Evanghelizare

68/168

Metodele de finalizare a luării deciziilor

Hristos le-a vorbit ascultătorilor într-o modalitate directă — Nici chiar mulțimea care se înghesuia atât de adesea pe urmele Sale nu era pentru Hristos o masă nedeslușită de făpturi omenești. El îi vorbea direct fiecărei minți și se adresa fiecărei inimi. El privea cu atenție chipurile ascultătorilor și observa cum li se lumina înfățișarea, sesizând licărirea din ochii lor, care îi arăta că primise un răspuns și că adevărul le atinsese sufletul. Atunci corzile inimii Sale vibrau de o bucurie plină de simpatie. — Educație, 231 (1903). Ev 295.2

Isus observa schimbarea feței ascultătorilor — Domnul Isus observa cu multă seriozitate schimbarea feței ascultătorilor Săi. Chipurile care exprimau interes și plăcere îl făceau să simtă o mare satisfacție. Când săgețile adevărului pătrundeau în suflet, sfărâmând porțile egoismului, dând naștere la pocăință și, în cele din urmă, Ia recunoștință, Mântuitorul Se bucura din inimă. Când privirea Lui se rotea deasupra mulțimii ascultătorilor și recunoștea printre ei fețe pe care le mai văzuse, chipul Lui se lumina de bucurie. El vedea cu speranță în ei supuși ai împărăției Sale. Când adevărul vorbit limpede lovea vreun idol iubit, observa schimbarea feței, privirea rece și împotrivitoare, care dovedea că lumina nu era primită. Când îi vedea pe oameni refuzând solia păcii, inima îi era sfâșiată până în adâncul zi. — Hristos, Lumina lumii, 254, 255 (1898). Ev 295.3

Predicarea pentru luarea deciziilor — Cultivați o atitudine serioasă și pozitivă în felul de a vă adresa oamenilor. Subiectul pe care îl prezentați poate să fie excelent și să fie chiar acela de care au nevoie oamenii, dar ar fi bine să combinați îndemnurile stăruitoare cu o atitudine pozitivă.... Ev 296.1

Prezentați cu autoritate un simplu “Așa zice Domnul” și înălțați înțelepciunea lui Dumnezeu care se află în Cuvântul scris. Conduceți-i pe oameni la o decizie și faceți-i să audă mereu vocea Bibliei. Spuneți-le că știți despre ce vorbiți și mărturisiți că acesta este adevărul, pentru că Dumnezeu este cel care l-a rostit. Predicile voastre să fie scurte și la subiect, iar apoi, când este momentul potrivit, adresați un apel pentru decizie. Nu prezentați adevărul într-o modalitate formală, ci Duhul lui Dumnezeu să vă umple inima de viață, ca să vorbiți cu o asemenea siguranță, încât aceia care vă ascultă să știe că adevărul este o realitatea pentru voi. — Letter 8, 1895. Ev 296.2

Nu ratați ținta — Nu încurajați nici o modalitate de prezentare a Scripturii care să-l facă pe acela care le va explica altora Cuvântul să fie înclinat pentru a căuta slava deșartă. Lucrarea pentru timpul acesta este să îi conducem atât pe lucrători, cât și pe aceia care cercetează Scripturile la o poziție în care să trateze subiectele într-o modalitate serioasă, solemnă și simplă, pentru ca niciun timp să nu fie irosit. Nu ratați ținta. Timpul este prea scurt pentru a descoperi tot ce s-ar putea înțelege cu privire la Scriptură. Ca să cunoaștem lungimea, lărgimea, adâncimea și înălțimea Scripturii va fi necesară veșnicia. Pentru unele suflete anumite adevăruri sunt mai importante ca altele. Educația în domeniul Scripturii necesită îndemânare. — Manuscript 153, 1898. Ev 296.3

Progresul continuu — Nu trebuie să gândim astfel: “Ei bine, avem tot adevărul, înțelegem stâlpii cei mai importanți ai credinței noastre și putem să ne bazăm liniștiți pe cunoașterea aceasta.” Adevărul este progresiv, iar noi trebuie să înaintăm spre o lumină din ce în ce mai mare. Ev 296.4

Un frate a întrebat: “Soră White, credeți că toți trebuie să înțelegem adevărul prin cercetarea personală? De ce să nu primim adevărurile pe care alții le-au adunat la un loc și să le credem pe temeiul faptului că ei au cercetat subiectele, și astfel să fim liberi să înaintăm, fără să ne solicităm puterile minții în cercetarea tuturor acestor subiecte? Credeți că oamenii aceștia care au descoperit adevărul în trecut au fost inspirați de Dumnezeu?” Ev 297.1

Eu nu îndrăznesc să spun că nu au fost călăuziți de Dumnezeu, deoarece Hristos conduce în tot adevărul, dar, când vine vorba de inspirație în sensul deplin al cuvântului, eu răspund: Nu.... Ev 297.2

Trebuie să avem în inimă o credință vie și să căutăm o cunoaștere mai vastă și o lumină mai înaintată. — The Review and Herald, 25 martie, 1890. Ev 297.3

Atacul împotriva vrăjmașului — Trăim într-un timp plin de pericole și avem nevoie de acel har care să ne facă să fim neînfricați în luptă, ca să punem pe fugă armatele vrăjmașilor. Dragă frate, ai nevoie de mai multă credință, de mai multă îndrăzneală și hotărâre în munca ta. Trebuie să fii mai energic și mai puțin timid.... Lupta noastră este agresivă. Eforturile tale sunt prea slabe, trebuie să lucrezi cu mai multă putere, altfel vei fi dezamăgit de rezultatele lucrării tale. Sunt ocazii când trebuie să lansezi un atac împotriva vrăjmașului. Trebuie să cercetezi metodele și modalitățile de a ajunge la inima oamenilor. Mergi direct la ei și vorbește-le.... Fă-i pe oameni să înțeleagă faptul că tu ai o solie care, dacă o vor primi, va însemna pentru ei viața veșnică. Dacă există un subiect care ar trebui să entuziasmeze sufletul, acesta este propovăduirea ultimei solii a harului pentru lumea care piere. Totuși, dacă oamenii vor respinge solia aceasta, ea va fi pentru ei o miasmă de moarte spre moarte. Prin urmare, este necesar să lucrezi sârguincios, ca nu cumva truda ta să fie zadarnică. Oh, dacă ți-ai da seama de lucrul acesta și, prin puterea lui Dumnezeu, ai aduce adevărul în fața conștiinței oamenilor. Vorbește cu mai multă putere și fă-i pe oameni să înțeleagă faptul că adevărul este important. — Letter 8, 1895. Ev 297.4

Agresivitatea necesară — Precauția este necesară, totuși, pentru că unii lucrători sunt precauți și înaintează încet, dacă nu se vor asocia cu ei în lucrare și aceia care înțeleg necesitatea de a fi agresivi, se va pierde foarte mult, ocaziile favorabile vor trece, iar căile pe care le deschide providența lui Dumnezeu nu vor fi sesizate. Ev 298.1

Când persoanele care sunt convinse de adevăr nu sunt conduse să ia o decizie în perioada cea mai timpurie cu putință, există pericolul ca acea convingere să se diminueze treptat.... Ev 298.2

Adesea, când o adunare se află chiar în punctul în care inima ascultătorilor este pregătită pentru subiectul Sabatului, prezentarea lui este amânată de teama consecințelor. Lucrul acesta s-a făcut, iar rezultatul nu a fost bun. Dumnezeu ne-a făcut să fim deținătorii adevărului sfânt. Noi avem o solie mântuitoare pe care ni se poruncește să o vestim lumii și care este plină de rezultate veșnice. Ca popor, nouă ne-a fost încredințată o lumină care trebuie să lumineze întreaga lume. — Letter 31, 1892. Ev 298.3

Puterea Duhului pentru biruință — Vorbiți-le sufletelor care se află în pericol și faceți-le să privească la Isus cel aflat pe cruce, murind pentru a avea posibilitatea de a ierta. Vorbiți-i celui păcătos având inima plină de dragostea duioasă și miloasă a lui Hristos. Acela care se străduiește să convingă sufletele să privească la Isus și să trăiască trebuie să se adreseze cu o voce plină de o seriozitate adâncă, dar să nu fie aspră și puternică. Mai întâi, consacrați-vă sufletul lui Dumnezeu. }n timp ce priviți la Mijlocitorul nostru din ceruri, inima voastră trebuie să fie zdrobită. Apoi, după ce ați ajuns să fiți blânzi și supuși, veți putea să vă adresați păcătoșilor pocăiți ca unii care înțeleg puterea dragostei răscumpărătoare. Rugați-vă cu sufletele acesta și aduceți-le, prin credință, la piciorul crucii. Purtați gândurile lor împreună cu gândurile voastre și îndreptați-le ochii credinței în direcția în care priviți voi, și anume spre Isus, Purtătorul păcatului. Ajutați-i pe oameni să își abată privirile de la sărmanul lor eu păcătos și să le îndrepte spre Mântuitorul, iar dacă veți face așa, biruința va fi câștigată.... Ev 298.4

Cea mai mare nevoie a noastră este lucrarea interioară a Duhului Sfânt. Duhul este divin în toate lucrările și manifestările Sale. Dumnezeu vrea să aveți înzestrarea spirituală a harului, iar apoi veți lucra cu o putere de care nu v-ați dat seama niciodată mai înainte. Dragostea, credința și nădejdea vor fi prezente continuu. Înaintați prin credință, fiind convinși că Duhul Sfânt vă însoțește. — Letter 77, 1895. Ev 299.1

Duhul Sfânt face adevărul să fie impresionant — Duhul Sfânt este acela care face adevărul să fie impresionant. Păstrați adevărul practic mereu în atenția oamenilor. — Testimonies for the Church 6:57 (1900). Ev 299.2

Deciziile influențate de cuvintele și de comportamentul vostru — Când am văzut adunarea aceasta ieri, am gândit astfel: După adunarea aceasta, și chiar pe parcursul ei, vor avea loc decizii. Unii vor trece pentru totdeauna sub steagul negru al puterilor întunericului, iar alții vor trece sub steagul însângerat al Prințului Emanuel. Cuvintele noastre, comportamentul nostru, felul în care prezentăm adevărul pot să încline balanța deciziei în favoarea sau împotriva adevărului, iar noi dorim ca în fiecare predică, indiferent dacă este doctrinară sau nu, Isus Hristos să fie prezentat cu claritate, așa cum a declarat Ioan: “Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii.” Ev 299.3

Le spun pastorilor și membrilor din popor: Lăsați la o parte orice expresie aspră și tăioasă pe care ați avut obiceiul să o rostiți, orice practică prin care le-ați impus pozițiile cele mai categorice unor oameni care sunt la fel de nepregătiți să primească învățăturile, pe cât sunt de nepregătiți niște copilași să primească o hrană tare. Oamenii trebuie să fie îndrumați pas cu pas, iar Hristos trebuie să fie întrețesut în prezentarea tuturor argumentelor, așa cum sunt urzeala și bătătura în țesătura unei haine. Hristos, Hristos, Hristos trebuie să fie pretutindeni, iar inima mea simte nevoia după Hristos, atât de intens cum nu a simțit niciodată. Ev 299.4

Iată niște oameni neștiutori. Ei nu cunosc nimic despre adevăr. Ei au fost învățați de pastorii lor că un lucru este așa, un alt lucru este altfel. Oare ce vor face oamenii când le este explicat Cuvântul lui Dumnezeu, când le este prezentat în toată curăția lui, iar ei înțeleg ce spune Cuvântul acesta? Foarte puțini vor lua poziție de partea Cuvântului. Totuși vă spun: Fiți foarte atenți la felul în care mânuiți Cuvântul, pentru că acest Cuvânt trebuie să-i determine pe oameni să ia o decizie. Lăsați Cuvântul să fie acela care taie, nu cuvintele voastre. Când ei vor lua o decizie, care va fi aceasta? — Manuscript 42, 1894. Ev 300.1

Un seceriș întârziat — Preoții erau convinși de puterea divină a Mântuitorului.... Multe inimi care au fost impresionate nu au dat niciun semn pentru o vreme. În timpul vieții Mântuitorului, puțini preoți și învățători au părut să răspundă cu iubire la misiunea Sa, dar, după înălțarea Sa la cer, “o mulțime de preoți au venit la credință”. — Hristos, Lumina lumii, 266 (1898). Ev 300.2

Ascultători tare vor fi abordabili mai târziu — De ce a mers Domnul Hristos pe malul mării sau în munți? El urma să le prezinte oamenilor cuvântul vieții. Ei nu au înțeles acest cuvânt chiar în momentul acela. O mare parte dintre oameni nu-l înțeleg nici acum, într-o măsură care să-i determine să ia o decizie, dar lucrurile acestea le influențează viața, iar când solia va fi vestită cu glas tare, ei vor fi gata să o primească. Ei nu vor mai ezita multă vreme, ci vor ieși în față pentru a lua o decizie. — Manuscript 19b, 1890. Ev 300.3