Evanghelizare

39/168

Evitarea paradei și a lucrurilor senzaționale

Succesul nu depinde de paradă — Unii pastori fac greșeala de a presupune că succesul lor depinde de atragerea unei audiențe numeroase prin acte de paradă, iar apoi prezintă solia adevărului într-o modalitate teatrală. Dar acest lucru înseamnă a folosi un foc profan în locul focului sfânt aprins de Dumnezeu. Domnul nu este glorificat printr-o asemenea metodă de lucru. Lucrarea Sa nu va fi realizată prin manifestări exterioare costisitoare și prin anunțuri incitante, ci aplicând metodele lui Hristos. “Lucrul acesta nu se va face nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul Meu, zice Domnul oștirilor.” (Zaharia 4, 6.) Numai adevărul curat, asemenea unei săbii ascuțite, cu două tăișuri, este cel care îi aduce la viață spirituală pe cei ce sunt morți în păcatele și nelegiuirile lor. Când Evanghelia le va fi prezentată într-o modalitate care este în armonie cu scopurile lui Dumnezeu, oamenii o vor recunoaște. — Slujitorii evangheliei, 383 (1815). Ev 136.1

Metode caracterizate de bun-simț — Unele persoane sunt găta să se lege de orice lucru straniu, pe care îl poate prezenta oamenilor ca pe ceva surprinzător, pentru a le stârni temerile și pentru a începe o lucrare ciudată, ce va strica lucrarea bună, care a început bine.... Ev 136.2

Aceia care se ocupă de adevărurile mărețe și înnobilatoare ale Cuvântului trebuie să dea dovadă mereu de un spirit profund, serios, zelos, dar liniștit și plin de bun-simț, pentru ca gurile adversarilor să poată fi închise. Nu încurajați un val de fanatism care va strica o lucrare ce a fost începută corect și a fost continuată având Cuvântul lui Dumnezeu în mâini.... Ev 136.3

Aceia care sunt angajați în lucrarea din New York să nu presupună că trebuie să prezinte vreun lucru ciudat, pe care să-l asocieze cu activitatea lor ca o dovadă a caracterului supranatural al lucrării, ceva care să pună asupra ei semnul că vine de la Dumnezeu. Lucrarea lor este aceea de a le vorbi oamenilor cu o credință umilă, demnă de încredere, cerând sfat de la Dumnezeu, nu urmându-și ideile proprii și bazându-se pe faptul că, dacă vor scoate în evidență vreun lucru straniu, acesta va sensibiliza simțurile celor ce sunt morți în păcat. Sistemul de adevăruri care se află în Cuvântul lui Dumnezeu este în stare să lase asupra minții acele impresii pe care le dorește Dumnezeu. — Letter 17, 1902. Ev 136.4

Nu scădeți niciodată nivelul înalt al adevărului — Nu scădeți niciodată nivelul înalt al adevărului cu scopul de a câștiga noi convertiți, ci străduiți-vă să-i ridicați pe cei degradați și păcătoși la standardul înalt al Legii lui Dumnezeu. — Manuscript 7, 1900. Ev 137.1

Abținerea de la orice manifestare teatrală. Am o solie pentru aceia care poartă răspunderea lucrării noastre. Nu-i încurajați pe cei angajați în lucrarea aceasta să creadă că trebuie să propovăduiască într-un stil teatral solia aceasta solemnă și sfântă. În lucrarea noastră să nu fie adusă nici o iotă sau o frântură de teatralitate. Lucrarea lui Dumnezeu trebuie să aibă o înfățișare sfântă și cerească. Tot ce are legătură cu vestirea soliei pentru timpul acesta să poarte amprenta divină. Să nu fie îngăduit nimic de natură teatrală, deoarece lucrul acesta va prejudicia caracterul sfânt al lucrării. Ev 137.2

Am fost avertizată că ne vom confrunta cu tot felul de experiențe și că oamenii vor încerca să aducă manifestări ciudate în lucrarea lui Dumnezeu. Am întâlnit lucruri de felul acesta în multe locuri, încă de la începutul activității mele, am primit solia că, în predicarea adevărului prezent, trebuie să fie descurajată și interzisă orice manifestare teatrală. Niște oameni, care credeau că aveau de făcut o lucrare minunată, au căutat să adopte un comportament ciudat și să facă gesturi excentrice. Lumina care mi-a fost dată spunea: “Nu aprobați aceste lucruri!” Asemenea manifestări, care seamănă cu niște reprezentații teatrale, nu trebuie să aibă niciun loc în propovăduirea soliilor solemne care ne-au fost încredințate. Ev 137.3

Vrăjmașul va veghea îndeaproape și va profita de orice situație pentru a înjosi adevărul, prin introducerea unor manifestări lipsite de demnitate. Niciuna dintre aceste manifestări să nu fie încurajată. Adevărurile prețioase care ne-au fost date trebuie să fie prezentate cu toată solemnitatea și cu o teamă sfântă. — Manuscript 19, 1910. Ev 138.1

Pericolul învățăturilor senzaționale — Puteți să fiți siguri că religia curată și neîntinată nu este o religie senzațională. Dumnezeu nu i-a încredințat nimănui răspunderea de a încuraja un apetit pentru învățăturile și teoriile speculative. Frații mei, nu introduceți aceste lucruri în învățăturile pe care le prezentați altora. — Australian Union Conference Record, 15 martie, 1904 Ev 138.2

Evitați fanatismul — Să nu încurajăm un spirit entuziast care inspiră zel pentru un timp, dar care se stinge repede, lăsând în urmă descurajare și tristețe. Noi avem nevoie de pâinea vieții, care vine din cer, pentru a-i da viață sufletului. Cercetați Cuvântul lui Dumnezeu. Nu fiți conduși de simțăminte. Toți aceia care lucrează în via Domnului trebuie să știe că sentimentul nu este credință. Nu se cere să fim întotdeauna într-o stare de exaltare. Dar ni se cere să avem o încredere neclintită în Cuvântul lui Dumnezeu, care este trupul și sângele lui Hristos. Ev 138.3

Aceia care lucrează pentru Domnul în orașe trebuie să închidă porțile și să le zăvorască bine împotriva agitației și a fanatismului. Sfințirea și neprihănirea noastră sunt Cuvântul lui Dumnezeu, pentru că el este hrana spirituală. A-l studia înseamnă a mânca frunzele pomului vieții. Nimic nu este mai înălțător pentru slujitorii lui Dumnezeu, decât să-i învețe pe oameni Scripturile, așa cum le-a prezentat Domnul Hristos. Cuvântul lui Dumnezeu conține hrana divină care satură foamea după mâncarea spirituală. — Letter 17, 1902. Ev 138.4

Metodele costisitoare și neobișnuite — Tu ai ales să lucrezi într-o modalitate care te istovește și care necesită o mare cantitate de bani. Ev 139.1

Rezultatele adevărate ale acestor cheltuieli ți-au fost prezentate și ți s-a spus că modalitatea aceasta de a lucra nu este în armonie cu voința lui Dumnezeu. La început, metodele tale costisitoare și neobișnuite de a lucra pot părea că lasă o impresie puternică asupra oamenilor, dar ei vor ajunge repede la concluzia că parada a fost făcută cu scopul de a atrage atenția asupra ta, asupra soției și copiilor tăi. Cheltuielile mari nu sunt în armonie cu adevărurile solemne pe care le-ai prezentat. Lucrarea aceasta a fost o manifestare a eului. — Letter 205, 1904. Ev 139.2

Nu imitați lumea — Noi ne ocupăm de subiecte care implică interese veșnice și nu trebuie să imităm lumea în nici o privință. Să călcăm îndeaproape pe urmele lui Hristos. El este în stare să împlinească toate dorințele și nevoile noastre. — Manuscript 96, 1898. Ev 139.3

Succesul nostru va depinde de îndeplinirea lucrării cu simplitatea cu care a fost îndeplinită de Domnul Hristos, fără nici o manifestare teatrală. — Letter 53, 1904. Ev 139.4