Evanghelizare

6/168

Dificultățile tot mai mari

Înaintați cu un efort sporit — Ne apropiem de marele conflict final. Fiecare pas înainte trebuie să fie făcut acum cu un efort sporit, deoarece Satana lucrează cu toată puterea pentru a mări dificultățile din calea noastră. El lucrează cu toată amăgirea nelegiuirii pentru a pune stăpânire pe sufletul oamenilor. Am sarcina de a le spune slujitorilor Evangheliei și medicilor noștri misionari: Mergeți înainte! Lucrarea care trebuie să fie îndeplinită cere sacrificiu de sine la fiecare pas, dar mergeți înainte. — Letter 38, 1908. Ev 30.2

Nu avem timp de pierdut — Nu avem timp de pierdut. Sfârșitul e aproape. Mersul de la un loc la altul pentru a răspândi adevărul va fi în curând îngrădit prin pericole care vin din toate părțile. Se va face totul pentru a închide drumul înaintea solilor lui Dumnezeu, așa încât să nu mai poată face lucrarea pe care pot să o îndeplinească acum. Trebuie sa privim în față lucrarea pe care o avem de făcut și să înaintăm cât mai repede cu putință într-o activitate plină de zel. Ev 30.3

Din lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, știu că forțele întunericului lucrează cu o mare putere în ascuns și pe nesimțite. Satana înaintează pentru a-i prinde pe cei ce dorm acum, ca un lup care își prinde prada. Acum avem avertizări pe care le putem vesti, acum avem de făcut o lucrare, dar, în curând, va fi mult mai dificil decât putem să ne închipuim. Dumnezeu să ne ajute să ne păstrăm pe calea luminii, să lucrăm cu privirea ațintită la Isus, Conducătorul nostru, și, cu răbdare și perseverență, să mergem înainte pentru a câștiga biruința. — Testimonies for the Church 6:22 (1900). Ev 31.1

Evanghelizarea în orașe ajunge să fie mai dificilă — Noi nu ne putem imagina în ce măsură lucrează slujitorii lui Satana în aceste orașe mari. Lucrarea de a le vesti oamenilor solia adevărului prezent ajunge să fie din ce în ce mai dificilă. Este important ca noi și diverse talente să se unească și să lucreze cu înțelepciune pentru oameni. — Lucrarea misionară medicală, 300 (1909). Ev 31.2

Timpul favorabil pentru orașe a trecut — Trebuie să fie făcută o mare lucrare. Sunt determinată de Duhul lui Dumnezeu să le spun celor angajați în lucrarea Domnului că timpul favorabil pentru vestirea soliei noastre în orașe a trecut, iar lucrarea aceasta nu a fost îndeplinită. Sunt foarte îngrijorată de faptul că acum va trebui să răscumpărăm timpul. — Manuscript 62, 1903. Ev 31.3

Lucrarea pe care biserica nu a reușit să o îndeplinească în timp de pace și prosperitate, va trebui să o facă în mijlocul unei crize îngrozitoare și în circumstanțele cele mai descurajatoare și mai neprielnice. — Testimonies for the Church 5:463 (1885). Ev 31.4

Duhul lui Dumnezeu este retras treptat — Zilele în care trăim sunt solemne și importante. Spiritul lui Dumnezeu este retras treptat, dar sigur, de pe pământ. Plăgi și judecăți cad deja peste disprețuitorii harului lui Dumnezeu. Nenorocirile de pe uscat și de pe ape, starea agitată a societății, alarmele de război sunt de rău augur. Ele prezic evenimente de cea mai mare însemnătate, care se apropie. Ev 31.5

Slujitorii răului își unesc forțele și se întăresc. Ele își sporesc puterea pentru ultima și marea criză. În curând, urmează să aibă loc mari schimbări în lumea noastră, iar evenimentele finale vor fi rapide. — Testimonies for the Church 9:11 (1909). Ev 32.1

Spiritul războiului instigă popoarele — Cei din poporul lui Dumnezeu se vor confrunta cu încercări îngrozitoare. Spiritul războiului instigă popoarele de la un capăt la altul al pământului. — Testimonies for the Church 9:17 (1909). Ev 32.2

Înainte ca ușile să se închidă — Sunt învățata din nou și din nou să le prezint bisericilor noastre lucrarea care trebuie să fie îndeplinită în marile noastre orașe. Este nevoie de o lucrare mare, nu numai acolo unde avem biserici deja înființate, ci și în locurile unde adevărul nu a fost prezentat pe deplin. Chiar în mijlocul nostru sunt oameni tot atât de păgâni ca aceia din țările îndepărtate. Trebuie să fie găsite căi de a ajunge la oamenii aceștia cu adevărul pentru timpul prezent, iar aceste căi să fie găsite îndată.... Ev 32.3

Ni s-a spus adesea că orașele noastre trebuie să audă solia, dar cât de încet acționăm în ascultare de porunca aceasta. Am văzut pe Cineva stând cu mâinile întinse pe o platformă înaltă. El Se întorcea și arăta în toate direcțiile, spunând: “Lumea întreagă piere din cauza necunoașterii Legii sfinte a lui Dumnezeu, iar adventiștii de ziua a șapte dorm.” Domnul cere lucrători, pentru că este necesar să fie îndeplinită o lucrare mare. Sunt mulți oameni care trebuie să fie convertiți, să se alăture bisericii și să fie mântuiți. Trebuie să ajungem la bărbații și femeile care stau la drumuri și la răspântii.... Ev 32.4

Noi suntem mult înapoia luminii pe care Dumnezeu ne-a dat-o cu privire la lucrarea pentru marile noastre orașe. Vine timpul când vor fi date legi care vor închide ușile deschise în prezent pentru vestirea soliei. Trebuie să ne mobilizăm și să depunem un efort stăruitor acum, cât încă îngerii lui Dumnezeu așteaptă să le ofere ajutorul lor minunat tuturor acelora care vor lucra pentru a sensibiliza conștiința oamenilor cu privire la neprihănire, cumpătare și cu privire la judecata care va veni. — Manuscript 7, 1908. Ev 33.1

Lucrați câtă vreme puteți — Frații mei, mergeți în orașe câtă vreme puteți. În orașele în care s-a început deja lucrarea sunt mulți care nu au auzit niciodată solia adevărului. Unii dintre aceia care au auzit-o au fost convertiți, iar unii au murit în credință. Sunt mulți alții care, dacă li s-ar fi acordat ocazia, ar fi auzit și ar fi primit solia mântuirii.... Ultimele noastre eforturi pentru lucrarea lui Dumnezeu pe pământ trebuie să fie făcute pentru acești oameni care au nevoie de o influență hotărâtoare a puterii divine. — Manuscript 7, 1908. Ev 33.2