Evanghelizare

90/168

Anglia și orașele ei

Cum trebuie să fie avertizați locuitorii acestor orașe? — Iată marile orașe din Anglia și de pe continent, cu milioanele lor de locuitori care încă nu au auzit ultima solie de avertizare. Cum urmează să fie avertizați acești oameni? Dacă poporul lui Dumnezeu nu va face altceva decât să exercite credința, El va lucra într-o modalitate minunată pentru a aduce la îndeplinire lucrarea aceasta. Ascultați cuvintele lui Hristos; “Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri.” Ce făgăduință prețioasă! O credem noi? Ce rezultate minunate ar apărea dacă rugăciunile unite ale acestui popor s-ar înălța spre Dumnezeu cu o credință vie! Isus este gata să ia aceste cereri și să le prezinte Tatălui Sau, spunând: “Cunosc persoanele acestea pe nume. Trimite răspunsuri la rugăciunile lor, pentru că am întipărit numele lor pe palmele Mele.” — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 152 (1886). Ev 414.1

Prezentarea adevărului în Londra — În biserică este nevoie de zel, dar și de înțelepciunea de a administra zelul acesta. Voi ați făcut o lucrare întru totul prea timidă pentru salvarea sufletelor. Dacă vreți să vedeți o lucrare îndeplinită în Londra și în orașele înconjurătoare, trebuie să fiți uniți și să aveți o putere irezistibilă, să continuați lupta până la porți și să înălțați stindardul cu fermitate, ca și când sunteți hotărâți să faceți adevărul să triumfe. Timiditatea și acțiunile precaute au fost lipsite de credință, iar rezultatele au fost așteptate doar puțin.... Ev 414.2

Faptul că lucrurile înaintează încet în Anglia nu este un motiv ca marea lucrare misionară să înainteze la fel de încet în efortul de a confrunta obiceiurile oamenilor de teama că vor fi surprinși. Ei trebuie să fie mult mai surprinși decât au fost până acum. Lucrarea Domnului cere grabă, deoarece sufletele pier fără cunoașterea adevărului.... Ev 415.1

Precauția este necesară, dar în timp ce unii dintre lucrători sunt precauți, încetinind lucrarea, dacă nu sunt asociați cu aceia care înțeleg nevoia de a fi îndrăzneți, se va pierde foarte mult, ocaziile favorabile vor trece, iar căile pe care le deschide providența lui Dumnezeu nu vor fi sesizate. — Letter 31, 1892. Ev 415.2

O mare lucrare în Anglia — O mare lucrare este de făcut în Anglia. Din Londra, lumina ar trebui să strălucească în raze clare și distincte până în regiunile îndepărtate. Dumnezeu a lucrat în Anglia, dar această lume vorbitoare de limbă engleză a fost neglijată cumplit. Anglia are nevoie de mult mai mulți lucrători și de mult mai multe mijloace financiare. Londra abia dacă a fost atinsă. Când îmi este prezentată situația din acest mare oraș, inima îmi este mișcată adânc.... Ev 415.3

Numai în Londra ar trebui să fie angajați cel puțin o sută de oameni. Domnul notează neglijența manifestată față de lucrarea Lui și, în curând, va ajunge la scadență o grea notă de plată. — Testimonies for the Church 6:25, 26 (1900). Ev 415.4

O armată de lucrători — Mi se pare că necesitatea de a lucra în Anglia constituie un subiect foarte important pentru noi. Vorbim despre China și despre alte țări. Să nu uităm țările vorbitoare de limbă engleză, unde, dacă adevărul ar fi fost prezentat, mulți l-ar fi primit și l-ar fi pus în practică. Ev 415.5

De ce nu s-a făcut o lucrare mai mare în Anglia? Care a fost motivul? Lucrătorii nu au putut să obțină mijloace financiare. Oare nu ne vorbește lucrul acesta despre nevoia de a face economie în toate domeniile?... Ev 416.1

Nimeni să nu presupună că lucrarea din Londra poate să fie dusă mai departe de unul sau doi lucrători. Acesta nu este un plan corect. Pe lângă aceia care pot să supravegheze lucrarea, trebuie să existe o armată de lucrători care să se străduiască să ajungă la diferitele categorii de oameni. Să fie făcută o lucrare din casă în casă. — The General Conference Bulletin, 22 aprilie, 1901. Ev 416.2

Ajutorul financiar va veni — În Londra trebuie să fie făcută o lucrare. Mi-a fost dată lumina că lucrarea aceasta poate să fie îndeplinită și că ajutorul va veni din exterior. Cei înstăriți vor dărui din banii lor. Nu trebuie să fiți delicați când le cereți bani. — The General Conference Bulletin, 22 aprilie, 1901. Ev 416.3

Închiriați săli bune pentru locurile de adunare — Lucrarea din Anglia ar fi putut fi mult mai avansată decât este acum, dacă frații noștri nu ar fi încercat să lucreze, la început, într-o modalitate atât de puțin costisitoare. Dacă ar fi închiriat săli bune și ar fi condus lucrarea, știind că avem niște adevăruri mari, care vor fi în mod sigur biruitoare, ei ar fi avut un succes mai mare. Dumnezeu dorea ca lucrarea să înceapă într-o asemenea modalitate, încât primele impresii să fie cele mai bune cu putință. — Slujitorii evangheliei, 462 (1915). Ev 416.4

Probleme cu privire la clasele sociale — Este adevărat că în lucrarea de prezentare a adevărului sunt dificultăți numeroase chiar și în Anglia creștină. Una dintre cele mai mari dificultăți este deosebirea dintre cele trei clase sociale principale și spiritul de castă care este foarte puternic în țara aceasta. În orașe, capitaliștii, proprietarii de magazine și muncitorii cu ziua, iar la țară, proprietarii de terenuri, arendașii și muncitorii cu ziua la fermă alcătuiesc trei clase generale, între care sunt deosebiri mari cu privire la educație, atitudine și circumstanțe. Este foarte dificil ca o singură persoană să lucreze pentru toate aceste clase sociale în același timp. Bogăția înseamnă măreție și putere. Sărăcia este o situație doar cu puțin mai bună decât sclavia. Dumnezeu nu a plănuit să existe niciodată o asemenea ordine a lucrurilor. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 164 (1886). Ev 416.5

Cei din clasele umile ajung la inima celor din clasele mai înalte — Într-o țară unde o parte atât de mare a populației este menținută într-o stare de aservire a celor bogați, iar clasele mai înalte sunt ținute în robie de obiceiuri împământenite de multă vreme, este numai de așteptat ca înaintarea unui adevăr nepopular să fie lentă la început. Totuși, dacă frații vor fi răbdători, iar lucrătorii își vor da seama pe deplin de situație și se vor strădui să folosească fiecare ocazie favorabilă pentru răspândirea luminii, suntem siguri că, în curând, vom culege un seceriș îmbelșugat de suflete pe pământul englez. Cu tact și perseverență se vor găsi mijloace vaste de a ajunge la oameni. Ev 417.1

Fără îndoială că întotdeauna va fi dificil să ajungem la cei din clasele sociale mai înalte. Totuși adevărul își va găsi deseori calea spre cei nobili, ajungând mai întâi la cei din clasele de mijloc și din clasele mai sărace. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 166 (1886). Ev 417.2

Nevoia unei lucrări atente — Nu trebuie să desconsiderați rezultatele obținute deja, pe motiv că nu vedeți în vechea Anglie aceleași rezultate pe care le-ați văzut în Australia. În Grimsby și în Ulceby sunt câteva suflete prețioase și încă mai sunt altele care vor intra în biserică. În Southampton sunt câteva suflete bune, iar eu consider că fratele pe care l-am cunoscut în casa fratelui _____, precum și cele câteva persoane asociate cu el sunt un material bun. Pentru că ei nu înțeleg fiecare punct de credință așa cum îl înțelegem noi, situația lor trebuie să fie tratată cu înțelepciune, ca să fim uniți ori de câte ori ne este cu putință și să nu sporim cu nimic separarea dintre noi. Ev 417.3

Eu cred că dacă se va manifesta înțelepciune în tratarea cazului ei, sora _____ va veni în față. Asemenea persoane nu trebuie să fie tratate cu nepăsare, ci să se facă eforturi de a le aduce la adevărul nobil. Noi dorim ca femeia aceea să ajungă un lucrător pentru Dumnezeu.... Lucrarea de a găsi oile rătăcite și de a depune orice efort pentru a le aduce în staul este o lucrare frumoasă. Va fi nevoie de timp pentru a le ajuta să scape de toate ideile lor ciudate și de concepțiile lor stranii, dar trebuie să fim răbdători și să nu le facem să plece de la noi. Dumnezeu lucrează pentru ele, iar când privesc în trecut văd că am trecut prin descurajări la fel de mari ca acelea pe care a trebuit să le biruim și cu care încă trebuie să luptăm acum în vechea Anglie. — Letter 50, 1887. Ev 418.1

Dumnezeu Se va îngriji de cei credincioși din Anglia — Însoțiți de fratele S.H. Lane, am mers la Risely, un orășel aflat la aproximativ patruzeci de mile distanță de Londra. Aici, frații Lane și Durland conduceau o adunare de tabără de patru săptămâni. Cortul avea aproximativ trei sute de locuri, iar seara era plin și un mare număr de oameni stăteau în picioare afară. Ev 418.2

Inima mea a fost cuprinsă de o dragoste deosebită față de oamenii aceștia și aș fi rămas cu bucurie mai mult împreună cu ei. Se poate spune că în auditoriu s-au aflat femei onorabile, și nu puține. Câțiva dintre participanți începuseră să respecte Sabatul. Mulți dintre oameni erau convinși de adevăr, dar problema lor nu era dacă puteau să respecte Sabatul și să renunțe la confortul și luxul vieții, ci dacă puteau să câștige o pâine simplă pentru copiii lor. Unele suflete conștiincioase au început să respecte Sabatul. Credința acestora va li încercată aspru. Totuși, oare Acela care se îngrijește de corbi, nu se va îngriji mult mai mult de aceia care îl iubesc și se tem de El? Privirile lui Dumnezeu sunt îndreptate spre copiii Săi credincioși și conștiincioși din Anglia, iar El le va deschide o cale pentru a le face cu putință să respecte toate poruncile Sale. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 163 (1886). Ev 418.3