Evanghelizare

74/168

Secțiunea 10 — Întărirea și susținerea celor nou-convertiți

Metodele pentru culegerea roadelor

Seria a doua de adunări — Când dovezile pentru susținerea adevărului prezent sunt prezentate prima dată, este dificil să întipărești ideile în mintea ascultătorilor. Deși unii ar putea să înțeleagă suficient pentru a lua o decizie, este nevoie să se revină asupra acelorași subiecte și să se prezinte o altă serie de studii biblice. — Letter 60, 1886. Ev 334.1

Pentru a întipări adevărul cu claritate. — După ce într-un loc s-au făcut primele eforturi prin prezentarea unei serii de studii biblice, necesitatea de a fi prezentată o a doua serie este în mod real mai mare ca aceea de a prezenta prima serie. Adevărul este nou și uimitor, iar oamenii au nevoie să le fie prezentat același lucru a doua oară, ca să înțeleagă ideile cu claritate și să le întipărească în minte. — Letter 48, 1886. Ev 334.2

Importanța repetării punctelor adevărului — Dacă până și aceia care au cunoscut adevărul și au fost bine întemeiați în el au avut cu adevărat nevoie să li se prezinte din nou importanța lui, pentru ca mintea să le fie sensibilizată, prin urmare, cât de important este ca lucrarea aceasta să nu fie neglijată pentru aceia care sunt nou-veniți la credință. Tot ce este cuprins în interpretarea Scripturii constituie pentru ei ceva nou și ciudat, iar ei vor fi în pericolul de a pierde din puterea adevărului și de a primi idei incorecte. În multe dintre evanghelizările făcute, lucrarea a fost lăsată incompletă. — Letter 60, 1886. Ev 334.3

Planuri atente pentru seria de adunări ținute cu scopul culegerii roadelor — Poate că ar fi recomandabil să schimbați locul de adunare și să aveți o audiență nouă, dar întotdeauna când faceți un al doilea efort, faceți-l atât de bine, ca și când primul nu ar fi fost făcut niciodată. Fiecare să facă tot ce poate mai bine și să ia parte activă la lucrarea depusă în slujba lui Dumnezeu. Ev 335.1

Sunt felurite lucrări de îndeplinit. Sufletele sunt prețioase în ochii lui Dumnezeu. De aceea, pe măsură ce înțeleg adevărul, educați-le și învățați-le cum să poarte răspunderi. Acela care vede sfârșitul de la început și care este în stare să facă semințele semănate să aducă rodul deplin va fi cu voi în eforturile voastre. — Letter 48, 1886. Ev 335.2

Un exemplu de lucrare completă de culegere a roadelor — Adunarea noastră s-a încheiat. Interesul oamenilor nu s-a micșorat din prima zi, în 21 octombrie, și până în prezent (10 noiembrie). La prima adunare, cortul spațios a fost aglomerat, iar o mulțime de oameni au stat în picioare în jurul lui, afară. Ev 335.3

În Sabat, duminică și miercuri după-amiază am vorbit de șase ori pentru mulțimea adunată și de cinci ori pentru poporul nostru, abordând diferite subiecte. Am desfășurat cea mai bună lucrare pastorală.... Cuvântul nu a fost rostit într-o modalitate șovăielnică și nesigură, ci a fost rostit cu putere și cu manifestarea Duhului Sfânt. Interesul oamenilor a fost mai mare ca orice alt interes pe care l-am văzut în vreo adunare de tabără din țara aceasta. Ne simțim foarte recunoscători Domnului pentru ocazia aceasta de a vesti lumina adevărului prezent. Ca în zilele lui Hristos, oamenii ascultă, sunt uimiți și captivați. Ei spun: “Nu am auzit nimic asemănător până acum. Oh, cât aș dori să fi auzit toate lucrurile acestea mai înainte. Nu am știut niciodată că astfel de lucruri se află în Biblie. Înțeleg că lucrarea care mă așteaptă este să cercetez Scripturile, cum nu am făcut-o niciodată mai înainte.” Ev 335.4

Cuvântul lui Dumnezeu a fost cu adevărat ca o sabie, rapid și puternic. Mulțimile au ascultat cu interes timp de aproape două ore, fără să arate nici o aparență de oboseală. Oh, sunt atât de fericită, atât de recunoscătoare. Îl laud pe Domnul cu inima, cu sufletul și cu buzele.... Ev 336.1

Mai mulți lucrători mențin interesul oamenilor în Stanmore. Interesul acesta nu slăbește. Cortul cel mare a fost demontat și trimis la Melbourne. Cortul de cincisprezece metri este întărit la mijloc, așa încât să adăpostească un număr cât mai mare cu putință, și va fi folosit aici. A fost închiriată o casă pentru găzduirea lucrătorilor. Pentru mine a fost pregătită o cameră și, dacă voi putea, probabil că voi merge săptămâna aceasta la Sydney pentru a mă alătura lucrătorilor. Trebuie să facem tot ce ne este cu putință, pentru ca efortul acesta să aibă succes. Fratele Haskell scrie cu bucurie despre lucrarea de acolo și despre interesul susținut. — Letter 27, 1897. Ev 336.2

Continuarea lucrării pe temelia interesului creat — Este posibil ca lucrătorii care se vor implica în lucrare, după ce a fost creat un anumit interes, să aibă aptitudini mai puține ca aceia care au început lucrarea, totuși, dacă sunt niște oameni umili ai lui Dumnezeu, vor putea să prezinte adevărul într-o asemenea modalitate, încât să sensibilizeze și să impresioneze inima unora care până atunci au rămas insensibili. Domnul le descoperă adevărul unor minți diferite, arătându-le aspecte diferite, așa încât un anumit punct al adevărului este prezentat mai clar prin predica unui vorbitor, decât prin predica unui alt vorbitor, iar din motivul acesta, Domnul nu încredințează unui singur om această lucrare care are legătură cu mintea oamenilor.... Ev 336.3

Este posibil ca o persoană să-și îndeplinească partea de lucru în măsura în care el poate, iar apoi Domnul va trimite o altă persoană dintre lucrătorii Săi pentru a face o altă parte a lucrării, pe care primul lucrător nu a simțit nevoia să o facă, în ciuda faptului că era importantă. Prin urmare, niciun om să nu considere că are datoria de a începe și de a duce până la capăt o lucrare întru totul singur. Dacă Dumnezeu a făcut cu putință ca alți lucrători să aibă daruri diferite pe care să le folosească în lucrarea de convertire a sufletelor, acel lucrător să colaboreze cu ei cu bucurie. — Manuscript 21, 1894. Ev 336.4

Cei nou-convertiți să fie învățați pe deplin — Eforturile noastre nu trebuie să înceteze, pe motivul că adunările publice au fost întrerupte pentru un timp. Atâta vreme cât există persoane interesate, noi trebuie să le oferim ocazia de a învăța adevărul. Cei nou-convertiți vor trebui să fie educați de învățători credincioși ai Cuvântului lui Dumnezeu, așa încât să crească în cunoaștere și dragostea față de adevăr și să ajungă la statura deplină de bărbați și femei în Hristos Isus. Ei trebuie să fie înconjurați de influențele cele mai favorabile pentru creșterea spirituală. — The Review and Herald, 14 februarie, 1907. Ev 337.1

Dezvoltați talentele aflate în biserica locală — Îndepliniți lucrarea unui evanghelist — udați și îngrijiți semințele care sunt deja semănate. Când este înființată o biserică nouă, să nu fie lăsată lipsită de ajutor. Pastorul să dezvolte talentele aflate în biserică, așa încât adunările să continue cu folos. Lui Timotei i s-a poruncit să meargă din biserică în biserică, pentru a îndeplini acest fel de lucrare și pentru a întări bisericile în credința cea mai sfântă. El trebuia să facă lucrarea unui evanghelist, iar aceasta este o lucrare chiar mai importantă ca aceea a pastorilor. Evanghelistul trebuia să proclame Cuvântul, dar să nu se stabilească într-o singură biserică. — The Review and Herald, 28 septembrie, 1897. Ev 337.2

Vizitați adesea noii membri — Lucrarea nu trebuie să fie părăsită prematur. Înainte de a pleca într-un teritoriu nou, asigurați-vă că toți au înțeles bine adevărul, că sunt întemeiați în credință și sunt interesați de fiecare ramură a lucrării. Iar apoi, asemenea apostolului Pavel, vizitați-i adesea, ca să vedeți ce fac. Oh, lucrarea nepăsătoare pe care o îndeplinesc mulți dintre cei ce pretind că sunt trimiși de Dumnezeu să proclame Cuvântul Său îi face pe îngeri să plângă. — Testimonies for the Church 5:256 (1885). Ev 337.3

Învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo — Predicarea nu este singura lucrare ce trebuie să fie îndeplinită. Este necesară să fie mult mai puțină predicare, dar ar trebui să se dedice mai mult timp pentru a-i învăța pe oameni cu răbdare, oferindu-le ascultătorilor ocazia de a-și exprima gândurile. Mulți au nevoie să primească “învățătură peste învățătură, puțin aici, puțin acolo”. Ev 338.1

Totuși este foarte greu să întipărești în mintea fraților noștri pastori ideea că numai predicile nu pot să îndeplinească lucrarea necesară pentru bisericile noastre. Lipsesc eforturile personale. Acestea sunt esențiale atât pentru prosperitatea persoanelor, cât și a bisericilor. — Manuscript 1, 1891. Ev 338.2

Ajutorul dat la începerea unei vieți noi — Oriunde este stârnit un interes ca acela care se arată acum în _____, trebuie să fie aleși oamenii cei mai capabili pentru a ajuta în lucrare. Ei trebuie să se angajeze cu toată inima în lucrarea de vizitare și de studiere a Bibliei cu aceia care sunt nou-veniți la credință și cu aceia care sunt interesați, străduindu-se să-i întărească în credință. Noii credincioși să fie învățați cu atenție, ca să înțeleagă bine diferitele domenii ale lucrării pe care Hristos i-a încredințat-o bisericii. Să nu fie lăsați doar unul sau doi oameni să poarte toată răspunderea unei asemenea lucrări. Ev 338.3

Înaintarea lucrării depinde de activitatea membrilor bisericii în timpul și după încheierea adunărilor de tabără din orașe. Pe parcursul adunării, mulți sunt convinși de Duhul Sfânt și ar putea să fie plini de dorința de a începe viața de credință, dar impresiile bune care au rămas în mintea oamenilor se vor șterge, dacă lucrătorii care rămân, pentru a culege roadele intereselor, nu vor veghea fără încetare. Vrăjmașul are o mulțime de raționamente subtile și va profita de orice greșeală pe care lucrătorii lui Dumnezeu o săvârșesc în a veghea asupra sufletelor ca unii care vor trebui să dea socoteală. — The Review and Herald, 2 martie, 1905. Ev 338.4

Ridicați un zid de apărare în jurul noilor credincioși — Îndată după ce hotărârile sunt luate, puterile întunericului asaltează atât mintea celor care au fost convinși de adevăr, cât și mintea acelora care s-au împotrivit convingerii date de Duhul Sfânt. Unii sunt superstițioși, iar Satana lucrează asupra minții acestora, până când se va stârni o opoziție puternică împotriva adevărului și împotriva tuturor acelora care îl cred, iar ei cred că se află în slujba lui Dumnezeu, așa cum ne-a spus Hristos: “Oricine vă va ucide, să creadă că aduce o slujbă lui Dumnezeu.” Ev 339.1

Noi putem să înțelegem zelul din sufletul lor, dar unde este zelul din partea cealaltă? Uniți-vă cu Duhul Dumnezeului celui viu pentru a ridica un zid de apărare în jurul poporului nostru și în jurul tinerilor noștri, educându-i și învățându-i. Lucrarea aceasta trebuie să fie îndeplinită cu orice preț, iar noi trebuie să o facem corect, în conformitate cu adevărul lui Dumnezeu. Înțelegem acest lucru într-o anumită măsură, dar mulți nu înțeleg nimic, prin urmare, trebuie să-i călăuzim, să-i învățăm cu bunătate și duioșie și, dacă Duhul lui Dumnezeu este cu noi, vom ști exact ce să spunem. — Manuscript 42, 1894. Ev 339.2

Înțelegerea scopului principal al lui Dumnezeu — Cercetătorul ar trebui să învețe să trateze Cuvântul ca un întreg și să vadă legătura dintre părțile lui. El ar trebui să dobândească o cunoaștere cu privire la marea lui temă centrală, a scopului inițial al lui Dumnezeu pentru lume, a apariției marii lupte și a lucrării de răscumpărare. El trebuie să înțeleagă natura celor două principii care luptă pentru supremație și să învețe să le descopere lucrarea până la marele final, din rapoartele istoriei și profeției. Să vadă cum trece această luptă prin toate fazele experienței omenești; cum el însuși manifestă, în fiecare împrejurare a vieții, una dintre cele două rațiuni antagoniste și cum, fie că vrea sau nu, hotărăște chiar acum de care parte a conflictului va fi găsit. — Educație, 190 (1903). Ev 339.3

A-i învăța pe cei nou-credincioși cum să-l înfrunte pe vrăjmaș — Este o strategie greșită să Iași câțiva credincioși aici și acolo, fără a fi hrăniți și îngrijiți, pentru a cădea pradă lupilor sau pentru a ajunge niște ținte asupra cărora vrăjmașul să deschidă focul. Mi-a fost arătat că o asemenea lucrare s-a făcut într-o mare măsură în mijlocul poporului nostru. Zonele promițătoare au fost prejudiciate pentru orice efort viitor, pentru că s-a lucrat prematur, fără a calcula costurile, lăsând lucrarea făcută pe jumătate. Pentru că s-a început un curs de studii biblice, iar apoi a fost întrerupt pentru a merge în grabă într-un teritoriu nou, lucrarea a rămas făcută pe jumătate, iar aceste suflete sărmane, care abia au ajuns la o cunoaștere vagă a adevărului, au fost lăsate singure, fără să se fi luat măsurile corespunzătoare pentru a le întări în credință și a le învăța, ca să ajungă asemenea unor soldați bine instruiți, care știu cum să înfrunte atacurile vrăjmașului și să-l pună pe fugă. — Letter 60, 1886. Ev 340.1