Evanghelizare

83/168

În teritorii noi

Membrii bisericii învățați să stea singuri — Când am călătorit spre sud, în drumul meu spre conferință, am văzut oraș după oraș unde nu se lucrase deloc. Care era motivul? Pastorii se ocupă de bisericile care cunosc adevărul, în timp ce mii de oameni pier fără Hristos. Ev 381.2

Dacă ar fi fost prezentate învățăturile corespunzătoare și dacă ar fi fost urmate metodele corespunzătoare, fiecare membru al bisericii și-ar fi îndeplinit partea lui în calitate de mădular al trupului. Membrii ar fi făcut lucrare misionară creștină. Totuși bisericile sunt pe moarte și doresc un pastor care să le predice. Ev 381.3

Ele ar trebui să fie învățate să-I aducă lui Dumnezeu zecimea cu credincioșie, pentru ca El să le întărească și să le binecuvânteze. De asemenea, ar trebui să fie învățate să lucreze, pentru ca reînviorarea de la Dumnezeu să vină asupra lor. Membrilor să li se spună că, dacă bisericile nu pot să stea singure, fără un pastor, atunci trebuie să fie convertiți și botezați din nou. Ei au nevoie de nașterea din nou. — Manuscript 150, 1901. Ev 381.4

Mergeți să lucrați pentru suflete — În loc să-i rețină pe predicatori să lucreze pentru bisericile care cunosc deja adevărul, membrii ar trebui să le spună acestor lucrători: “Duceți-vă și lucrați pentru sufletele care pier în întuneric. Noi ne vom îngriji singuri de îndeplinirea slujbelor în comunitate. Noi vom ține adunările și, rămânând în Hristos, vom menține viața spirituală. Noi vom lucra pentru sufletele care sunt în jurul nostru, vom înălța rugăciuni și vom trimite darurile noastre pentru a-i susține pe lucrători în câmpurile mai nevoiașe și mai lipsite”. — Testimonies for the Church 6:30 (1900). Ev 382.1

Lucrătorii Conferinței chemați în teritorii noi — Ca o regulă generală, lucrătorii Conferinței ar trebui să iasă din biserici și să meargă în teritorii noi, folosindu-și aptitudinile primite de la Dumnezeu în scopul de a-i căuta și de a-i salva pe cei pierduți. — Letter 136, 1902. Ev 382.2

Nevoia unei lucrări serioase — Pastorii noștri trebuie să plănuiască înțelept, ca niște ispravnici credincioși. Ei ar trebui să înțeleagă faptul că nu au datoria de a se ocupa de bisericile care sunt înființate deja, ci să facă o lucrare de evanghelizare serioasă, predicând Cuvântul și lucrând din casă în casă, în locurile care încă nu au auzit adevărul.... Ei vor constata că nimic nu este atât de încurajator ca lucrarea de evanghelizare făcută în teritoriile noi. — Letter 169, 1904. Ev 382.3

Dacă pastorii ar ieși din activitatea obișnuită, dacă ar merge în teritorii noi, membrii ar fi obligați să poarte responsabilități, iar capacitățile lor ar crește prin faptul că sunt folosite. — Letter 56, 1901. Ev 382.4

Resursele pastorale sunt folosite până la epuizare pentru bisericile deja înființate — Poporul nostru a avut o mare lumină, și totuși o mare parte din resursele noastre pastorale sunt folosite până la epuizare pentru biserici, învățându-i pe aceia care ar trebui să fie învățători, luminându-i pe aceia care ar trebui să fie “lumina lumii”, udându-i pe aceia de la care ar trebui să se reverse râuri de apă vie, îmbogățindu-i pe aceia care ar putea să fie niște mine ale comorilor adevărului prețios, repetându-le invitația Evangheliei unora care ar trebui să meargă până în cele mai îndepărtate părți ale pământului pentru a le transmite solia Cerului multora care nu au avut privilegiile de care s-au bucurat ei și hrănindu-i pe aceia care ar fi trebuit să se afle la drumuri și la garduri, vestind invitația: “Vino, căci toate lucrurile sunt pregătite.” Vino la ospățul Evangheliei, vino la nunta Mielului, “căci toate lucrurile sunt pregătite”. Ev 382.5

Acum este timpul pentru o luptă serioasă cu Dumnezeu. Vocea noastră să se alăture Mântuitorului în rugăciunea aceea minunată: “Vie împărăția Ta. Facă-se voia Ta pe pământ, precum și în cer.” Pământul întreg să fie umplut de slava Ta. Mulți ar putea să întrebe: “Cine este în stare să facă toate aceste lucruri?” Responsabilitatea îi revine fiecăruia în parte. “Nu că noi, prin noi înșine, suntem în stare să gândim ceva ca venind de la noi. Destoinicia noastră, dimpotrivă, vine de la Dumnezeu.” — The Review and Herald, 23 iulie, 1895. Ev 383.1