Evanghelizare

52/168

Mijloacele de prezentare a adevărului

Parabolele și simbolurile folosite de Domnul Hristos — Ar trebui să căutăm să urmăm mai îndeaproape exemplul pe care l-a dat Domnul Hristos, Marele Păstor, când a lucrat cu micul grup de ucenici, studiind împreună cu ei și cu oamenii Scripturile Vechiului Testament. Lucrarea Sa de slujire nu a constat numai în predicare, ci și în educarea oamenilor. Când trecea prin sate, El intra într-o legătură personală cu oamenii, vizitându-i acasă, învățându-i și slujind nevoilor lor. Dacă numărul oamenilor care mergeau după El era foarte mare, când ajungea într-un loc favorabil, Domnul le vorbea, simplificându-și cuvântările prin folosirea parabolelor și a simbolurilor. — Letter 192, 1906. Ev 203.1

Trebuie să folosim hărți — Ați dedicat mult studiu pentru a găsi modalitatea de a face adevărul să fie interesant, iar hărțile pe care le-ați alcătuit sunt în armonie deplină cu lucrarea ce trebuie să fie continuată. Hărțile acestea sunt niște învățături ilustrative pentru oameni. Voi ați investit multă gândire serioasă în lucrarea de alcătuire a acestor ilustrații uimitoare, iar când le sunt prezentate oamenilor în argumentarea adevărului, ele au un efect remarcabil. Domnul le folosește pentru a impresiona mintea oamenilor. Mi-a fost dată îndrumarea clară și precisă că în prezentarea adevărului trebuie să folosim hărți. Aceste ilustrații să fie făcute și mai impresionante prin explicații care arată importanța ascultării. — Letter 51, 1902. Ev 203.2

Prezentarea profețiilor prin folosirea unor hărți simple și necostisitoare — Folosirea hărților este modalitatea cea mai eficientă în explicarea profețiilor cu privire la trecut, prezent și viitor. Totuși lucrarea noastră trebuie să fie cât mai simplă și mai necostisitoare cu putință. Adevărul să fie explicat cu simplitate. În niciun caz, să nu urmăm exemplul de paradă pe care îl stabilește lumea. — Manuscript 42, 1905. Ev 203.3

Mijloace eficiente și corespunzătoare — Fratele S. desfășoară acum o lucrare în Oakland... El și-a ridicat cortul într-o zonă centrală și a câștigat un auditoriu bun, mai bun decât ne-am așteptat. Ev 204.1

Fratele S. este un evanghelist inteligent. El vorbește cu simplitatea unui copil. Nu trece neatent peste niciun punct din cuvântările sale, ci predică direct din Cuvânt, lăsând Cuvântul să li se adreseze oamenilor din toate categoriile sociale. Argumentele lui puternice sunt cuvintele Vechiului și ale Noului Testament. El nu caută cuvinte care să-i impresioneze pe oameni, arătându-le cât este de educat, ci se străduiește să-i îngăduie Cuvântului lui Dumnezeu să le vorbească oamenilor prin expresiile lui precise și clare. Dacă refuză cineva să primească solia, persoana aceea va trebui să respingă însuși Cuvântul. Ev 204.2

Fratele S. insistă, îndeosebi, asupra profețiilor din cărțile Daniel și Apocalipsa. El folosește imagini de mari dimensiuni cu fiarele despre care se vorbește în cărțile acestea. Imaginile acestea sunt confecționate din carton și, printr-o invenție ingenioasă, sunt aduse în fața adunării chiar la momentul potrivit. În felul acesta, el menține atenția oamenilor, în timp ce le predică adevărul. Prin efortul său, sute de oameni vor fi conduși la o înțelegere a Bibliei mai bună decât au avut vreodată înainte, iar noi credem că acolo vor avea loc multe convertiri. — Letter 326, 1906. Ev 204.3

Un principiu pedagogic temeinic — Activitatea fratelui S. îmi amintește de lucrarea desfășurată în perioada 1843-1844. Pentru a dovedi adevărul argumentelor lui, el folosește Biblia și numai Biblia. El prezintă un clar “Așa zice Domnul”. Ca urmare, dacă este cineva care se împotrivește cuvintelor lui, îi declară cu claritate că nu el este acela cu care trebuie să intre în controversă. Ev 204.4

Fratele S. folosește imagini de mari dimensiuni ale fiarelor și simbolurilor din Daniel și Apocalipsa, iar acestea sunt aduse înaintea oamenilor la momentul potrivit pentru a ilustra comentariile lui. Niciun cuvânt neatent și inutil nu scapă de pe buzele lui. El vorbește cu convingere și solemnitate. Mulți dintre ascultătorii lui nu au mai auzit niciodată predici atât de solemne. Ele nu manifestă niciun spirit de ușurătate, ci sunt însoțite de o atmosferă solemnă. — Letter 350, 1906. Ev 205.1

Catolicii sunt atrași de simboluri — Fratele S. creează un interes bun prin adunările pe care le organizează. Oameni din toate categoriile sociale vin să-i audă și să vadă acele imagini în mărime naturală, pe care le folosește pentru a ilustra fiarele din Apocalipsa. Foarte mulți catolici vin să-l audă. — Letter 352, 1906. Ev 205.2

Metode care trebuie să fie folosite în lucrarea finală — Sunt mulțumită de modalitatea în care fratele nostru [fratele S.] și-a folosit ingeniozitatea și tactul de a pune la dispoziție ilustrații potrivite pentru subiectele prezentate — imagini care au o mare putere de convingere. Asemenea metode vor fi folosite din ce în ce mai mult în această lucrare finală. — Manuscript 105, 1906. Ev 205.3

Tinerii studiază cum să prezinte adevărurile simbolice — Domnul a conlucrat cu fratele S., învățându-l cum să le vestească oamenilor această ultimă solie de avertizare. Metoda lui de a folosi cuvintele Bibliei, ca să dovedească adevărul pentru timpul acesta, și folosirea simbolurilor prezentate în Apocalipsa și Daniel sunt eficiente. Tinerii să învețe adevărul pentru binele propriei vieți și, de asemenea, să învețe cum să-l prezinte altora. Trăim în ultimele zile ale marii lupte și numai adevărul ne va păstra în siguranță în acest timp de necaz. Să fie pregătite ocazii ca fratele S. să vestească solia, iar tinerii să participe la adunările lui de seară. — Letter 349, 1906. Ev 205.4

Lucrătorii să inventeze mijloace de prezentare a adevărului — Aceia care lucrează pentru Dumnezeu să manifeste tact și talent și să inventeze mijloace prin care să le transmită lumină atât acelora care se află în apropiere, cât și acelora care se află în depărtare.... Timpul a fost pierdut, ocaziile de aur au rămas nefolosite, pentru că oamenilor le-a lipsit un spirit de prevedere clar și nu au fost înțelepți în plănuirea și conceperea de mijloace și metode prin care să ocupe terenul, înainte de a fi luat în stăpânire de vrăjmaș. — The Review and Herald, 24 martie, 1896. Ev 206.1

Mijloace de învățare, nu de amuzament — Prin folosirea de diagrame, simboluri și reprezentări de diferite feluri, slujitorul lui Dumnezeu poate face adevărul să apară clar și distinct. Această metodă este folositoare și în armonie cu ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, dar, dacă face lucrarea să fie atât de costisitoare, încât alții nu mai pot obține de la casierie bani suficienți pentru a se întreține, acel lucrător nu acționează în armonie cu planul Domnului. Ev 206.2

Lucrarea în orașele mari trebuie să fie făcută în conformitate cu rânduiala lui Hristos, nu cu modelul spectacolelor de teatru. Nu un spectacol de teatru, îl proslăvește pe Dumnezeu, ci prezentarea adevărului în iubirea lui Hristos. — Mărturii pentru comunitate 9:142 (1909). Ev 206.3