Evanghelizare

9/168

Cercetarea nevoilor din orașele mari

Lucrarea în orașe este dificilă — Suntem foarte preocupați de lucrarea în orașele noastre. Unele persoane sunt pregătite să se angajeze în lucrarea care așteaptă să fie îndeplinită. Oamenii cu care vom intra în legătură fac parte din toate clasele sociale, iar lucrarea este dificilă. Totuși îi vom încuraja pe toți aceia care au tactul și aptitudinea de a înțelege situația să se dedice lucrării de vestire a ultimului mesaj de avertizare pentru lume. — Letter 82, 1910. Ev 36.4

Nevoia de studiu și de mijloace financiare — Câțiva lucrători credincioși au încercat să facă o lucrare în acest oraș mare și nelegiuit [New York]3. Totuși, lucrarea lor a fost dificilă, deoarece au avut atât de puține mijloace. Fratele _____ și soția lui au lucrat cu credincioșie. În ciuda acestui fapt, cine a simțit răspunderea de a-i susține în munca lor? Cine dintre oamenii noștri de seamă i-a vizitat pentru a cunoaște nevoile lucrării? — The General Conference Bulletin, 7 aprilie, 1903. Ev 36.5

Dificultățile și temerile sunt cauza neglijenței — Timpul trece grabnic, iar orașele acestea abia dacă au fost atinse. Duhul lui Dumnezeu poate să dea putere adevărului. Îndată ce lumina va străfulgera în minte, inima va fi luată în stăpânire de o convingere care va fi atât de puternică, încât nu va putea să fie respinsă.... Ev 37.1

Datoria mea este să spun că Dumnezeu cere stăruitor să fie îndeplinită o lucrare mare în orașe. Trebuie să începem să lucrăm în teritorii noi. Oamenii care cunosc solia și care ar trebui să simtă răspunderile lucrării au manifestat o credință atât de mică, îngăduind ca dificultățile sau temerile să ducă la o neglijență atât de îndelungată — Letter 150, 1909. Ev 37.2

Sarcina de a cerceta nevoile specifice — Deși nu se face niciun efort hotărât pentru mântuirea celor care pier fără cunoașterea adevărului, ar fi trebuit să fie aleși șapte oameni care să se asocieze cu președintele și să organizeze o lucrare în orașele mari. Acești șapte oameni să aibă o gândire vastă, să fie blânzi și smeriți. Având în vedere soliile hotărâte care ne-au fost adresate una după alta, chemându-ne la o lucrare sârguincioasă, orașele nu ar fi trebuit să fie neglijate niciodată, așa cum sunt în prezent. Ev 37.3

Pentru îndeplinirea responsabilităților vaste ale lucrării lui Dumnezeu, în orașele mari să fie aleși cel puțin șapte oameni. Acești oameni să se umilească în fiecare zi înaintea Domnului și să-I ceară cu toată stăruința o înțelepciune sfințită. Să stea înaintea lui Dumnezeu ca niște oameni care doresc să fie învățați. Ei trebuie să fie niște oameni ai rugăciunii, care își dau seama de pericolul în care se află propriul suflet. Ce lucrare ar trebui să facă acești șapte oameni? Ei trebuie să cerceteze nevoile orașelor și să depună eforturi stăruitoare și hotărâte pentru înaintarea lucrării. — Letter 58, 1910. Ev 37.4

A înțelege nevoile așa cum le înțelege Dumnezeu — Domnul dorește să propovăduim cu putere solia îngerului al treilea în orașele acestea.... Dacă vom lucra cu toată puterea pe care ne-o dă Dumnezeu și dacă ne punem toată încrederea în El, cu umilință, munca noastră nu va fi lipsită de rezultate. Eforturile noastre de a aduce sufletele la cunoașterea adevărului pentru timpul acesta vor fi ajutate de îngerii sfinți, și multe suflete vor fi mântuite. Domnul nu-i părăsește niciodată pe solii Săi credincioși. El trimite slujitorii cerului în ajutorul lor și însoțește munca lor cu puterea Duhului Său Sfânt pentru a convinge și pentru a converti. Tot cerul va susține apelurile voastre. Ev 38.1

O, dacă am putea să înțelegem nevoile acestor orașe mari, așa cum le înțelege Dumnezeu! Trebuie să plănuim să trimitem în orașele acestea oameni capabili, care sunt în stare să prezinte solia îngerului al treilea într-o modalitate atât de convingătoare, încât să-și găsească locul în inima ascultătorilor. Nu putem sa ne permitem să adunăm într-un singur loc toți oamenii care pot să îndeplinească o asemenea lucrare, punându-i să facă lucrul pe care ar putea să-l facă și alții. — Manuscript 53, 1909. Ev 38.2