Evanghelizare

82/168

Construirea bisericilor

Monumente de aducere-aminte ale adevărului — Când se creează un interes într-o localitate, interesul acela ar trebui să fie continuat. Locul ar trebui să fie lucrat pe deplin, până când un modest locaș de închinare va sta acolo ca un semn, ca un monument de aducere-aminte a Sabatului lui Dumnezeu, o lumină în mijlocul întunericului moral. Aceste monumente de aducere-aminte urmează să stea ca mărturie pentru adevăr. În îndurarea Lui, Dumnezeu a prevăzut ca solii Evangheliei să meargă în toate țările, la toate limbile și popoarele, până când stindardul adevărului va fi înălțat în toate părțile locuite ale lumii. — Testimonies for the Church 6:100 (1900). Ev 375.3

Construirea unei biserici asigură stabilitatea lucrării — Ori de câte ori se formează o grupă de credincioși, ar trebui să se construiască o Casă de rugăciune. Lucrătorii să nu părăsească localitatea până ce nu au făcut lucrul acesta. Ev 376.1

În multe locuri, unde solia a fost predicată și sufletele au primit-o, credincioșii sunt strâmtorați și nu pot contribui decât cu foarte puțin în vederea obținerii mijloacelor care ar da putere lucrării. Adesea, faptul acesta face foarte grea extinderea lucrării. Când diferite persoane încep să se intereseze de adevăr, pastorii altor biserici le spun: “Oamenii aceștia nu au biserică, iar voi nu aveți locaș de închinare. Sunteți o grupă mică, săraci și neînvățați. După puțină vreme, predicatorii vor pleca, și atunci interesul se va stinge. Atunci veți părăsi toate ideile acestea noi pe care le-ați primit.” Ev 376.2

Ne putem noi închipui că aceasta nu va fi o ispită puternică pentru aceia care înțeleg motivele credinței noastre și sunt convinși de Duhul lui Dumnezeu cu privire la adevărul prezent? A fost necesar să se repete adesea că dintr-un mic început se poate dezvolta un interes mare. Dacă vom da dovadă de o înțelepciune și o judecată sfântă, precum și o conducere iscusită în dezvoltarea intereselor împărăției Mântuitorului nostru, vom face tot ce ne stă în putere pentru a-i asigura pe oameni cu privire la stabilitatea lucrării noastre. Să se construiască biserici modeste, unde aceia care primesc adevărul pot găsi un loc în care se pot închina lui Dumnezeu, potrivit cu îndemnurile propriei conștiințe. — Testimonies for the Church 6:100, 101 (1900). Ev 376.3

Cumpărarea de proprietăți în orașe — În fiecare oraș unde este propovăduit adevărul să fie construite biserici. În unele orașe mari, trebuie să fie mai multe biserici, aflate în zone diferite. În anumite locuri, vor fi oferite săli publice spre vânzare, cu prețuri rezonabile, și pot să fie cumpărate avantajos. — Letter 168, 1909. Ev 377.1

Bisericile să nu fie mai umile decât casele noastre — Au fost vremuri când se părea că este necesar să ne închinăm lui Dumnezeu în locuri foarte umile, dar Domnul nu a reținut Duhul Său și nici nu a refuzat să fie prezent din această cauză. Lucrul acesta a fost cel mai bun pe care cei din poporul Său au putut să-l facă la data aceea, iar dacă I s-au închinat în duh și în adevăr, El nu a respins și nu a condamnat niciodată eforturile lor. Totuși Domnul ne-a binecuvântat cu mijloace financiare, iar noi le-am cheltuit pentru a face să fie atrăgătoare propriile case, spre a plănui și a îndeplini lucruri al căror scop a fost plăcerea și slăvirea proprie. Dacă suntem mulțumiți să-L lăsăm pe Domnul în afara planurilor noastre și să ne închinăm Lui într-un loc mult mai sărac și mai incomod decât suntem dispuși să locuim noi înșine; dacă, spun, scopurile noastre egoiste ajung să fie pe primul loc, iar Dumnezeu și închinarea pe locul al doilea, El nu va revărsa peste noi binecuvântările Sale. — Manuscript 23, 1886. Ev 377.2

Planuri simple, ordonate și perfecte — Dumnezeu nu ne-a poruncit niciunde să construim o clădire care să se compare cu bogăția și splendoarea Templului. Totuși noi trebuie să construim o casă de închinare umilă, al cărei plan să fie simplu, ordonat și perfect. Ev 377.3

Apoi, aceia care au mijloace financiare să consulte planul acesta și să vadă dacă sunt la fel de darnici și manifestă același bun-gust pentru ridicarea unui templu în care să ne închinăm lui Dumnezeu, precum au fost când și-au ales locul și și-au construit și înfrumusețat propria casă. Acești oameni să manifeste dispoziția și dorința de a-I arăta lui Dumnezeu o cinste mai mare decât cea pe care și-au acordat-o lor înșiși. Să construiască o clădire frumoasă, dar nu extravagantă. Casa să fie construită într-o modalitate corespunzătoare și atentă, așa încât atunci când îi este înfățișată lui Dumnezeu, El să o poată primi și să îngăduie ca Duhul Său să rămână asupra acelor închinători al căror scop unic este slava Sa. Nimic nu trebuie să se interpună între noi și ținta de a-L slăvi pe Dumnezeu; niciun plan egoist, nici o strategie egoistă, niciun scop egoist. Ci trebuie să fie o înțelegere deplină. — Manuscript 23, 1886. Ev 377.4

Clădirile să fie trainice — Unii ar putea să întrebe: Soră White, de ce atunci când vorbiți despre clădiri, folosiți întotdeauna cuvintele “simplu, ordonat și trainic”? Pentru că doresc ca locurile de închinare pe care le construim să reprezinte desăvârșirea pe care Dumnezeu o cere de la poporul Său. Ev 378.1

“Totuși”, spun unii, “dacă Domnul urmează să vină atât de curând, de ce îi îndemnați pe constructorii noștri să folosească materialul cel mai bun în clădirile pe care le ridică?” Oare îndrăznim noi să-I dedicăm lui Dumnezeu o casă făcută dintr-un material ieftin și să lucrăm atât de defectuos, încât să fie aproape smulsă din temelii, când este lovită de un vânt puternic? Ar trebui să ne fie rușine să punem un material lipsit de valoare într-o casă. Nu merită. Podelele caselor noastre trebuie să fie făcute dintr-un lemn bine tratat. Acesta va costa puțin mai mult, dar ne va scuti, în cele din urmă, de multe necazuri. Structura unei clădiri să fie bine asamblată. Domnul Hristos este exemplul nostru în toate lucrurile. El a lucrat împreună cu tatăl Său, Iosif, în atelierul de tâmplărie și fiecare piesă făcută de El a fost bine lucrată, diferitele ei părți s-au potrivit exact, iar întregul a putut să reziste încercării. Ev 378.2

Indiferent ce faceți, să faceți cât mai bine cu putință, după măsura principiilor drepte, a puterii și îndemânării voastre. Lucrarea voastră să fie asemenea modelului care a fost arătat pe munte. În curând, clădirile ridicate vor fi puse la grea încercare. — Manuscript 127, 1901. Ev 378.3

Membrii să ajute la construire — Când este construită o biserică, membrii trebuie să vină și să lucreze. Cei nou-convertiți, sub conducerea unui pastor care este îndrumat de sfatul tovarășilor lui de lucrare, să lucreze cu mâinile lor, spunând: Avem nevoie de o biserică și trebuie să avem o biserică, așa că fiecare dintre noi va face tot ce poate mai bine pentru a ajuta la construire.... Ev 379.1

Să-L vestim pe Hristos prin progresul pe care îl facem. Dumnezeu îi cheamă pe cei care pretind că îl urmează pe Isus să depună eforturi voioase și unite pentru lucrarea Sa. Dacă se va proceda așa, nu va trece mult timp și se vor auzi cuvintele de mulțumire: “Iată ce a făcut Domnul.” — Letter 65, 1900. Ev 379.2

Ajutorul financiar din afara bisericii — Toți trebuie să fim cât se poate de conștienți cu privire la faptul că, pe măsură ce se ivesc ocaziile favorabile, este necesar să înaintăm în lucrarea din orașele mari. Ne aflăm cu mult în urma respectării poruncii de a intra în aceste orașe și de a ridica monumente de aducere-aminte de Dumnezeu. Trebuie să conducem sufletele pas cu pas în lumina deplină a adevărului. Să continuăm să lucrăm, până când este organizată o biserică și este construită o casă de închinare umilă. Sunt foarte încurajată să cred că multe persoane care nu sunt de credința noastră vor ajuta într-o măsură considerabilă prin mijloacele lor financiare. Mi-a fost dată lumina că în multe locuri, îndeosebi în orașele mari din America, astfel de persoane vor ajuta. — The Review and Herald, 30 septembrie, 1902. Ev 379.3

Stiluri arhitecturale diferite — În multe locuri se construiesc biserici, dar nu trebuie să fie construite în același stil. Pentru locuri diferite ar putea să fie potrivite stiluri diferite. Ev 379.4

Pe pieptarul marelui preot erau multe pietre, dar fiecare piatră avea o culoare diferită, contribuind la frumusețea întregului. Fiecare piatră avea o semnificație deosebită, cu un mesaj important din partea lui Dumnezeu. Erau mai multe pietre, dar un singur pieptar. Tot așa sunt multe minți, dar o singură Minte supremă. În biserică sunt multe mădulare, fiecare având caracteristicile ei, dar ele formează o singură familie. — Letter 53, 1900. Ev 379.5

Atenția acordată aerisirii — În Sabat după-amiază, sala de adunare frumoasă și confortabilă din _____ a fost aglomerată până la refuz. Ziua a fost călduroasă și era necesară o aerisire abundentă. Totuși ferestrele frumos colorate nu au fost construite în așa fel încât să poată fi deschise. Ca urmare, adunarea a suferit intens, iar vorbitoarea a fost atât de afectată, încât a suferit timp de o săptămână și cu greu a fost în stare să participe la una dintre cele trei adunări planificate în orașul New York. De ce îngăduie un popor care are atât de multe cunoștințe cu privire la sănătate, curățenie și aerisire să se construiască săli de adunare care rămân închise an după an, ca niște rezervoare de aer otrăvitor? — William C. White, în The Review and Herald, 25 noiembrie, 1909. Ev 380.1

Clădiri pentru școala bisericii — Lucrătorii dintr-un teritoriu nou nu ar trebui să se simtă liberi să părăsească locul, până când comunitățile date în grija lor nu au fost înzestrate cu facilitățile necesare. Nu numai că ar trebui să se construiască o Casă de rugăciune modestă, dar ar trebui să se facă toate aranjamentele necesare pentru înființarea unei școli permanente a bisericii. Ev 380.2

Lucrul acesta mi-a fost arătat cu claritate, Am văzut în diferite locuri adunate grupe noi de credincioși și Case de rugăciune construite. Cei veniți de curând la credință ajutau cu mâini binevoitoare, iar cei care aveau mijloace financiare ajutau cu banii lor. La parterul bisericii, mi-a fost arătată o cameră care putea fi o sală de clasă, unde copiii puteau să învețe adevărurile lui Dumnezeu. Învățători consacrați erau aleși pentru a merge în locurile acestea. Numărul celor ce frecventau școala nu era mare, dar era un început fericit. — Testimonies for the Church 6:108 (1900). Ev 380.3

Mergeți înainte — Când începem lucrarea într-un teritoriu, adunăm o grupă de credincioși, o consacrăm lui Dumnezeu, iar apoi îi chemăm pe membrii ei să ni se alăture în construirea unei case de rugăciune modeste. După aceea, când biserica este construită și consacrată Domnului, plecăm mai departe în alte teritorii. Cuvântul clar și precis care ne-a fost adresat este: “Mergeți înainte”, și îndată ce solia de avertizare a fost vestită într-un loc, după ce bărbații și femeile s-au ridicat pentru a continua lucrarea începută acolo, noi plecăm în alte locuri nelucrate ale viei Domnului. — Letter 154, 1899. Ev 381.1