Evanghelizare

88/168

Orașele vestice

Orașele din California — În California trebuie să fie tăcută o lucrare care a fost neglijată în chip straniu. Această lucrare să nu mai fie amânată. Când se deschid uși pentru prezentarea adevărului, să fim gata ca să intrăm. În marele oraș San Francisco s-a făcut o lucrare oarecare, dar când cercetăm câmpul, vedem lămurit că s-a făcut numai un început. Cât mai curând cu putință să se depună eforturi bine organizate în diferitele cartiere ale acestui oraș ca și în Oakland. Nelegiuirea orașului San Francisco încă nu a ajuns la culme. Lucrarea noastră în orașul acesta trebuie să se lărgească și să se adâncească. Dumnezeu vede în el multe suflete de salvat. — Testimonies for the Church 7:110-131 (1902). Ev 403.2

Oare nu vom face tot ce ne stă în putere pentru întemeierea lucrării în marile orașe San Francisco și Oakland, precum și în celelalte orașe din California? Mii și mii de oameni, care locuiesc în orașele din apropierea noastră, au nevoie de ajutor în multe feluri. Slujitorii Evangheliei trebuie să înțeleagă cuvintele pe care Domnul Isus Hristos le-a spus ucenicilor Săi; “Voi sunteți lumina lumii.” — Manuscript 79, 1900. Ev 403.3

Adunările de tabără din vest — În orașele mari, cum ar fi San Francisco, trebuie să fie organizate adunări de tabără bine echipate, pentru că nu va mai trece mult timp până când orașele acestea vor suferi judecățile lui Dumnezeu.21 San Francisco și Oakland ajung să fie asemenea Sodomei și Gomorei, iar Domnul le va pedepsi cu mânie. — Manuscript 114, 1902. Ev 403.4

Lucrarea va fi scurtată — San Francisco a fost pedepsit cu judecăți grele, dar Oakland a fost cruțat cu milostivire până acum. Va veni timpul când lucrarea noastră din locurile acestea va fi scurtată, prin urmare este important ca acum să fie depuse eforturi stăruitoare de a le vesti locuitorilor acestor orașe solia pe care Domnul o are pentru ei. — Manuscript 25, 1908. Ev 404.1

O avertizare pentru lucrătorii din San Francisco — Lucrarea care înaintează în San Francisco este bună. Totuși fiecare pas să fie făcut cu rugăciune și atenție, pentru că vor fi multe lucruri care îi vor încurca și îi vor împiedica pe lucrători. Frații mei, cuvântul care mi-a fost dat pentru voi este: “Vegheați și rugați-vă.” Vegheați ca nu cumva să stați în calea lucrării lui Dumnezeu, lăsând în urmă impresii care dăunează adevărului. Înfrumusețați-vă mărturisirea de credință prin conversații sincere. Cultivați darul Duhului Sfânt, ca să nu fiți niște piedici în calea lucrării lui Dumnezeu. Trasați o cale dreaptă în urma pașilor voștri, ca nu cumva mieii să fie abătuți de pe ea. — Manuscript 105, 1902. Ev 404.2

Suburbiile orașului Bay și Oakland — Sufletul meu este cuprins de regret. Nu pot să exprim în nici o altă modalitate faptul că locuri ca acestea [Petaluma] au fost trecute cu vederea. Din când în când, un pastor a venit pentru a le vorbi credincioșilor, dar nu s-a făcut niciun efort pentru a li se predica oamenilor adevărul. Motivul pentru care Petaluma a trebuit să fie neglijat se află dincolo de înțelegerea mea. Locul acesta se află atât de aproape de San Francisco, și totuși ar putea să fie la fel de departe ca Africa, pentru că nu s-a făcut niciun efort de a vesti adevărul acolo. Ev 404.3

În San Francisco și în Oakland, precum și în împrejurimi, trebuie să fie făcută o lucrare. Oh, văd că pastorii noștri au o nevoie atât de mare de a primi spiritul strigătului cu glas tare, înainte de a fi prea târziu să se lucreze pentru convertirea sufletelor. — Letter 113, 1902. Ev 404.4

Experiența adunărilor în aer liber din orașele de agrement — De câteva luni am plănuit să organizăm adunări în dumbrăvile de lângă St. Helena, Calistoga și alte locuri din Napa Valley. Prima a fost organizată duminică, în 7 iunie, în Hot Springs Park, la Calistoga. Conferința ne-a împrumutat niște scaune pliante. Membrii bisericii din Calistoga sunt nerăbdători să le vestească adevărul acelora care nu l-au auzit și au făcut pregătiri atente pentru adunare. Am fost încrezători că adunările în aer liber vor fi mijloace bune de a ajunge la unii care nu ar participa la un serviciu divin ținut într-o biserică, iar ele s-au dovedit a fi așa cum am crezut. Ev 405.1

Deși ziua a fost extrem de călduroasă, la adunare a fost prezent un număr destul de bun de participanți. Domnul m-a ajutat să vorbesc liber. Se pare că oamenilor le-a plăcut foarte mult adunarea și s-au programat alte adunări care urmau să se desfășoare în același loc în Sabatul și duminica următoare. Membrii noștri s-au adunat duminică dimineața devreme și au petrecut întreaga zi împreună în dumbravă. În a doua duminică a fost prezent un număr mai mare decât în prima. Ev 405.2

Ne așteptăm să continuăm aceste adunări în aer liber. Cred că se va realiza un mare bine prin intermediul lor. Următoarea se va desfășura lângă St. Helena, dacă se va putea găsi un loc potrivit. Ev 405.3

Dorim să facem tot ce putem pentru a-i avertiza pe cei din jurul nostru cu privire la apropiata revenire a Mântuitorului. Inima mea este plină de dragoste față de aceia care nu cunosc adevărul prezent. — The Review and Herald, 14 iulie, 1903. Ev 405.4

În California de Sud — În Los Angeles trebuie să fie făcută o lucrare. În California de Sud și în multe alte locuri sunt ocazii promițătoare de a lucra în stațiunile balneare. Pastorii și colportorii noștri trebuie să se afle acolo, căutând posibilitatea de a prezenta solia și de a organiza adunări, dacă au ocazia.... Să prezinte Cuvântul lui Dumnezeu cu claritate și cu putere, pentru ca aceia care au urechi de auzit să poată auzi adevărul. Vorbitorii să meargă în localitățile diferite din California de Sud pentru a duce Evanghelia adevărului prezent în calea acelora care nu o cunosc. — Manuscript 105, 1902. Ev 405.5

Los Angeles — Mi-a fost dată o lumină deosebită cu privire la caracterul și mărimea lucrării care trebuie să fie făcută în Los Angeles. De mai multe ori, mi-au fost date solii cu privire la datoria noastră de a propovădui solia îngerului al treilea cu putere în orașul acela. — The Review and Herald, 2 martie, 1905. Ev 406.1

Redlands și Riverside — În Redlands și în Riverside avem de făcut o lucrare importantă. Bisericile din locurile acestea trebuie să se înmulțească, iar lucrarea trebuie să înainteze. — Letter 193, 1905. Ev 406.2

Solia vestită în orașele mari din vest — Ar fi o greșeală să construim sau să cumpărăm clădiri mari în orașele din California de Sud. Aceia care par să vadă niște avantaje mari în această propunere sunt lipsiți de înțelegere. Ev 406.3

În orașele acestea mari trebuie să fie făcută o lucrare serioasă de vestire a soliei Evangheliei pentru timpul acesta, dar pregătirea unor clădiri mari pentru o aparentă lucrare minunată a fost o greșeală. Domnul vrea ca oamenii să fie smeriți înainte Sa. Solia de avertizare trebuie să răsune în orașele mari și nelegiuite. — Manuscript 30, 1903. Ev 406.4