Evanghelizare

59/168

Predicarea despre nemurire

Amânarea prezentării aspectelor discutabile — În prezentarea unui adevăr care intră în contradicție directă cu părerile și practicile oamenilor este nevoie de multă înțelepciune. Când le vorbea iudeilor, obiceiul apostolului Pavel a fost acela de a insista asupra profețiilor și de a-i conduce pas cu pas, iar apoi, după un timp, le vorbea despre Hristos ca fiind adevăratul Mesia. Ev 246.2

Mi-a fost arătat că pastorii noștri trec prea repede prin subiectele lor și prezintă prea devreme aspectele discutabile ale credinței noastre. Există adevăruri care nu implică o dificultate atât de mare, iar acestea trebuie să fie păstrate în atenția oamenilor zi după zi și chiar săptămâni la rând, înainte de a începe să vorbească despre subiectele privind Sabatul și nemurirea. Astfel, veți câștiga încrederea oamenilor care vă vor considera niște persoane ce au argumente clare și convingătoare și vor crede că înțelegeți Scripturile. După ce încrederea oamenilor este câștigată, va fi timp suficient să prezentați public subiectele despre Sabat și nemurire. Ev 246.3

Totuși aceia care nu sunt înțelepți, prezintă prea curând subiectele acestea și îi determină pe oameni să-și astupe urechile, în timp ce, dacă ar fi avut o grijă mai mare, mai multă credință, mai multă înțelepciune și destoinicie, i-ar fi purtat pe oameni, pas cu pas, prin evenimentele importante ale profeției și ar fi insistat asupra subiectelor practice din învățăturile Domnului Hristos. — Letter 48, 1886. Ev 246.4

O mare amăgire — În timpul acesta sunt prezentate tot felul de amăgiri. Adevărurile cele mai simple ale Cuvântului lui Dumnezeu sunt acoperite de o masă de teorii inventate de oameni. Idei false mortale sunt prezentate ca fiind un adevăr în fața căruia toți trebuie să se închine. Simplitatea adevăratei evlavii este îngropată sub tradiție. Ev 247.1

Învățătura despre nemurirea naturală a sufletului este una dintre ideile false prin care vrăjmașul îi înșală pe oameni. Ideea aceasta falsă este aproape universal răspândită.... Ev 247.2

Aceasta este una dintre minciunile concepute în sinagoga vrăjmașului, care face parte din vinul otrăvitor al Babilonului. “Toate neamurile au băut din vinul mâniei curviei ei, și împărații pământului au curvit cu ea și negustorii pământului s-au îmbogățit prin risipa desfătării ei. Apoi am auzit din cer un alt glas, care zicea: ‘Ieșiți din mijlocul ei, poporul Meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgiile ei!’” — The Review and Herald, 16 martie, 1897. Ev 247.3

Evidențiați viața prin Isus — Subiectul despre starea muritoare a sufletului, de asemenea, trebuie să fie tratat cu o mare grijă, ca nu cumva introducerea lui să provoace o controversă adâncă și agitată, ce va închide ușa pentru o cercetare ulterioară a adevărului. Ev 247.4

Când tratăm cu mintea oamenilor este nevoie de o mare înțelepciune, chiar și când prezentăm dovezile nădejdii care se află în noi, Care este nădejdea pentru care trebuie să depunem mărturie? Este nădejdea vieții veșnice prin Isus Hristos.... Voi insistați prea mult asupra ideilor și doctrinelor specifice, iar inima celui necredincios nu este sensibilizată. A încerca să-l impresionați, este ca și când a-i încerca să lovești un fier rece.... Ev 247.5

Avem o nevoie continuă de înțelepciune pentru a ști când să vorbim și când să păstrăm tăcerea. Totuși, când vorbim despre nădejdea vieții veșnice, suntem întotdeauna în siguranță deplină. Iar când inima este întru totul sensibilizată și supusă de dragostea lui Isus, se va pune întrebarea: “Doamne, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit?” — Letter 12, 1890. Ev 248.1

Înțelepciunea necesară în prezentarea adevărurilor cruciale — În locurile dificile, dezvoltarea noastră a fost, în general, lentă, din cauza Sabatului zilei a șaptea. Aici se află o răscruce dificilă, care stă în calea fiecărui suflet ce primește adevărul. Ev 248.2

Mai sunt și alte adevăruri, cum ar fi starea muritoare a sufletului și venirea personală a Domnului Hristos pe norii cerului peste puțin timp. Totuși acestea nu sunt atât de discutabile cum este subiectul despre Sabat. Unii vor accepta adevărul cu conștiinciozitate, pur și simplu pentru că este un adevăr biblic, iar ei iubesc calea ascultării de toate poruncile lui Dumnezeu. Aspectele discutabile ale credinței noastre vor baricada calea pentru multe suflete care nu doresc să alcătuiască un popor deosebit și separat de lume. Prin urmare, felul în care adevărul le este prezentat oamenilor necesită multă înțelepciune. Chiar de la începerea unui efort misionar, sunt mijloace foarte clar definite de a atinge scopul propus. Dacă planurile și metodele ar fi avut un caracter diferit, chiar dacă ar fi implicat o cheltuială mai mare, rezultatele ar fi fost cu mult mai bune. — Letter 14, 1887. Ev 248.3

Dezbrăcați armura de luptă — Când se află în fața unor necredincioși care au idei preconcepute împotriva concepțiilor noastre cu privire la starea muritoare a sufletului, unii pastori se simt îndemnați să țină o predică despre subiectul acesta. Ascultătorii nu sunt pregătiți în niciun fel să primească subiectul acesta și prezentarea lui nu face decât să sporească prejudecățile lor și să le stârnească împotrivirea. Astfel, se pierd toate impresiile bune care ar fi putut să fie făcute dacă lucrătorul ar fi urmat o cale înțeleaptă. Ascultătorii se întăresc în necredința lor. Inima lor ar fi putut să fie câștigată, dar nu a fost câștigată, pentru că ați îmbrăcat armura de luptă. Pentru că li s-a dat hrană tare, sufletele care ar fi putut să fie câștigate au fost alungate mai departe decât au fost înainte. Ev 248.4

Armura de luptă, spiritul de controversă trebuie să fie părăsite. Dacă dorim să fim asemenea lui Hristos, trebuie să ne coborâm la nivelul oamenilor. — Manuscript 104, 1898. Ev 249.1

Înțelegerea corectă este vitală — Pentru timpul acesta, înțelegerea corectă a “Ce spun Scripturile” cu privire la starea omului în moarte este esențială. Cuvântul lui Dumnezeu declară că morții nu știu nimic, ura lor și dragostea lor au pierit. Trebuie să apelăm la cuvântul sigur al profeției ca fiind autoritatea noastră. Dacă nu suntem niște buni cunoscători ai Scripturilor, când puterea aceasta făcătoare de minuni a lui Satana se va manifesta în lumea noastră, am putea să fim înșelați să o considerăm a fi lucrarea lui Dumnezeu, deoarece Cuvântul lui Dumnezeu declară că, dacă va fi cu putință, Satana va încerca să-i înșele chiar și pe cei aleși. Dacă nu suntem înrădăcinați și bine întemeiați în adevăr, vom fi luați de valul capcanelor amăgitoare ale lui Satana. Trebuie să rămânem bazați pe Biblie. Dacă poate să vă facă să credeți că în Cuvântul lui Dumnezeu sunt lucruri neinspirate, Satana va fi pregătit să vă prindă sufletul în capcană. Chiar în vremea când va trebui să știm ce este adevărat, nu vom avea nici o siguranță, nici o certitudine. — The Review and Herald, 18 decembrie, 1888. Ev 249.2