Evanghelizare

67/168

Lucrarea pentru cei interesați de cunoașterea adevărului

Mulți privesc cu nostalgie spre ceruri — Pretutindeni în lume sunt bărbați și femei care privesc cu nostalgie spre ceruri. Suflete care doresc arzător lumina înalță spre ceruri rugăciuni cu lacrimi, cerând Duhul Sfânt. Mulți se află chiar în pragul împărăției, așteptând doar să fie primiți înăuntru. — Istoria faptelor apostolilor, 109 (1911). Ev 292.2

Mergeți după cei pierduți — Când ne angajam în lucrare cu toată inima, suntem aliați îndeaproape cu îngerii. Noi suntem conlucrători cu îngerii și cu Domnul Hristos și Cerul ne tratează cu o simpatie sfântă și înaltă. Suntem aduși tot mai aproape de cer, tot mai aproape de oștirile îngerești, puțin mai aproape de Isus. Prin urmare, haideți să ne angajăm în lucrarea aceasta cu toată puterea noastră. Ev 292.3

Să nu obosiți în lucrare. Dumnezeu ne va ajuta. Îngerii ne vor ajuta, pentru că aceasta este lucrarea lor și este tocmai lucrarea pe care se străduiesc să ne-o inspire.... Ev 292.4

Trebuie să îndepliniți lucrarea aceasta cu seriozitate și sârguință, iar când găsiți o oaie rătăcită, chemați-o să vină în staul și nu o lăsați singură până când nu o vedeți adusă în siguranță acolo. Fie ca Dumnezeu să îngăduie ca Duhul ce se afla în Domnul nostru divin să rămână asupra noastră. Acesta este lucrul pe care îl dorim. El ne spune: “Iubiți-vă unii pe alții așa cum v-am iubit Eu.” Mergeți după oile pierdute ale casei lui Israel. — Manuscript 3, 1877. Ev 292.5

Prindeți-vă de Hristos și atrageți-i pe oameni — Lucrătorii trebuie să se prindă de Hristos cu o mână, iar cu cealaltă să-i prindă pe cei păcătoși și să-i aducă la Mântuitorul. — The Review and Herald, 10 septembrie, 1903. Ev 293.1

Aveți credință și nădejde în Dumnezeu și îndemnați sufletele să vină la ospățul Evangheliei. — Letter 112, 1902. Ev 293.2

Ați putea să nu mai ajungeți a doua oară la ei — După încheierea adunării de tabără, datoria noastră de a-i căuta pe cei care continuă să fie interesați este la fel de mare cum este datoria de a-i căuta pe cei are sunt interesați în timpul adunării de tabără, pentru ca data următoare când veți merge în locul acela, dacă ei au fost impresionați și convinși, dar nu au cedat acelei convingeri, va fi greu să-i impresionați în aceeași măsură ca înainte și nu veți mai ajunge la ei a doua oară. — Manuscript 19b, 1890. Ev 293.3

Obținerea unei decizii este dificilă acum — În zilele noastre este dificil să-i aducem pe aceia care mărturisesc a crede adevărul la cunoașterea practică a puterii lui sfințitoare și dătătoare de viață, Am avut experiența aceasta în anii din trecut, dar formele au luat locul puterii și simplitatea religiei s-a pierdut într-o serie de ceremonii. — Manuscript 104, 1898. Ev 293.4

O parabolă — Adunarea roadelor coapte. — Într-un vis care mi-a fost dat în 29 septembrie 1886, mergeam împreună cu un grup mare de oameni ce căutau afine.... În felul acesta, ziua a trecut și s-a realizat foarte puțin. În cele din urmă, eu am spus: “Fraților, voi numiți aceasta o expediție reușită. Dacă acesta este modul în care lucrați, nu mă mir de lipsa voastră de succes. Succesul sau nereușita voastră depinde de modul în care lucrați. Aici sunt afine, pentru că eu le-am găsit. Unii dintre voi au căutat zadarnic în tufele mici, alții au găsit câteva afine, dar tufele înalte au fost trecute cu vederea, pur și simplu pentru că nu v-ați așteptat să găsiți fructe în ele. Vedeți că fructele pe care le-am cules eu sunt mari și coapte. În scurt timp se vor coace și alte fructe și putem merge din nou la cules. Acesta este modul în care am fost învățată să culeg fructe. Dacă ați fi căutat lângă car, ați fi putut găsi afine la fel de bine ca mine.... Ev 293.5

Domnul a așezat aceste tufe cu fructe chiar în mijlocul acestor locuri aglomerate și Se așteaptă ca voi să ie găsiți. Dar voi ați fost mult prea preocupați să mâncați și să vă amuzați. Voi nu ați venit aici cu o hotărâre serioasă de a găsi fructe.... Ev 294.1

Dacă lucrați corect, îi veți învăța pe lucrătorii mai tineri că unele lucruri, cum ar fi mâncatul și recreația, sunt de o importanță minoră. A fost nevoie de un efort mare să aducem carul cu provizii în acest loc, dar voi v-ați gândit mai mult la provizii decât la fructele pe care ar fi trebuit să le duceți acasă ca rezultat al muncii voastre. Dacă ați fi fost atenți, ca să culegeți mai întâi afinele din apropierea voastră, și după aceea să le căutați pe cele care sunt mai departe, pentru ca apoi să vă puteți întoarce să lucrați din nou în apropiere, ați fi avut succes.” — Slujitorii evangheliei, 136-139 (1886). Ev 294.2

Lupta cu Dumnezeu pentru suflete — Dacă avem interesul pe care l-a avut John Knox, când a mijlocit înaintea lui Dumnezeu pentru Scoția, vom avea succes. El a strigat: “Doamne, dă-mi Scoția sau mor.” Când începem să facem lucrarea și luptăm cu Dumnezeu, spunând: “Trebuie să câștig suflete și nu voi renunța la luptă”, vom constata că Dumnezeu va privi favorabil la eforturile noastre. — Manuscript 14, 1887. Ev 294.3

Nu forțați rezultatele — Când interesul oamenilor ajunge pe punctul de a-i face să ia o hotărâre, fiți atenți să nu îi determinați să ia această hotărâre prea repede, ci, dacă este cu putință, faceți-i pe oameni să continue a-și păstra încrederea în voi, pentru ca sufletele care se află în valea deciziei să poată găsi calea adevărată și viața. — Letter 7, 1885. Ev 295.1