Evanghelizare

58/168

Întâmpinarea problemelor cu privire la respectarea Sabatului

Niciun motiv de îngrijorare sau teamă — Adesea, când lucrătorii noștri le prezintă oamenilor adevărul crucial al Sabatului, unii ezită de teama de a nu aduce sărăcia și greutățile asupra lor și asupra familiilor lor, Ei spun: Da, înțeleg ce încerci să-mi arăți cu privire la respectarea Sabatului zilei a șaptea, dar îmi este teamă că, dacă voi respecta Sabatul, îmi voi pierde poziția și nu voi mai fi în stare să-mi întrețin familia. În felul acesta, mulți își păstrează poziția în lume și calcă porunca lui Dumnezeu. Totuși aceste pasaje din Scriptură (Luca 12, 1-7) ne învață că Domnul cunoaște toate experiențele noastre. El înțelege dificultățile noastre și are grijă de aceia care continuă să-L cunoască. Domnul nu va îngădui niciodată ca aceia care sunt copiii Săi să fie ispitiți peste puterea lor de a îndura. Ev 237.2

Domnul Hristos le-a declarat ucenicilor: “De aceea vă spun: Nu vă îngrijorați cu privire la viața voastră, gândindu-vă ce veți mânca, nici cu privire la trupul vostru, gândindu-vă cu ce vă veți îmbrăca. Viața este mai mult decât hrana, și trupul mai mult decât îmbrăcămintea. Uitați-vă cu băgare de seamă la corbi: ei nu seamănă, nici nu seceră, n-au nici cămară, nici grânar; și totuși Dumnezeu îi hrănește. Cu cât mai de preț sunteți voi decât păsările! Și apoi, cine dintre voi, chiar îngrijorându-se, poate să adauge un cot la lungimea vieții lui? Deci, dacă nu puteți face nici cel mai mic lucru, pentru ce vă mai îngrijorați de celelalte?” Ev 237.3

Mântuitorul a luat un crin frumos și curat, li l-a arătat ucenicilor și a continuat: “Uitați-vă cu băgare de seamă cum cresc crinii: ei nu torc, nici nu țes: totuși vă spun că nici Solomon, în toată slava lui, n-a fost îmbrăcat ca unul din ei. Dacă astfel îmbracă Dumnezeu iarba, care astăzi este pe câmp, iar mâine va fi aruncată în cuptor, cu cât mai mult vă va îmbrăca El pe voi, puțin credincioșilor? Ev 238.1

Să nu căutați ce veți mânca sau ce veți bea și nu vă frământați mintea. Căci toate aceste lucruri neamurile lumii le caută. Tatăl vostru știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” Ev 238.2

Aici, Domnul Hristos ne învață o lecție valoroasă cu privire la aceia care îi slujesc. Indiferent de experiențele prin care treceți, El spune: Slujiți-I lui Dumnezeu. Oricare ar fi dificultățile și greutățile pe care ați putea să le întâlniți, încredeți-vă în Domnul. Dacă trecem de partea adevărului, nu avem niciun motiv de îngrijorare sau de teamă că familiile noastre vor suferi. A ne îngrijora înseamnă a manifesta neîncredere în Dumnezeu. Mântuitorul spune: “Tatăl vostru știe că aveți trebuință de aceste lucruri.” Dacă am studia Cuvântul cu mai multă seriozitate, credința noastră ar crește. — Manuscript 83, 1909. Ev 238.3

Timpul de a întinde o mână de ajutor — Acum este un timp important pentru localitățile acestea unde a fost stârnit interesul. Un mare număr de oameni ... se află în valea deciziilor. Oh, dacă Domnul le-ar da slujitorilor Săi înțelepciunea de a le adresa acestor suflete cuvinte care să le dea curajul să-și mărturisească păcatele și să-și supună voința și întregul devotament față de Dumnezeu. Ne rugăm ca Domnul să le inspire credință acestor suflete care sunt convinse de adevăr, de faptul că ziua a șaptea este Sabatul Domnului, că nu trebuie să se lase conduse de propriile simțăminte, îngăduindu-i vrăjmașului să le determine să decidă că sacrificiul pe care îl au de făcut este prea mare. Ev 238.4

Oamenii aceștia vor suferi pierderi în lucrurile trecătoare și nu trebuie să zăbovim în a le întinde o mână de ajutor. Mulți întreabă: “Cum putem să ne întreținem familiile? Ne vom pierde poziția, îndată ce vom hotărî să sfințim ziua a șaptea și să nu lucrăm în Sabat. Ce se va întâmpla cu familiile noastre? Oare vor ajunge înfometate?” Ce pot să spun? Sărăcia și lipsurile se văd pretutindeni, iar sufletele sincere nu știu ce să facă. Ele nu îndrăznesc să meargă înainte, deși sunt convinse pe deplin că ziua a șaptea este Sabatul Domnului. Ele știu că Dumnezeu a binecuvântat ziua a șaptea și a pus-o deoparte pentru ca omul să o respecte ca memorial al faptului că El a creat lumea în șase zile, iar în ziua a șaptea S-a odihnit. Ev 239.1

Ne doare inima, când vedem greutățile care stau ca niște munți în fața acestor suflete, cu perspectiva lipsurilor și a copiilor care îi vor privi în ochi. Mulți spun: “Vreau să respect ziua a șaptea, dar îndată ce îi voi spune patronului că am hotărât să păzesc Sabatul, voi fi concediat”. Sute de oameni așteaptă să ocupe locul de muncă rămas liber. Sunt foarte îngrijorată. Tot ce putem să facem este să-i încurajăm să aibă credință și să ne rugăm pentru ei. Oh, uneori aș dori să fie avut un milion de dolari. Aș folosi fiecare dolar în lucrarea aceasta.... Ev 239.2

Mulți ajung niște călcători hotărâți ai Legii sfinte a lui Dumnezeu ca rezultat al uniunilor, contractelor și cooperării cu tovarăși care sunt niște unelte ale lui Satana. Dumnezeu le trimite lumină, ca să-i scoată din amăgire, dar ei refuză să creadă Cuvântul Său așa cum este scris. Ei acceptă ideile false, alegând mai degrabă minciunile lui Satana, decât un “Așa zice Domnul”. Acești susținători ai ideilor false fac să fie foarte grea situația acelora care înțeleg adevărul și vor să-l respecte. Ochii omenești nu pot să vadă decât foamete în viitorul acelora care respectă Sabatul. — Manuscript 19, 1894. Ev 239.3

Foametea nu va fi niciodată rezultatul — Nimeni nu trebuie să se teamă vreodată că respectarea Sabatului adevărat va avea ca rezultat foametea. (Isaia 58, 11.12; Proverbe 7, 2; Isaia 58, 14.) Făgăduințele acestea sunt un răspuns suficient la toate scuzele pe care omul ar putea să le inventeze pentru refuzul de a respecta Sabatul. Chiar dacă, după ce a început să respecte Legea lui Dumnezeu, cuiva i se pare că îi va fi imposibil să-și întrețină familia, orice suflet cuprins de îndoială să înțeleagă faptul că Dumnezeu a făgăduit să le poarte de grijă acelora care păzesc poruncile Sale. — Manuscript 116, 1902. Ev 240.1

Este nevoie de oameni curajoși — Pentru a hotărî să păzești poruncile lui Dumnezeu este nevoie de curaj. Odată, un împotrivitor al adevărului a spus că numai niște oameni slabi și neștiutori ar pleca din biserică pentru a respecta ziua a șaptea ca fiind Sabatul. Totuși un pastor, care primise adevărul, i-a răspuns: “Dacă tu crezi că numai niște oameni slabi pot să facă lucrul acesta, atunci încearcă și tu.” Pentru a trece de partea unui adevăr nepopular este nevoie de curaj, statornicie, hotărâre, perseverență și foarte multă rugăciune. Suntem recunoscători pentru că putem să venim la Hristos asemenea acelor sărmani suferinzi care au venit la El în Templu.... Ev 240.2

Voi nu ați îndrăznit să călcați în picioare poruncile lui Dumnezeu, ci ați hotărât să treceți de partea unui adevăr nepopular, indiferent de rezultatele care ar putea veni. Oare Mântuitorul vă va întoarce vreodată spatele, lăsându-vă să luptați singuri? Nu, niciodată. Totuși El nu le-a spus niciodată ucenicilor că nu vor trece prin încercări, că nu vor avea de suportat renunțarea la sine, că nu vor avea de făcut niciun sacrificiu. Domnul a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. “Căci cunoașteți harul Domnului nostru Isus Hristos. El, măcar că era bogat, S-a făcut sărac pentru voi, pentru ca, prin sărăcia Lui, voi să vă îmbogățiți.” Îi mulțumim lui Dumnezeu că în sărăcia voastră sunteți în stare să-L numiți pe El Tatăl vostru. Ev 240.3

Sărăcia vine asupra lumii acesteia și va fi un timp de necaz cum nu a mai fost de când sunt popoarele. Vor fi războaie și vești de războaie, iar fața oamenilor va păli de teamă. Veți avea de suferit necazuri, poate că uneori veți suferi foame, dar Dumnezeu nu vă va părăsi în suferință. El va pune la încercare credința voastră. Noi nu trebuie să trăim pentru a ne plăcea nouă înșine. Suntem aici pentru a-L arăta pe Hristos lumii, pentru a-L reprezenta pe El și puterea Sa în fața omenirii. — Manuscript 37, 1894. Ev 240.4

Este timpul să ne bazăm pe Cuvântul lui Dumnezeu — În pustie, când se isprăviseră toate merindele, Dumnezeu i-a trimis poporului Său mană din cer; li se dădea în fiecare zi hrană îndestulătoare. Lucrul acesta trebuia să-i învețe că, atâta timp cât aveau încredere în Dumnezeu și urmau căile Lui, El nu-i uita. Mântuitorul practica acum învățătura pe care i-o dăduse lui Israel. Prin Cuvântul lui Dumnezeu se dăduse ajutor poporului evreu și tot prin același Cuvânt trebuia să primească ajutor și Isus. El aștepta timpul când Dumnezeu avea să-i aducă alinare. El Se afla în locurile acelea pustii pentru că ascultase de Dumnezeu și El nu voia să obțină hrană prin ascultarea de sfatul lui Satana. În fața Universului, care era martor, El a dovedit că e mai ușor să suferi orice rău ar veni decât să te desparți de Dumnezeu cât de puțin. Ev 241.1

“Omul nu va trăi numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu.” Deseori, urmașul lui Hristos este pus în situația de a nu putea să-I servească lui Dumnezeu și să-și continue, în același timp, lucrul său obișnuit. Se poate întâmpla ca ascultarea de unele cerințe lămurite ale lui Dumnezeu să pară că va opri mijloacele de trai. Atunci, Satana îl va face pe acest urmaș să creadă că trebuie să renunțe la convingerile conștiinței lui. Dar singurul lucru din lumea noastră pe care ne putem sprijini este Cuvântul lui Dumnezeu. “Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (Matei 6, 33.) Chiar și în viața aceasta, nu este spre binele nostru să ne depărtăm de voința Tatălui din cer. Când cunoaștem puterea Cuvântului Său, nu trebuie să urmăm sugestiile lui Satana când este vorba să ne câștigăm hrana sau să ne salvăm viața. Singurul lucru la care trebuie să ne gândim este acesta: Care este porunca lui Dumnezeu și care este făgăduința Lui? Dacă le cunoaștem, trebuie să ascultăm de cea dintâi și să ne încredem în cea de a doua. — Hristos, Lumina lumii, 121 (1898). Ev 241.2

Un apel adresat cuiva care se află în valea deciziei — Vrăjmașul îți spunea să aștepți până va veni o perioadă mai convenabilă. El s-a folosit de mijloacele lui de amăgire, prezentându-ți avantajele pe care ai putea să le obții, dacă nu ai fi respectat Sabatul, și dezavantajele pe care le vei avea prin păzirea Sabatului. El a pregătit aceste diferite scuze de a nu lua hotărârea să fii ascultător de Legea lui Dumnezeu. Satana este un înșelător. El a falsificat imaginea caracterului lui Dumnezeu, iar tu ai acceptat ispita lui. Toate gândurile tale au arătat neîncrederea în Tatăl tău ceresc. Ev 242.1

Ai crezut că, dacă vei câștiga o anume prosperitate în afacerea ta, vei putea să respecți după aceea Sabatul poruncii a patra. Totuși Domnul cere ascultare deplină de la toți supușii Săi. Cerințele lui Dumnezeu ți-au fost prezentate, dar tu ai vrut să cazi la înțelegere cu El. În tot acest timp, Satana a lucrat spre a face să ți se pară tot mai imposibilă hotărârea de a respecta Sabatul. Ai ajuns din ce în ce mai insensibil față de îndemnurile Duhului Sfânt. Domnul mi-a dat o solie pentru tine și pentru copiii tăi, și anume, să-ți îndeplinești datoria îndelung neglijată și să trăiești în lumină, după cum El este în lumină. “Să iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu toată puterea ta și cu tot cugetul tău.” “Fă așa”, i-a zis Hristos cărturarului, “și vei avea viața veșnică”. Acesta este cuvântul pe care ți-l adresează Dumnezeu ție și copiilor tăi. Legea lui Dumnezeu este bună, dreaptă și de folos pentru toți aceia care o respectă, iar tu îi vei da cinste Aceluia de care asculți. Ev 242.2

Dacă voia ta va ajunge să fie în conformitate cu voia lui Dumnezeu pentru a respecta poruncile Sale, crezi tu că Domnul nu va avea grijă de tine și de nevoile tale trecătoare? Ai fost aproape constrâns, dar nu ai ascultat. Ai crezut că poți să aștepți, până când drumul va fi liber în fața ta. Domnul l-a făcut pe fiecare om răspunzător pentru comportamentul lui. Cerințele lui Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc pentru tine. Ascultarea de Dumnezeu este datoria ta cea dintâi. Trebuie să lași toate consecințele în mâinile Sale. Ai ezitat, pentru că nu ți-ai dat seama de convingerea puternică pe care ai avut-o cândva și nu ai vrut să cedezi pentru a asculta. Nu trebuie să aștepți să ai din nou o convingere la fel de puternică. Va trebui să asculți de Dumnezeu și să treci de partea adevărului, indiferent dacă simți sau nu. Lucrarea ta, acum, este să respecți cu hotărâre principiile și să iei deciziile indiferent de consecințe. — Letter 72, 1893. Ev 243.1

Trăiți în conformitate cu fiecare rază de lumină — Trăiți în conformitate cu fiecare rază de lumină pe care ați primit-o. Aici sunt implicate interesele voastre veșnice și de aceea spun: “Cultivați fiecare rază de lumină.” Îngenuncheați și cereți-I lui Hristos să vă influențeze inima prin Duhul Său Sfânt, și nu vă îndepărtați de Legea Sa. — Manuscript 10, 1894. Ev 243.2

Mai degrabă să pierdeți o poziție decât să-L pierdeți pe Isus — Să nu credeți că, dacă veți trece de partea adevărului Bibliei, vă veți pierde locul de muncă. Mai degrabă v-ați pierde locul de muncă, decât să-L pierdeți pe Isus. Mai degrabă să fiți părtași la renunțarea la sine și la jertfirea de sine a Domnului, decât să mergeți pe calea voastră, căutând să vă adunați o comoară în viața aceasta. Nu puteți să duceți niciuna dintre aceste comori în mormânt. Veți ieși din mormânt fără să aveți nimic, dar, dacă îl aveți pe Isus, veți avea totul. El este tot ce vi se cere pentru a rezista încercării în marea zi a lui Dumnezeu. Oare nu este suficient pentru voi? — Manuscript 20, 1894. Ev 243.3

O poziție hotărâtă — Se poate ca oameni să manifeste tot spiritul de luptă care le place, dar poruncile lui Dumnezeu rămân poruncile lui Dumnezeu. Noi am hotărât să păzim poruncile lui Dumnezeu și să trăim și să păstrăm Legea Sa ca pe lumina ochilor noștri. Chiar dacă oamenii se vor alinia împotriva Legii lui Dumnezeu și vor călca în picioare poporul Său care păzește poruncile. Oare pot ei să facă lucrul acesta și să trăiască? Este imposibil. Dumnezeu are propria măsură de evaluare a caracterului, iar aceia care ascultă de El vor trăi. Ei îi va păzi ca pe lumina ochilor Săi pe aceia care respectă Legea Sa. — Manuscript 5, 1891. Ev 244.1

Oferirea de locuri de muncă pentru noii păzitori ai Sabatului — Printre aceia care au acceptat adevărul la _____, în iarna trecută, se afla un tânăr care a renunțat la școala pe care o frecventa ca să respecte Sabatul. A fost întrebat ce se aștepta să facă pentru a-și câștiga existența. El a răspuns: “Dumnezeu mi-a dat putere fizică și voi lucra în orice poziție, mai degrabă decât să calc poruncile Sale.” Unii au simțit că ar fi trebuit să-i ofere un loc de muncă la tipografie, dar cineva a spus: “Nu. După ce va arăta că va asculta de Dumnezeu cu orice preț, atunci vom ști că este omul potrivit de care avem nevoie în acest loc de muncă. Totuși, dacă nu este suficient de principial pentru a face așa, atunci nu este omul de care avem nevoie.” Ev 244.2

Fratele _____ a venit la mine și m-a întrebat dacă ar trebui să-l încurajeze pe tânărul acesta să creadă că i se va da un loc de muncă la tipografie. Eu am spus: “Dumnezeu cerului i-a arătat slava cea veșnică pe care o va primi cel biruitor și dacă, asemenea lui Moise, va prețui răsplata, el va trece cu hotărâre de partea adevărului. Totuși îi va face doar rău și niciun bine, dacă îi veți oferi vreo mită sau atracție. Datoria voastră este să-l ajutați să înțeleagă faptul că trebuie să înainteze prin credință și să nu-l lăsați să lupte singur, pentru că Satana îl va ispiti, iar voi trebuie să-i acordați tot ajutorul posibil”. — Manuscript 26, 1886. Ev 244.3

Relații de afaceri cu aceia ce calcă Sabatul — În mijlocul nostru, al acelora care pretind că respectă ziua sfântă a lui Dumnezeu, este necesară o reformă cu privire la Sabat. Unii discută despre afacerile lor și fac planuri în Sabat, iar Dumnezeu consideră lucrul acesta la fel ca și când ar fi angajați direct în schimburile lor comerciale. Ev 245.1

Alții, care sunt bine familiarizați cu acele dovezi ale Bibliei, care susțin că ziua a șaptea este Sabatul, intră în parteneriat cu oameni care nu au niciun respect față de ziua sfântă a lui Dumnezeu. Un păzitor al Sabatului nu poate îngădui ca angajații lui, care sunt plătiți cu banii lui, să lucreze în Sabat. Dacă îngăduie, de dragul câștigului, ca afacerea lui să fie continuată în Sabat de partenerul lui necredincios, el va fi la fel de vinovat ca și cel necredincios, iar datoria lui este să rupă relația de afaceri, oricât de mult ar pierde din cauza aceasta. Oamenii pot să creadă că nu-și pot permite să asculte de Dumnezeu, dar realitatea este că nu-și pot permite să nu asculte de El. Aceia care sunt neglijenți în respectarea Sabatului vor suferi pierderi mari. — The Review and Herald, 18 martie, 1884. Ev 245.2

Un loc de muncă potrivit pentru aceia care respectă Sabatul — Găsim aici categoria cea mai bună de oameni pentru care merită să lucrăm. Mulți dintre ei nu vor avea dificultăți legate de respectarea Sabatului. _____ este un loc unde se cresc multe păsări de curte. Aproape fiecare casă de la periferia orașului are câte o crescătorie de păsări. Casele nu sunt construite în terase, ci sunt separate una de alta, înconjurate adesea de mai mulți acri de pământ. Se cresc păsări de tot felul, iar pentru ouă este o piață bună în _____ și în _____ și sunt duse în oraș cu barca. Ev 245.3

Scriu lucrurile acestea ca să înțelegeți situația. Multe familii își câștigă existența din creșterea păsărilor, iar aceste familii nu pot să ridice obiecția pe care o ridică mulți cu privire la respectarea Sabatului, și anume că le va împiedica afacerile. Ele pot să respecte Sabatul fără teama că își vor pierde locul de muncă. — Letter 113, 1902. Ev 246.1