Evanghelizare

12/168

Secțiunea 3 — Bisericile mici din zonele rurale

La drumuri și la garduri

Locurile izolate — Când plănuiți extinderea lucrării, trebuie să cuprindeți mult mai multe localități, nu doar orașele. În locurile izolate sunt multe familii care au nevoie să fie căutate, spre a fi ajutate să înțeleagă lucrarea pe care Domnul Isus o îndeplinește pentru poporul Său. Ev 45.1

Nici cei “de la drumuri”, nici cei “de la garduri” să nu fie neglijați, iar când călătorim din loc în loc și trecem pe lângă casele oamenilor, ar trebui să ne întrebăm adesea: “Oare cei care locuiesc în locurile acestea au auzit solia Evangheliei? A ajuns adevărul lui Dumnezeu Ia urechile lor? Înțeleg ei că sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și ca judecățile lui Dumnezeu sunt iminente? Își dau ei seama că fiecare suflet a fost răscumpărat cu un preț infinit?” Când meditez la lucrurile acestea, inima mea este mișcată de o dorință adâncă de a vedea adevărul vestit cu simplitatea lui atât în casele oamenilor, care se află în centrele aglomerate, cât și în acelea care se află foarte departe de aceste locuri.... Noi avem privilegiul de a-i vizita și de a-i familiariza cu dragostea lui Dumnezeu față de ei și cu mijloacele minunate pe care le-a pregătit pentru mântuirea lor. Ev 45.2

În lucrarea aceasta, “la drumuri și la garduri”, ne vom confrunta cu dificultăți serioase pe care va trebui să le biruim. Când caută sufletele, lucrătorul să nu se teamă, nici să nu se descurajeze, pentru că Dumnezeu este ajutorul lui și va continua să fie așa, iar El va deschide căile înaintea slujitorilor Săi. — Manuscript 15, 1909. Ev 45.3

Nevoia de planuri mai ample — Noi alcătuim planuri întru totul prea limitate. Trebuie să avem o gândire mai vastă. Dumnezeu vrea să aplicăm principiile adevărului și ale neprihănirii în lucrarea noastră. Lucrarea Sa trebuie să înainteze în orașe și în sate.... Ev 46.1

Să renunțăm la gândirea noastră îngustă și să alcătuim planuri mai ample. Să extindem zona noastră de lucru pentru a ajunge atât la aceia care sunt aproape, cât și la aceia care sunt în locurile îndepărtate. — Manuscript 87, 1907. Ev 46.2

Teritoriile nepromițătoare — Zona de lucru trebuie să fie extinsă. Solia Evangheliei trebuie să ajungă în toate părțile lumii. Teritoriile cele mai puțin promițătoare să beneficieze de o lucrare serioasă și hotărâtă. Fiii lui Dumnezeu, care sunt serioși, credincioși și lipsiți de egoism, trebuie să folosească toate cunoștințele pe care le au în administrarea acestei lucrări importante. — Manuscript 141, 1899. Ev 46.3

Cei din zona rurală sunt mai ușor de contactat — Oamenii care locuiesc la țară sunt adesea mai ușor de contactat, decât aceia care locuiesc în orașele foarte aglomerate. În mijlocul scenelor din natură, caracterul creștin este mai ușor de clădit, decât în mijlocul nelegiuirii vieții de la oraș. Când adevărul va pune stăpânire pe inima oamenilor simpli, iar Duhul lui Dumnezeu va lucra asupra minții lor, călăuzindu-i să răspundă la vestirea Cuvântului, unii se vor ridica pentru a susține lucrarea lui Dumnezeu atât cu mijloacele lor financiare, cât și prin munca lor. — Manuscript 65, 1908. Ev 46.4

La toate clasele sociale — Trebuie să ajungem la femeile și bărbații aflați la “drumuri și la garduri”. Despre lucrarea Domnului Hristos citim: “Isus străbătea toate cetățile și satele, învățând pe norod în sinagogi, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând orice fel de boală și orice fel de neputință care erau în norod.” Așa trebuie să fie lucrarea pe care o avem de îndeplinit în orașele și satele noastre, “la drumuri și la garduri”. Solia îngerului al treilea trebuie să le fie vestită oamenilor din toate clasele sociale. — Manuscript 7, 1908. Ev 46.5

Vestirea Evangheliei în locuri noi — Lucrarea Mântuitorului nostru a fost aceea de a-i avertiza pe locuitorii orașelor și de a rândui lucrători care să iasă din orașe, să meargă în locuri unde lumina nu a fost vestită încă și să înalțe stindardul adevărului în localități noi.... Mi s-a arătat că nu trebuie să ne preocupăm cu precădere de lucrarea de a câștiga interesul multor persoane într-o singură localitate, ci să căutăm locurile aflate în zonele mai puțin populate și să lucrăm în localități noi. Astfel, putem să intrăm în legătură cu oameni care nu știu nimic despre adevărurile prețioase și cruciale pentru timpul acesta. Vestirea ultimei chemări a Evangheliei trebuie să fie considerată la fel de importantă atât pentru locurile noi din țara aceasta, cât și pentru cele din țările îndepărtate. Sfatul acesta a fost adresat cu privire la unele localități cărora nu le-a fost vestită solia Evangheliei. Semințele adevărului trebuie să fie semănate în centrele unde nu s-a lucrat.... Să fie cultivat un spirit misionar pentru lucrarea în localități noi. Egoismul manifestat prin păstrarea unui număr mare de credincioși într-un singur loc nu este în conformitate cu planul Domnului. Mergeți în orice loc nou cu putință și începeți lucrarea de educație în localitățile învecinate, care nu au auzit adevărul. Ev 47.1

De ce a lucrat Mântuitorul pentru a semăna semințele Evangheliei în locurile izolate? De ce a călătorit EI din loc în loc, tot mai departe de satele în care vestise deja lumina prin prezentarea Scripturilor? Pentru că o lume întreagă trebuia să audă adevărul și pentru că unele suflete care nu îl auziseră încă urmau să îl primească. Domnul Hristos a călătorit din loc în loc, fără grabă, și a prezentat Scripturile în simplitatea lor pentru oamenii care doreau să primească adevărul. — Letter 318, 1908. Ev 47.2

Eforturi simultane în orașele mai mici — În conferința aceasta, când este perioada favorabilă pentru a fi organizate adunările de tabără, să se desfășoare două sau trei adunări în același timp. Vine perioada când adunările acestea nu pot să fie organizate, dar în lunile când putem să folosim corturile, să nu ne limităm eforturile doar la orașele cele mai mari. Să le vestim solia de avertizare oamenilor din orice loc. — Manuscript 104, 1902. Ev 47.3