Evanghelizare

37/168

Metode de publicitate impresionante, pline de succes

Lucrarea noastră este judecată în funcție de publicitate — Caracterul și importanța lucrării noastre sunt judecate în funcție de eforturile făcute pentru a o prezenta publicului. Dacă eforturile sunt reduse, se lasă impresia că solia pe care o prezentăm nu este vrednică de a fi luată în considerare. — Historical Sketches of the Foreign Missions of the Seventh-day Adventists, 200 (1886). Ev 128.2

Publicitatea judicioasă — Este adevărat că banii pentru publicitatea adunărilor și pentru progresul temeinic al lucrării trebuie să fie cheltuiți cu judecată. Totuși se va constata că puterea fiecărui lucrător nu se va regăsi în aceste mijloace exterioare, ci într-o dependență plină de încredere în Dumnezeu, în rugăciunea stăruitoare prin care cere ajutorul Său și în ascultarea de Cuvântul Său. — Testimonies for the Church 9:110 (1909). Ev 128.3

Conceperea metodelor de a intra în legătură cu oamenii — Este nevoie de lucrători cu mintea limpede care să conceapă metode de a intra în legătură cu oamenii. Trebuie să se facă o lucrare pentru a învinge prejudecata care există în lume împotriva adevărului. — Letter 152, 1901. Ev 129.1

Articole în ziarele nereligioase — Pentru că oamenii vor prezenta greșit doctrinele pe care le credem și pe care le prezentăm ca fiind adevărul biblic, este necesar să alcătuim planuri înțelepte pentru a obține privilegiul de a introduce articole în ziarele nereligioase, deoarece acestea vor fi niște mijloace bune pentru a sensibiliza sufletele, ca să înțeleagă adevărul. Dumnezeu a dat o mare lumină cu privire la adevăruri importante, iar aceasta trebuie să ajungă la lume. — Letter 1, 1875. Ev 129.2

Publicitatea specială pentru oamenii de afaceri — Dumnezeu privește la lumea aceasta cu un interes stăruitor. El a observat capacitatea de slujire a făpturilor omenești. Cercetând de-a lungul veacurilor, El a contat pe lucrătorii Săi, bărbați și femei, și a pregătit calea pentru ei, spunând: “Voi trimite solii Mei la ei și vor vedea o lumină mare strălucind în mijlocul întunericului. După ce vor fi câștigați în slujba lui Hristos, ei își vor folosi talentele pentru a slăvi Numele Meu. Ei vor merge să lucreze pentru Mine cu zel și devotament. Prin eforturile lor, adevărul va fi vestit pentru mii de oameni în modalitatea cea mai impresionantă, iar acelora care sunt orbiți spiritual li se vor deschide ochii și vor vedea mântuirea Mea.” Ev 129.3

Adevărul va fi atât de evident, încât va fi observat de toți. Vor fi rânduiți oameni care să ajungă la inima altora. Unele dintre metodele folosite în lucrare vor fi deosebite de metodele folosite în trecut, dar nimeni să nu închidă calea, din cauza aceasta, prin critici. — The Review and Herald, 30 septembrie, 1902. Ev 129.4

Folosirea presei — Noi trebuie să luăm orice măsură îndreptățită pentru a aduce lumina înaintea oamenilor. Să fie folosită presa și să fie întrebuințată orice agenție publicitară, care să atragă atenția asupra lucrării noastre. Lucrul acesta să nu fie socotit ca fiind fără însemnătate. La fiecare colț de stradă puteți vedea pancarte și afișe atrăgând atenția la diferite acțiuni care au loc, unele fiind dintre cele mai josnice. Oare aceia care au lumina vieții ar putea să fie mulțumiți cu eforturi slabe pentru a atrage atenția oamenilor la adevăr? Ev 130.1

Cei care au ajuns să fie interesați au de întâmpinat teoriile și prezentările greșite ale pastorilor din bisericile populare, dar nu știu cum să răspundă la lucrurile acestea. Adevărul prezentat de predicator trebuie să fie publicat în forma cea mai condensată cu putință și să fie larg răspândit. Pe cât este posibil, cuvântările mai importante rostite la adunările noastre de tabără să fie publicate în ziare, în felul acesta, adevărul care a fost prezentat unui număr restrâns de persoane poate să ajungă la multe minți. Acolo unde adevărul a fost greșit reprezentat, oamenii au ocazia să cunoască exact ce a spus predicatorul. Ev 130.2

Puneți lumina voastră în sfeșnic, așa încât să-i poată lumina pe toți cei care sunt în casă. Dacă adevărul ne-a fost dat, noi trebuie să-l facem cunoscut altora atât de clar, încât cei sinceri să-l poată recunoaște și să se bucure de razele lui strălucitoare. — Testimonies for the Church 6:36, 37 (1900). Ev 130.3

Evitarea agitației și alarmei — Nu am fost impresionată favorabil de anunțurile senzaționale cu privire la adunările voastre. Ele seamănă cu fanatismul.... Nu formulați anunțurile în așa fel încât să alarmeze. Când va fi gata pentru vestirea unei solii de condamnare mai puternice a orașelor nelegiuite, Domnul îi va aduce la cunoștință poporului Său lucrul acesta. Totuși lucrarea aceasta va avea loc după ce orașele nelegiuite vor fi avut deja ocazia de a auzi și de a primi Cuvântul care duce la viața veșnică. Ev 130.4

Lucrarea noastră acum este să-i luminăm și să-i învățăm pe oameni cu privire la cele spuse de Scriptură. Porțile sunt deschise pentru adevăr. Profitați de orice ocazie favorabilă de a ajunge la aceia care nu au auzit niciodată adevărul. Explicați adevărul așa l-a explicat Domnul Hristos, în multe feluri, prin ilustrații și prin parabole. Metoda fratelui _____ de a prezenta adevărul cu ajutorul hărților este uimitoare și poate să fie urmată cu eficiență. Prezentați adevărul în așa fel încât să se adreseze simțurilor oamenilor. Nu încurajați nici o manifestare care se aseamănă cu o mișcare fanatică. Satana lucrează în direcția aceasta, încercând să-i abată pe ucenici de pe calea lor și să-i atragă după sine prin reprezentări care să-i înșele, dacă este cu putință, chiar și pe cei aleși. — Letter 17, 1902. Ev 131.1

Anunțurile senzaționale — Anunțurile senzaționale dăunează progresului lucrării. — The Review and Herald, 5 iulie, 1906. Ev 131.2

Vă asigurăm că ne rugăm pentru voi și pentru lucrarea din orașul New York. Totuși, vă rog, retrageți acele anunțuri senzaționale cu privire la adunările voastre. Dacă un val de fanatism s-ar abate asupra orașului New York, acum, Satana ar influența mintea oamenilor, punând în mișcare o lucrare pe care niciunul dintre voi nu sunteți pregătiți să o întâmpinați. Nu avem nevoie acum de agitație, ci de un efort liniștit, perseverent și devotat de a-i învăța pe oameni. — Letter 17, 1902. Ev 131.3