Evanghelizare

7/168

Chemarea la o lucrare grabnică

Timpul este scurt — Solia care mi se poruncește să le-o vestesc celor din poporul nostru în timpul acesta este: Lucrați în orașe fără nici o întârziere, deoarece timpul este scurt. Domnul a păstrat în atenția noastră lucrarea aceasta în ultimii douăzeci de ani și mai bine. În câteva locuri s-a făcut puțin, dar ar putea să se facă mult mai mult. —Letter 168, 1909. Ev 33.3

Unde este credința voastră? — Nu pot să fiu liniștită când mă gândesc la numeroasele orașe care încă nu au fost avertizate. Este tulburător să mă gândesc la faptul că au fost neglijate atât de multă vreme. Timp de mulți, mulți ani, orașele din America, inclusiv cele din Sud, au fost prezentate celor din poporul nostru ca fiind niște locuri care au nevoie de o atenție deosebită. Doar puțini sunt aceia care au purtat răspunderea de a lucra în orașele acestea, dar în comparație cu nevoile mari și ocaziile numeroase care există, s-a făcut puțin. Frații mei, unde este credința voastră?... Ev 33.4

Oare nu vom face noi planuri de a trimite soli în toate aceste zone și de a-i susține fără rețineri? Oare slujitorii lui Dumnezeu nu vor merge în aceste centre aglomerate și nu își vor ridica vocile pentru a avertiza mulțimile? Într-un timp ca acesta, trebuie să fie angajați toți lucrătorii disponibili. — The Review and Herald, 25 noiembrie, 1909. Ev 34.1

Mulțimile neavertizate — În New York2 și în multe alte orașe se află mulțimi de oameni neavertizați.... Trebuie să începem lucrarea aceasta cu seriozitate și să o aducem la îndeplinire. Să lăsăm la o parte ideile personale și deosebirile dintre noi și să predicăm adevărul Bibliei. În orașele acestea trebuie să fie trimiși oameni consacrați și talentați care să înceapă lucrarea. — Manuscript 25, 1910. Ev 34.2

Este timpul să trezim străjerii — Este nevoie sa lucrăm în orașe ... îndeplinirea lucrării în New York, Boston, Portland, Philadelphia, Buffalo, Chicago, St. Louis, New Orleans și multe alte orașe are nevoie de bani. În unele dintre locurile acestea, oamenii au fost impresionați cu putere de solia vestită în 1842 și 1844, dar în anii de ai târziu s-a făcut puțin, în comparație cu marea lucrare care ar fi trebuit să fie în curs de desfășurare. Pare dificil să-i faci pe oamenii noștri să simtă o răspundere deosebită pentru lucrarea din orașele mari. Ev 34.3

Le adresez un apel fraților noștri care au auzit solia de mulți ani. Este timpul să-i trezim pe străjeri. Eu mi-am investit toată puterea în vestirea soliilor pe care mi le-a dat Domnul. Răspunderea pentru împlinirea nevoilor din orașele noastre a apăsat atât de greu asupra mea, încât, uneori, mi s-a părut că voi muri. Fie ca Domnul să le dea înțelepciune fraților noștri, ca să știe cum să ducă mai departe lucrarea în armonie cu voința Domnului. — Manuscript 13, 1910. Ev 34.4

Milioane de oameni trebuie să audă solia — Trebuie să se lucreze în orașe. Milioanele de oameni care locuiesc în aceste centre aglomerate trebuie să audă solia îngerului al treilea. Lucrarea aceasta ar fi trebuit să se dezvolte repede în cei câțiva ani care au trecut. — The Review and Herald, 5 iulie, 1906. Ev 35.1