Evanghelizare

10/168

Problemele specifice evanghelizării în orașele mari

Sălile cele mai bune și mai spațioase — Una dintre problemele dificile a fost aceea de a ști cum să ajungem la oamenii din marile centre populate. Nu ni se îngăduie să intram în alte biserici. În orașe, sălile mari sunt costisitoare și, în cele mai multe cazuri, puțini vor veni la sălile cele mai bune. Unii care nu ne cunoșteau ne-au vorbit de rău. Temeiurile credinței noastre nu sunt înțelese de oameni și am fost priviți ca niște fanatici, care, din ignoranță, țin sâmbăta în loc de duminică. Am fost puși în încurcătură în lucrarea noastră, neștiind cum să ne croim drumul prin barierele spiritului lumesc și ale prejudecății și să aducem înaintea oamenilor adevărurile prețioase care înseamnă atât de mult pentru ei. — Testimonies for the Church 6:31, 32 (1900). Ev 38.3

Dificultatea practică a găsirii unei săli — Dificultățile menționate sunt prezente aproape în fiecare loc, dar nu se manifestă în același fel ca în _____. Credem că Satana și-a așezat scaunul de domnie în locul acesta, ca să-și aducă la îndeplinire scopurile, iar lucrătorii să fie descurajați și să renunțe.... Ev 39.1

Trebuie să cerem înțelepciune de la Dumnezeu, deoarece eu văd prin credință o biserică puternică în orașul acela. Lucrarea noastră să fie aceea de a veghea și de a ne ruga, de a căuta sfatul Aceluia care este un Sfătuitor minunat și puternic. Acela care este mai puternic decât forțele cele mai mari ale iadului este în stare să ia prada de la Satana, iar sub călăuzirea Sa îngerii cerului vor duce bătălia împotriva tuturor puterilor întunericului și vor arbora stindardul adevărul și al neprihănirii în orașul acela.... Ev 39.2

Frații noștri au căutat un loc unde să organizeze adunările. Teatrele și sălile publice prezintă neajunsuri atât de multe, încât ne gândim să folosim patinoarul care a fost folosit în ultima vreme pentru adunările religioase și de temperanță.... Dacă vom cumpăra un loc pentru a vesti Cuvântul vieții, ne va costa bani. Domnul va găsi un loc pentru ca adevărul Său să ajungă la oameni, deoarece aceasta este calea prin care a lucrat El. — Letter 79, 1893. Ev 39.3

Evangheliști pentru orașe — Acum, când Domnul ne poruncește să vestim cu putere solia încă o dată în Est, când El ne poruncește să mergem în orașele din est, din sud, din nord și din vest, oare nu vom răspunde ca unul pentru a asculta porunca Sa? Oare nu vom plănui să trimitem soli în toate aceste locuri și să-i susținem fără rețineri?... Trebuie să lucrăm în toate orașele. Domnul vine! Sfârșitul este aproape, da, sfârșitul se apropie foarte grabnic! Încă puțină vreme și nu vom mai fi în stare să lucrăm în libertatea de care ne bucurăm acum. În fața noastră sunt evenimente îngrozitoare, iar lucrarea pe care o facem noi trebuie să fie făcută repede. Să consolidăm lucrarea în orice loc este cu putință. Pentru a realiza lucrul acesta avem o mare nevoie de ajutorul pe care pot să-l dea pastorii noștri cu experiență, care sunt în stare să captiveze atenția unor adunări numeroase.... Ev 39.4

Domnul dorește să vestim cu putere solia îngerului al treilea în orașele acestea. Noi nu avem puterea aceasta. Tot ce suntem în stare să facem este să alegem oameni capabili și să-i îndemnăm să meargă în locurile unde sunt aceste ocazii favorabile, ca să propovăduiască solia cu puterea Duhului Sfânt. Dacă vor rosti adevărul, vor trăi adevărul și se vor ruga în adevăr, Domnul va mișca inimile. — Manuscript 53, 1909. Ev 40.1

Evangheliști publici — Talentul fratelui _____ este necesar pentru a prezenta adevărul în locurile publice. Dacă adevărul este prezentat în locurile publice, barierele se vor ridica și se va realiza o lucrare vastă. — Letter 168, 1909. Ev 40.2

Necesitatea unor eforturi neobișnuite — În orașele de azi, unde sunt atât de multe lucruri care să atragă și să placă, oamenii nu pot fi făcuți să fie interesați numai prin eforturi obișnuite. Slujitorii rânduiți de Dumnezeu vor găsi că este necesar să depună eforturi neobișnuite, ca să câștige atenția mulțimii. Când reușesc să adune la un loc un mare număr de oameni, ei trebuie să prezinte solii de un caracter atât de diferit de cele obișnuite, încât oamenii să fie sensibilizați și avertizați. Ei trebuie să facă uz de orice mijloc ce poate fi conceput pentru a face adevărul să iasă în evidență într-o modalitate clară și distinctă. Solia cercetătoare pentru acest timp urmează să fie prezentată atât de clar și de hotărât, încât să-i surprindă pe ascultători și să-i conducă la dorința de a studia Scripturile. — Testimonies for the Church 9:109. Ev 40.3

Împotrivirea, cheltuielile și auditoriul schimbător — Am visat că mai mulți frați de-ai noștri erau într-o ședință și se gândeau la planurile de lucru pentru această perioadă (1874). Ei credeau că este cel mai bine să nu intre în orașele mari, ci să înceapă lucrarea în localitățile mici, departe de orașe. Acolo aveau să întâmpine o împotrivire mai mică din partea clerului și să evite cheltuielile mari. Eu au gândit că, deoarece sunt puțini, pastorii noștri nu puteau fi folosiți ca să-i învețe și să le poarte de grijă acelora care ar fi posibil să primească adevărul în orașe, iar din cauza unei împotriviri mai mari pe care o vor întâmpina, oamenii aceștia vor avea nevoie de mai mult ajutor decât bisericile din localitățile mici de Ia țară. Astfel, rezultatul unor seminare ținute în orașe va fi într-o măsură mare o pierdere. De asemenea, s-a insistat că, din cauza resurselor financiare limitate și a faptului că într-un oraș mare ar fi de așteptat ca mutările frecvente să producă schimbări numeroase, acolo ar fi dificil de înființat o biserică semnificativă pentru lucrare. Soțul meu îi îndemna cu insistență pe frați să alcătuiască fără întârziere planuri mai vaste și să depună în orașele mari un efort mai amplu și mai serios, care să corespundă mai bine caracterului soliei noastre. Un lucrător a povestit întâmplări din experiența lui în orașe, arătând că lucrarea a fost aproape o nereușită, dar a mărturisit că a avut un succes mai bun în localitățile mici. Ev 41.1

O persoană cu demnitate și autoritate — care este prezentă în toate ședințele noastre administrative — asculta fiecare cuvânt cu un interes adânc. El a vorbit cu atenție și cu o siguranță deplină, spunând: “Marea vie a lui Dumnezeu este lumea întreagă. Orașele și satele sunt o parte a viei Sale. Trebuie să se lucreze în ele.” — Testimonies for the Church 7:34, 35 (1902). Ev 41.2

O lucrare costisitoare — Pare aproape ca și când cu greu ar îndrăzni cineva să-i ceară unui lucrător să meargă în orașe, din cauza banilor care ar fi necesari pentru a aduce la îndeplinire o lucrare serioasă și puternică. Este adevărat că pentru a ne face datoria față de aceste locuri neavertizate sunt necesari mai mulți bani, iar Dumnezeu dorește să vorbim și să ne exercităm influența în favoarea folosirii înțelepte a banilor în acest domeniu deosebit al lucrării. — Manuscript 45, 1910. Ev 42.1

Colaborarea sinceră este imperios necesară — În orașele mari trebuie să facem un efort hotărât pentru a lucra uniți. În spiritul Domnului și în temere de Dumnezeu, slujitorii Lui să se unească precum unul singur, lucrând energic și cu un zel stăruitor. Să nu fie niciun fel de certuri și niciun efort de a face paradă. Oamenii trebuie să vadă o pocăință practică, o simpatie adevărată, o colaborare sinceră și o armonie hotărâtă în marele și importantul efort de a învăța renunțarea și sacrificiu de sine, prin lucrarea de salvare a sufletelor de la pieire. — Manuscript 128, 1901. Ev 42.2

Să-I mulțumim Domnului că există câțiva lucrători care fac tot ce le stă în putere pentru a ridica monumente de aducere-aminte pentru Dumnezeu în orașele noastre neglijate. Să nu uităm că suntem datori să-i încurajăm pe acești lucrători. Dumnezeu este nemulțumit de lipsa de prețuire și de susținere arătată față de lucrătorii noștri credincioși din marile noastre orașe. — Manuscript 154, 1902. Ev 42.3

Continuarea lucrării până la un rezultat deplin — O jumătate din munca depusă în eforturile făcute în orașele mari se pierde din cauză că lucrătorii întrerup lucrarea prea repede și pleacă într-un alt teritoriu. Apostolul Pavel a lucrat îndelung în asemenea teritorii, continuându-și activitatea timp de un an într-un loc și timp de un an și jumătate în altul. Graba de a încheia un efort a dus adesea pierderi mari — Letter 48, 1886. Ev 42.4