Evanghelizare

91/168

Orașele din nordul Europei

Veniți în ajutorul Domnului — În ultima mea viziune, mi-a fost arătată importanța lucrării din nordul Europei. Oamenii sunt tot mai sensibili față de adevăr. Domnul i-a dat fratelui Matteson o mărturie pentru a ajunge la inima oamenilor. Totuși lucrarea este abia la început. Printr-o muncă înțeleaptă și plină de sacrificiu de sine, multe suflete vor fi aduse la cunoașterea adevărului. În acest câmp misionar ar trebui să se afle câțiva lucrători lipsiți de egoism și temători de Dumnezeu, care să lucreze pentru suflete, ca unii care vor trebui să dea socoteală în ziua judecății. Ev 419.1

Mi-a fost arătat că frații noștri suedezi, norvegieni și danezi nu au făcut tot ce ar fi putut și ar fi trebuit să facă pentru conaționalii lor. Îndată ce adoptă adevărul, ei ar trebui să simtă că în inima lor se aprinde focul zelului misionar pentru frații lor aflați în întunericul ideilor false. Mulți așteaptă ajutor de la frații lor americani, în timp ce ei înșiși nu își fac datoria și nu simt răspunderea pe care Dumnezeu le cere să o simtă față de cei din propria țară. Dacă ar vrea, ei ar putea să facă mult mai mult decât fac în prezent. Frații aceștia trebuie să biruiască egoismul și să ajungă să-și simtă responsabilitatea pe care o au față de Dumnezeu și față de conaționalii lor, altfel vor pierde răsplata prețioasă pe care ar putea să o obțină, dacă ar pune talanții mijloacelor financiare în vistieria lui Dumnezeu și, în felul acesta, printr-un efort personal, îndrumat cu înțelepciune, ar fi niște unelte pentru salvarea multor suflete. Ev 419.2

Tinerii să fie educați pentru a ajunge misionari în propriile țări, ca să-i învețe adevărul pe cei ce se află în întuneric. În Europa trebuie să fie tipărite publicații. Totuși, în prezent,22 danezii, suedezii și norvegienii care cred adevărul manifestă întru totul prea multă comoditate și prea puțin zel pentru a susține din propriile fonduri o cheltuială atât de mare. Tocmai din cauza aceasta, îi îndemn cu privire la necesitatea de a se implica în lucrare și de a simți față de cei din propria țară un interes chiar mai mare decât au arătat frații lor americani. Dumnezeu le cere acestor frați să vină fără întârziere în ajutorul Domnului. — The Advent Review Supplement, 6 februarie 1879 Ev 419.3

Obiceiurile și tradiția diferă, dar natura omenească este aceeași — Voi trebuie să lucrați aici întocmai cum am lucrat noi în America. Trebuie să aveți societățile proprii de publicații și alte facilități și, chiar dacă uneori vi se pare că publicațiile nu realizează prea mult în unele părți, totuși trebuie să continuați în direcția aceasta. Noi am avut tocmai astfel de experiențe în America. Totuși am continuat să le trimitem publicațiile acestea oamenilor din diferite categorii sociale și a trecut un timp până când am putut să facem unele progrese. Ev 420.1

Mi-a fost arătat că în țările acestea lucrarea trebuie să aibă o formă diferită și că este nevoie de puterea care vine de la Dumnezeul cerurilor, ca să vă inspire să lucrați într-o modalitate diferită. Deși frații Matteson și Olsen vă vor ajuta în lucrare, aș dori să vă spun aceste lucruri ca să puteți începe să gândiți diferit. Voi puteți să faceți de zece ori mai mult decât credeți, dar necredința vă stă în cale, spunându-vă că nu puteți să faceți nimic în direcția aceasta sau aceea, dar puteți, fraților. Ev 420.2

Aici, obiceiurile și tradițiile sunt diferite de cele din America, dar natura omenească este aceeași ca și acolo, iar frații care au primit adevărul în inimă sunt dispuși să lucreze, dacă sunt educați și învățați pentru a ști cum să lucreze. Fraților, nu am putut să dorm mai mult de trei ore pe noapte, gândindu-mă la lucrarea din Europa și mi se pare că îmi este greu să-mi găsesc liniștea, când îmi dau scama de lucrurile acestea. Ev 420.3

Am văzut că Dumnezeu este dispus să lucreze pentru voi, dar El va lucra numai în măsura credinței voastre. Prin urmare, dorim să vă sporiți credința, să vă lărgiți concepțiile și fie ca Domnul să pună povara lucrării pe umerii fiecăruia dintre voi cei care credeți adevărul. — Manuscript 6, 1886. Ev 421.1

Planuri vaste pentru Copenhaga — Dacă în orașul acesta bogat și frumos [Copenhaga] nu se află nici o sală potrivită în care adevărul să le poată fi prezentat oamenilor, ne aducem aminte că în hanul din Betleem nu a fost nici o cameră pentru mama lui Isus și că Mântuitorul lumii S-a născut într-un staul.... Ev 421.2

Sunt departe de a fi convinsă că aceste mici încăperi întunecoase au fost locurile cele mai bune care puteau fi obținute sau că în orașul acesta mare, cu trei sute douăzeci de mii de locuitori, solia a trebuit să fie vestită într-o cameră aflată la demisol, care poate să adăpostească numai două sute de persoane, dintre care numai o jumătate au loc pe scaune, așa încât o mare parte din adunare să fie nevoită să stea în picioare. Când Dumnezeu le trimite ajutor fraților noștri, ei trebuie să facă un efort serios, chiar cu o anumită cheltuială, pentru a le duce oamenilor lumina. Solia aceasta trebuie să-i fie vestită lumii, dar, dacă frații noștri nu au idei și planuri mai vaste, nu vor vedea mari realizări. Ev 421.3

Deși trebuie să lucrăm stăruitor pentru cei din clasele mai sărace, să nu ne restrângem eforturile doar la ei, iar planurile noastre să nu fie făcute în așa fel încât să avem doar ascultători din clasa aceasta socială. Este nevoie de oameni capabili. Dacă talentul lor este consacrat lui Dumnezeu și sfințit de Duhul Său, cu cât sunt aduși în lucrare mai mulți oameni cu capacitate intelectuală, cu atât lucrarea va fi mai bine făcută și cu atât va sta mai sus înaintea lumii. În general, oamenii aceștia vor refuza solia de avertizare, totuși trebuie să fie făcute eforturi pentru a le prezenta adevărul și celor care se află în poziții înalte și care sunt educați, așa cum le este prezentat celor săraci și fără școală. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 183, 184 (1886). Ev 421.4

Problema sălii din Suedia — Sunt convinsă că în Orebro, la fel și în Copenhaga, am fi putut să avem o audiență bună, dacă frații noștri ar fi obținut o sală corespunzătoare. Totuși ei nu au așteptat mult, iar ca urmare nu au primit mult. Nu putem să ne așteptăm ca oamenii să vină să audă un adevăr nepopular, când anunțurile spun că adunările vor avea loc într-un demisol sau într-o sală mică unde încap numai o sută de persoane. Caracterul și importanța lucrării noastre sunt judecate în funcție de eforturile făcute pentru a o aduce înaintea publicului. Dacă eforturile acestea sunt atât de reduse, se lasă impresia că solia pe care o prezentăm noi nu este vrednică de a fi luată în considerare. Astfel, prin lipsa lor de credință, uneori, frații noștri își îngreunează singuri lucrarea într-o măsură foarte mare. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 200 (1886). Ev 422.1

Recolta din nordul Europei este vizibilă — Mi-a fost arătat că mulți oameni din nordul Europei au acceptat adevărul prin intermediul literaturii. Când au ajuns în mâinile lor câteva broșuri sau ziare, sufletele lor deja flămânzeau după lumină și cunoștință, iar mie mi-au fost arătați citind. Nevoile sufletului lor erau împlinite, Duhul lui Dumnezeu le sensibiliza inima și îi impresiona, ochii le erau plini de lacrimi, iar din sufletul lor împovărat ieșeau suspine. Ei au îngenuncheat cu broșurile în mâini și L-au implorat pe Domnul în rugăciuni stăruitoare, cerându-I să-i conducă și să-i ajute să primească lumina care venea de la El. Unii s-au consacrat lui Dumnezeu. Nesiguranța lor a dispărut și, pe măsură ce primeau învățătura despre Sabatul poruncii a patra, simțeau că stau cu adevărat pe Stânca veacurilor. Mi-au fost prezentate multe persoane răspândite pretutindeni în nordul Europei, ca fiind gata să primească lumina adevărului. — The Advent Review Supplement, 6 februarie 1879. Ev 422.2