Evanghelizare

11/168

Făgăduința unei recolte îmbelșugate

O scenă impresionantă — În viziunile de noapte mi-a trecut pe dinainte o scenă foarte impresionantă. Am văzut o minge uriașă de foc căzând peste unele clădiri frumoase, pricinuind nimicirea lor instantanee. Am auzit pe cineva spunând: “Noi știam că judecățile lui Dumnezeu vor veni asupra pământului, dar n-am știut că vor veni atât de curând.” Alții, cuprinși de groază, spuneau: “Ați știut! Atunci de ce nu ne-ați spus? Noi n-am știut.” De fiecare parte, auzeam rostite cuvinte asemănătoare de reproș. Ev 43.1

M-am trezit foarte tulburată. Am adormit din nou și se părea că sunt într-o mare adunare. Cineva, cu autoritate, vorbea adunării, înaintea căreia era întinsă o hartă a lumii. El spunea că harta descria via lui Dumnezeu, care trebuia să fie cultivată. Când lumina din cer strălucea asupra cuiva, acela trebuia să reflecte lumina și asupra altora. Luminile urmau să fie aprinse în multe locuri, iar de la luminile acestea urmau să fie aprinse și alte lumini.... Ev 43.2

Am văzut raze de lumină strălucind din orașe și sate, venind atât din locurile înalte, cât și din locurile umile ale pământului. Cuvântul lui Dumnezeu a fost ascultat și, ca urmare, în fiecare oraș și sat au fost ridicate monumente pentru El. Adevărul Lui era proclamat pretutindeni în lume. — Testimonies for the Church 9:28, 29. Ev 43.3

Avertizările solemne conștientizează mii de oameni — Bărbați ai credinței și ai rugăciunii vor fi constrânși să meargă cu zel sfânt, făcând cunoscute cuvintele pe care li le dă Dumnezeu. Păcatele Babilonului vor fi descoperite. Urmările dezastruoase ale impunerii rânduielilor bisericii de către autoritatea civilă, amăgirile spiritismului, înaintarea neobservată, dar rapidă a puterii papale, toate vor fi demascate. Prin aceste avertizări solemne, oamenii vor fi conștientizați de situația lor. Mii și mii vor auzi cuvinte pe care nu le-au mai auzit niciodată. Cu uimire vor asculta mărturia că Babilonul este biserica decăzută din cauza rătăcirilor și păcatelor ei, din cauza respingerii adevărului trimis pentru ea din cer. — Tragedia veacurilor, 606, 607 (1888). Ev 43.4

Mulți vin la lumină — Prin harul lui Hristos, slujitorii lui Dumnezeu sunt făcuți soli ai luminii și ai binecuvântării. Când vor primi umplerea cu Duhul Sfânt, prin rugăciune serioasă și stăruitoare, ei vor porni conduși de răspunderea pentru salvarea sufletelor cu inimile pline de zel pentru a duce mai departe biruințele crucii și vor vedea rodul muncii lor. Pentru că vor refuza cu hotărâre să etaleze o înțelepciune omenească sau să se înalțe pe ei înșiși, ei vor săvârși o lucrare ce va rezista atacurilor lui Satana. Multe suflete se vor întoarce de la întuneric la lumină și vor fi înființate multe biserici. Oamenii nu vor fi convertiți din cauza influenței uneltelor omenești, ci din cauza lui Hristos. — Istoria faptelor apostolilor, 278 (1911). Ev 44.1