Evanghelizare

89/168

Secțiunea 12 — Vestirea soliei în alte continente

Vestirea soliei în Europa

Lumea întreagă să fie iluminată — La data aceasta, ar trebui să se găsească reprezentanți ai adevărului prezent în fiecare oraș și în cele mai îndepărtate locuri ale pământului. Tot pământul trebuie să fie iluminat de slava adevărului lui Dumnezeu. Lumina trebuie să strălucească în toate țările și peste toate popoarele.... Ev 407.1

Anumite țări au avantaje care le fac să fie centre de educație și influență. În țările în care se vorbește limba engleză și în țările protestante din Europa este relativ ușor să intri în legătură cu oamenii și sunt multe posibilități de a înființa instituții și de a îndeplini lucrarea. În alte țări, cum ar fi India și China, lucrătorii trebuie să treacă printr-o perioadă de pregătire îndelungată, înainte ca oamenii să-i poată înțelege sau ca ei să-i înțeleagă pe oameni. În lucrare sunt greutăți mari de întâmpinat la fiecare pas. În America, Australia, Anglia, precum și alte țări europene, multe dintre piedicile acestea nu există. America are multe instituții care fac lucrarea să aibă reputație. Pe măsură ce lucrarea înaintează, instituții asemănătoare ar trebui să fie înființate în Anglia, Australia, Germania și Scandinavia și în alte țări europene. În aceste țări, Domnul are lucrători capabili, lucrători cu experiență. Aceștia pot să contribuie la înființarea de instituții, la formarea de lucrători și la înaintarea lucrării în diferitele ei ramuri. Dumnezeu intenționează ca ei să fie înzestrați cu mijloace financiare. Instituțiile înființate vor da un caracter deosebit lucrării din aceste țări și vor da prilej pentru formarea de lucrători pentru țările păgâne aflate într-un întuneric mai mare. În felul acesta, destoinicia lucrătorilor noștri cu experiență ar fi multiplicată de o sută de ori.... Ev 407.2

Mă doare sufletul când mă gândesc că nu sunt pregătite mijloace de ajutor mai mari pentru lucrarea din Europa. Mă doare mult inima atunci când mă gândesc la lucrarea din Elveția, Germania, Norvegia și Suedia. Acolo unde se găsesc doar unul sau doi oameni care se străduiesc să ducă mai departe diferitele ramuri ale lucrării, ar trebui să fie sute de persoane la lucru. — Testimonies for the Church 6:24-26 (1900). Ev 408.1

O mare lucrare în Europa — În Europa avem de făcut o lucrare mare. Întregul cer este interesat nu numai de țările din apropiere, care au nevoie de ajutorul nostru, ci și de țările îndepărtate. Toți locuitorii cerului sunt în plină activitate, slujind lumii căzute. Ei au un interes adânc și fierbinte pentru salvarea oamenilor, a locuitorilor căzuți ai acestei lumi. — Manuscript 65, 1900. Ev 408.2

Acelora care prezintă adevărul în Europa le este încredințată o mare lucrare.... Franța și Germania, cu marile lor orașe cu o populație numeroasă, se află în atenția noastră. Apoi, Italia, Spania și Portugalia, care au trecut prin atâtea secole de întunecime, ... sunt deschise acum pentru Cuvântul lui Dumnezeu — dispuse să primească ultima solie de avertizare a lumii. De asemenea, avem în vedere Olanda, Austria, România, Turcia, Grecia și Rusia, cu milioane și milioane de oameni, ale căror suflete sunt la fel de prețioase în ochii lui Dumnezeu ca sufletele noastre și care nu știu nimic despre adevărurile speciale pentru acest timp.... Ev 408.3

În aceste țări s-a realizat deja o lucrare bună. Mulți au primit adevărul, fiind răspândiți aproape în toate țările, asemenea unor purtători ai luminii.... Dar cât de puțin s-a făcut în comparație cu marea lucrare care se află în fața noastră! Îngerii lui Dumnezeu lucrează asupra minții oamenilor, pregătindu-le pentru primirea soliei de avertizare. Este nevoie de misionari care să meargă în teritorii unde până acum nu s-a lucrat decât foarte puțin. În permanență se deschid noi câmpuri de lucru. Adevărul trebuie să fie tradus în diferite limbi, pentru ca toate popoarele să se poată bucura de puterea lui curată și dătătoare de viață. — Schițe din viața mea, 304, 305 (1915). Ev 408.4

Chemare la o lucrare vastă și temeinică — A venit timpul să se facă mult în Europa. O mare lucrare se poate face în Europa, așa cum s-a făcut în America. Să se înființeze sanatorii și să se organizeze restaurante dietetice. Lumina adevărului prezent să strălucească prin mijlocirea tipăriturilor. Lucrarea de traducere a cărților noastre trebuie să continue. Mi-a fost arătat că în țările europene se vor aprinde lumini în multe locuri. Ev 409.1

Sunt multe locuri în Europa unde lucrarea Domnului nu se prezintă bine. E nevoie de ajutor în Italia, în Franța, în Scoția și în multe alte țări. În locurile acestea, trebuie să se facă o lucrare mai mare. E nevoie de lucrători. În poporul lui Dumnezeu din Europa sunt talente, iar Domnul dorește ca talentele acestea să fie folosite pentru a înființa, în Anglia și pe continent, centre din care să poată străluci lumina. Ev 409.2

Este o lucrare de făcut în Scandinavia. Dumnezeu este tot atât de binevoitor să lucreze prin credincioșii scandinavi, ca și prin credincioșii americani. Ev 409.3

Frații mei, uniți-vă cu Domnul, Dumnezeul oștirilor. De El să vă temeți și de El să vă înspăimântați. A sosit timpul ca lucrarea Lui să fie dezvoltată. În față ne stau vremuri tulburi, dar, dacă stăm alături, în comuniune creștină, ne alergând niciunul după supremație, Dumnezeu va lucra cu putere pentru noi. — Testimonies for the Church 8:38 (1904). Ev 409.4

În Europa este necesar un efort mai mare — Din cauza sărăciei oamenilor, pentru îndeplinirea lucrării va fi necesar un efort mai mare decât în America. Apoi, preoții sunt atât de numeroși. Ne gândim la cuvintele apostolului: “Îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute, și își vor da învățători după poftele lor” Îndată ce adevărul este dus într-un loc, pastorii diferitelor biserici se alarmează și cheamă imediat alți pastori pentru a începe adunări de înviorare. Aici, adunările acestea se numesc conferințe. Ele vor continua săptămâni la rând și vor fi disponibili nu mai puțin de zece pastori. Vor fi chemați oamenii cei mai talentați și bisericile vor adresa nenumărate avertizări și amenințări împotriva adventiștilor de ziua șaptea, care sunt comparați cu mormonii și despre care se spune că dezmembrează bisericile și provoacă dezbinări. Ev 410.1

Este foarte greu să exerciți o influență asupra oamenilor. Singura metodă pe care am constatat-o a avea succes este organizarea de studii biblice, iar interesul începe în felul acesta, cu una, două sau trei persoane. Apoi, persoanele acestea îi vizitează pe alții și caută să le stârnească interesul. Astfel, lucrarea înaintează lent, așa cum s-a întâmplat în Lausanne, dar aici douăzeci de persoane au primit adevărul, iar acesta nu este singurul bine care s-a realizat, deoarece tinerii care se pregătesc pentru a fi lucrători au avut parte de o instruire bună și au primit o educație care îi va pregăti să fie mai folositori pentru lucrarea lui Dumnezeu. — Letter 44, 1886. Ev 410.2

Lucrarea pentru membrii bisericii de stat europene — Din lumina care mi-a fost dată cu privire la oamenii din această parte a țării, și probabil din întreaga Europă, știu că există pericolul ca prezentarea adevărului să le stârnească spiritul de luptă. Între adevărul prezent și doctrinele bisericii în care s-au născut și au crescut mulți dintre oameni nu este decât puțină armonie, iar ei sunt atât de plini de prejudecăți și se află sub controlul preoților și pastorilor lor într-o măsură atât de mare, încât în multe situații nici măcar nu îndrăznesc să vină să asculte adevărul predicat. Prin urmare, întrebarea care se ridică este: “Cum se poate ajunge la oamenii aceștia? Cum poate să fie îndeplinită lucrarea cea mare a vestirii soliei îngerului al treilea?” Lucrarea aceasta trebuie să fie îndeplinită în cea mai mare parte printr-un efort personal perseverent, vizitându-i pe oameni acasă. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 149, 150 (1886). Ev 410.3

Solul tăcut — “Totuși”, spune cineva, “să presupunem că nu putem să fim primiți în casele oamenilor, iar dacă suntem primiți, să presupunem că ei se împotrivesc adevărurilor pe care le prezentăm. Ca urmare, oare nu ar trebui să ne simțim scuzați de nevoia de a mai face și alte eforturi pentru ei?” În niciun caz. Chiar dacă vă închid ușa în față, nu plecați în grabă cu indignare, fără a mai face niciun efort de a-i salva. Rugați-L pe Dumnezeu cu credință să vă ajute să ajungeți chiar la inima acestor oameni. Nu încetați eforturile. Cercetați și plănuiți, până când veți găsi alte mijloace de a ajunge la ei. Dacă nu aveți succes prin vizitele personale, încercați să le trimiteți un sol tăcut. În inima omenească se află atât de multă mândrie cu privire la părerile proprii, încât, adesea, publicațiile noastre găsesc o cale de intrare acolo unde solul omenesc nu poate să intre. Ev 411.1

Mi-a fost arătat cum au tratat uneori oamenii din Europa și din alte părți ale lumii literatura despre adevărul prezent. O persoană primește o broșură sau un ziar. Citește puțin din ea, găsește ceva care nu este în acord cu părerile ei anterioare și o aruncă deoparte. Totuși puținele cuvinte pe care le-a citit nu sunt uitate. Oricât de nebinevenite ar fi, ele rămân în minte până când este stârnit interesul de a citi mai mult despre subiectul acela. Broșura este luată din nou, iar cititorul găsește iarăși ceva care este împotriva părerilor și obiceiurilor lui îndelung cultivate, și el o aruncă din nou cu mânie. Cu toate acestea, solul respins nu spune nimic pentru a spori împotrivirea lui, sau pentru a-i stârni spiritul de luptă, iar când puterea mâniei se stinge, broșura este luată din nou. Ea spune aceeași poveste simplă și directă, iar el găsește în ea comori prețioase. Îngerii lui Dumnezeu sunt aproape pentru a întipări cuvântul nerostit în inima lui și, deși nu-i place să facă astfel, cititorul cedează în cele din urmă, iar lumina pune stăpânire pe sufletul lui. Adesea, aceia care sunt convertiți fără voie în felul acesta se dovedesc a fi printre credincioșii cei mai serioși, iar experiența lor îi învață să lucreze cu perseverență pentru alții. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 150 (1886). Ev 411.2

Adunările de tabără și în aer liber — Mi s-a cerut să vorbesc cu privire la organizarea de adunări de tabără în Europa. Le-am spus că, în conformitate cu lumina pe care Domnul mi-a dat-o, corturile pot să fie folosite în mod avantajos în unele locuri și dacă sunt organizate corespunzător, vor avea un rezultat foarte bun. Nu știu acum de ce mi-au cerut sfatul în legătură cu subiectul acesta, dar am auzit că a fost din cauză că fratele _____ vorbise mai înainte împotriva ideii că adunările de tabără ar fi cea mai bună alternativă a sălilor de adunare. Ev 412.1

Apoi, îmi prezint obiecțiile cu privire la adunările în aer liber. Ele au fost foarte obositoare pentru pastorii noștri, deoarece le-au suprasolicitat corzile vocale. Și-au ridicat vocea la un ton nenatural și vor fi afectați într-o mare măsură prin metoda aceasta de lucru. O altă obiecție a fost aceea că ordinea și disciplina nu se pot menține, iar o asemenea lucrare nu ar încuraja obiceiul de a cerceta Scripturile cu atenție pentru a scoate din vistieria lui Dumnezeu lucruri noi și vechi. — Letter 2, 1885. Ev 412.2

Dumnezeu va lucra cu putere — În Europa trebuie să fie făcută o mare lucrare. Ea poate să pară că înaintează încet și greu la început, dar, dacă vă veți consacra lui Dumnezeu pe deplin, El va lucra cu putere. În cea mai mare parte a timpului va trebui să pășiți prin credință, fără a lua în considerare propriile simțăminte. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 128, 129 (1886). Ev 412.3

Până la marginile pământului — Lumina adevărului trebuie să strălucească până la marginile pământului. O lumină tot mai mare, pornind de la fața Răscumpărătorului, îi îmbracă pe reprezentanții Săi cu strălucire cerească, pentru ca lumina să fie răspândită prin întunericul unei lumi ce este învăluită în noapte. În calitate de conlucrători ai Săi, să ne rugăm pentru sfințirea dată de Duhul Său, pentru ca să putem străluci cu o putere tot mai mare.... Ev 413.1

Străduințele noastre nu trebuie să fie mărginite la câteva locuri, unde lumina a ajuns să fie atât de abundentă, încât nu e apreciată. Solia Evangheliei trebuie să fie proclamată la toate neamurile, la toate semințiile, la toate limbile și la toate noroadele. — Testimonies for the Church 8:40 (1904). Ev 413.2

Să cuprindem pământul — Dumnezeu i-a înzestrat pe oameni cu puterea de a lumina întreaga lume. El le-a dăruit aptitudini care îi fac să fie capabili de a îndeplini o lucrare extinsă, ce va cuprinde pământul. În toate părțile lumii trebuie să fie înființate sanatorii, școli, tipografii și diferite instituții. Ev 413.3

Totuși lucrarea aceasta nu s-a făcut încă. În alte țări, multe întreprinderi care necesită fonduri încă nu au fost începute și dezvoltate. Deschiderea de restaurante igienice și înființarea de sanatorii pentru îngrijirea celor bolnavi și suferinzi sunt la fel de necesare în Germania precum sunt în America. Toți trebuie să facă tot ce pot mai bine, lăudându-se cu Domnul și binecuvântându-i pe alții prin faptele lor bune. Ev 413.4

Domnul Hristos conlucrează cu aceia care se angajează în lucrarea misionară medicală. Bărbații și femeile care fac plini de altruism tot ce pot pentru a înființa sanatorii și locuri de tratament în multe țări vor fi răsplătiți din belșug. Aceia care vizitează instituțiile acestea vor fi binecuvântați fizic, mintal și spiritual. Cei obosiți vor fi înviorați, cei bolnavi vor fi însănătoșiți, iar cei împovărați de păcat vor fi eliberați. În țările îndepărtate, cuvintele de mulțumire se vor auzi de pe buzele acelora ale căror inimi sunt întoarse de la slujirea față de păcat, la neprihănire. Prin cântecele lor de laudă plină de recunoștință, va fi adusă o mărturie care va câștiga și alte suflete la adevăr. — Letter 121, 1902. Ev 413.5