Evanghelizare

72/168

Durata unui efort de evanghelizare și încheierea campaniei

Durata unui efort de evanghelizare să nu fie prescrisă — Nu uitați că niciun muritor nu poate să spună cu precizie cum trebuie să se desfășoare lucrarea sau să limiteze activitatea unui om care se află în slujba lui Dumnezeu. Nimeni nu poate să prescrie zilele, săptămânile cât trebuie să rămână cineva într-o anumită localitate, înainte de a pleca în altă parte. Dacă slujitorul lui Dumnezeu se roagă pentru înțelegerea faptului că lucrarea lui cuprinde fiecare parte a viei Domnului, atât cele de aproape, cât și cele aflate în depărtare, activitatea lui va trebui să fie adaptată la circumstanțe. Lucrătorul nu trebuie să-și restrângă activitatea, în raport cu o măsură specificată. El nu trebuie să aibă limite bine conturate, ci să-și extindă lucrarea ori de câte ori nevoile cer să procedeze așa. Dumnezeu este conlucrătorul lui. Să caute înțelepciunea și sfatul Său la fiecare pas și să nu depindă de sfaturile omenești. Ev 326.2

Lucrarea a fost împiedicată într-o mare măsură în multe teritorii, din cauză că lucrătorii au cerut sfaturi de la unii care nu se aflau la fața locului și care nu pricepeau care sunt nevoile. Ca urmare, ei nu înțelegeau situația la fel de bine ca acela care se afla la fața locului. — Letter 8, 1895. Ev 327.1

Cercetați cu atenție circumstanțele — Când i se încredințează o lucrare anume, pastorul să nu considere că trebuie să-l întrebe pe președintele conferinței câte zile să lucreze într-o anumită localitate, ci să ceară înțelepciune de la Acela care i-a încredințat lucrarea. El a făgăduit că va da cu mână largă și fără mustrare înțelepciune și o judecată nesupusă greșelii. Lucrătorul trebuie să se gândească la fiecare parte a viei ce i-a fost încredințată și, prin harul care i-a fost dat, să înțeleagă ce trebuie și ce nu trebuie să facă. Vor apărea circumstanțe care, dacă sunt cercetate cu atenție, cu umilință și credință, căutând înțelepciunea lui Dumnezeu, vă vor face să fiți niște lucrători înțelepți și plini de succes. — Letter 8, 1895. Ev 327.2

O lucrare completă — Lucrarea din _____ trebuie să fie dusă mai departe, atâta vreme cât interesul continuă să se manifeste. Să fie puse Ia dispoziție locuri corespunzătoare, unde să poată avea loc adunări.... Lucrarea din _____ nu trebuie să fie scurtată. De ani de zile am susținut că în orașul acesta trebuie să fie depus un efort stăruitor, iar acum, când lucrul acesta se îndeplinește, să înaintăm într-o modalitate corectă. — Letter 380, 1906. Ev 327.3

Campania îndelungată a lui Pavel în Corint — Domnul Dumnezeul lui Israel dorește cu nerăbdare să aibă roade. El îi cheamă pe lucrătorii Săi să facă o lucrare mai extinsă decât fac în prezent. Apostolul Pavel a mers din loc în loc, predicându-le adevărul acelora care se aflau în întunericul ideilor false. El a lucrat timp de un an și șase luni în Corint și a dovedit caracterul divin al misiunii lui, întemeind o biserică înfloritoare alcătuită din iudei și neamuri. Cei convertiți dintre neamuri erau mai numeroși decât cei convertiți dintre iudei, iar mulți dintre ei erau convertiți cu adevărat — aduși din întuneric la lumina Evangheliei. — Letter 96, 1902. Ev 327.4

Eforturi mai îndelungate în orașe — În eforturile depuse în orașele mari, o jumătate din muncă este pierdută din cauză că lucrătorii încetează lucrarea prea repede și pleacă într-un teritoriu nou.... Graba de a încheia o lucrare de evanghelizare a dus adesea la o mare pierdere. — Letter 48, 1886. Ev 328.1