul. — Letter 376, 1906. Ev 438.2

Metode pline de succes pentru oameni cu talente obișnuite — Unii oameni cu talente obișnuite pot să realizeze prin lucrarea personală de vizitare din casă în casă mai mult decât dacă ar fi puși să lucreze cu mare cheltuială în mijlocul maselor sau în sălile publice unde se străduiesc să cheme mulțimea. Influența personală are o mare putere. Cu cât lucrarea pentru semeni are un caracter mai personal, cu atât binele care se realizează este mai mare.... Trebuie să vă apropiați de aceia pentru care lucrați, așa încât să aibă posibilitatea, nu numai să vă audă vocea, dar și să dea mâna cu voi, să învețe principiile voastre și să simtă simpatia voastră. — The Review and Herald, 8 decembrie, 1885. Ev 438.3

Prezentarea stilului de viață sănătos printr-o lucrare personală — Niciun învățător al adevărului nu ar trebui să considere că educația lui s-a încheiat, până când nu a studiat legile sănătății și până când nu cunoaște efectul practicilor corecte asupra vieții spirituale. El ar trebui să fie capabil să le vorbească oamenilor cu privire la subiectele acestea într-o modalitate inteligentă și să le fie un exemplu care va da putere de convingere cuvintelor sale. Prezentarea obiceiurilor de viață corecte este o parte a lucrării slujitorului Evangheliei, iar el va găsi multe ocazii de a-i învăța pe aceia cu care intra în legătură. Ev 439.1

Când îi vizitează pe oameni din casă în casă, el ar trebui să caute să înțeleagă nevoile lor, prezentându-le principiile corecte și învățându-i cu privire la lucrurile care sunt spre binele lor. Acelora care au o alimentație săracă ar trebui să le recomande să o îmbogățească, iar acelor care trăiesc extravagant și își încarcă mesele cu mâncăruri nenecesare și dăunătoare, torturi, produse de patiserie și mâncăruri condimentate, ar trebui să le vorbească despre alimentația care este importantă pentru sănătate și care promovează spiritualitatea. — Letter 19, 1892. Ev 439.2