Evanghelizare

160/168

Soția evanghelistului

Responsabilitatea pentru talanții ei — Soția pastorului are o răspundere pe care nu trebuie și nu poate să o îndepărteze cu ușurință. Dumnezeu îi va cere talantul încredințat ei, cu dobândă. Ea trebuie să lucreze cu sârguință, cu credincioșie și în unire cu soțul ei pentru salvarea sufletelor. Ea nu trebuie să vorbească niciodată de dorințele sau plăcerile ei, să exprime dezinteres față de lucrarea soțului ei sau să întrețină sentimente nostalgice, de nemulțumire. Toate aceste înclinații firești trebuie să fie depășite. Ea are de atins în mod negreșit un scop în viață. Cum să procedeze, cum să lupte cu aceste sentimente, cu plăcerile și gusturile firești? Acestea trebuie sacrificate cu bunăvoință și în mod hotărât, pentru a putea face binele și a salva suflete. Ev 674.2

Soțiile de pastori trebuie să ducă o viață devotată, o viață de rugăciune, însă unele dintre ele s-ar bucura de o religie în care nu există cruce și care nu necesită tăgăduire de sine sau efort din partea lor. În loc să stea cu demnitate pe propriile picioare, bazându-se pe Dumnezeu pentru putere și aducându-și la îndeplinire răspunderea, ele au fost mult prea mult timp dependente de alții în ce privește viața lor spirituală. Dacă s-ar baza pe Dumnezeu cu o încredere ca de copil și dacă s-ar îndrepta cu tot devotamentul spre Isus, depinzând pentru viață de El, vița cea vie, cât de mult bine ar putea face și cât de mult i-ar putea ajuta pe alții, ce sprijin ar fi pentru soții lor și ce răsplată vor avea la sfârșit! — Testimonies for the Church 1:452, 453 (1864). Ev 674.3

Alături de soț în lucrarea de câștigare a sufletelor — Dacă o soție de pastor își însoțește soțul în călătoriile sale, ea nu trebuie să caute nici o plăcere pentru ea însăși, nu trebuie să plece în vizite, să facă să fie așteptată, ci să lucreze împreună cu el. Ea trebuie să-și unească interesele cu ale lui pentru a face bine. Trebuie să fie binevoitoare în a-și însoți soțul, dacă grijile casei nu o împiedică, și să-l ajute în lucrarea de salvare a sufletelor. Cu blândețe și umilință, și totuși cu demnitate nobilă, ea trebuie să aibă o influență determinantă asupra minții celor din jurul ei; să-și facă partea ei și să-și ducă povara și crucea în cadrul adunării, la altarul familial și în conversațiile de la gura sobei. Oamenii așteaptă acest lucru și au dreptul să aștepte acest lucru. Dacă aceste așteptări nu sunt împlinite, influența soțului este mai mult de jumătate distrusă. Ev 675.1

Soția pastorului poate face mult dacă dorește. Dacă are un spirit de sacrificiu de sine și dragoste pentru suflete, ea poate face împreună cu el aproape tot atâta bine cât el. O soră care lucrează pentru cauza adevărului poate înțelege și ajunge la anumite persoane la care soțul ei nu poate avea acces. — Testimonies for the Church 1:452 (1864). Ev 675.2

Îmbrăcămintea soțiilor pastorilor — În mod deosebit, soțiile pastorilor noștri să fie foarte atente să nu se îndepărteze de învățăturile lămurite ale Bibliei cu privire la subiectul îmbrăcămintei. Multe socotesc aceste instrucțiuni prea demodate ca să mai țină seama de ele, dar Cel care le-a dat aceste îndrumări ucenicilor Săi a înțeles primejdiile care vin din iubirea de îmbrăcăminte din timpul nostru și ne-a trimis o solie de avertizare. Vom lua noi seama la avertizare și vom fi înțelepți? Extravaganța în îmbrăcăminte este în continuă creștere. Dar sfârșitul nu este aici. Moda este în continuă schimbare și surorile noastre merg pe urmele ei, indiferent de timp sau cheltuială. Pe îmbrăcăminte se cheltuiește o mare sumă, când banii ar trebui să fie redați lui Dumnezeu, Dătătorul. — Testimonies for the Church 4:630 (1864). Ev 675.3

Exemplul religiei din cămin — Dacă în familia pastorului sunt copii, soția lui să-și aducă aminte că propriul cămin este câmpul ei misionar în care trebuie să lucreze cu o energie neobosită și cu un zel neșovăitor, știind că rezultatele lucrării ei vor rămâne de-a lungul veșniciei. Oare nu sunt sufletele copiilor ei la fel de prețioase ca sufletele celor necredincioși? Prin urmare, să le îndrume cu o grijă plină de iubire. Ea are responsabilitatea de a-i arăta lumii puterea și excelența religiei în cămin. Ea trebuie să fie condusă de principii, nu de impulsuri și să lucreze, fiind conștientă că Dumnezeu este ajutorul ei. Ea nu ar trebui să îngăduie niciunui lucru să o abată de la îndeplinirea misiunii. Ev 676.1

Influența mamei care se află într-o legătură strânsă cu Hristos este de o valoare infinită. Slujirea iubirii face din căminul ei un Betel. Domnul Hristos conlucrează cu ea, transformând apa obișnuită în vinul cerului. Copiii ei vor crește pentru a fi o binecuvântare și o onoare pentru ea, atât în viața aceasta, cât și în viața viitoare. — Slujitorii evangheliei, 206 (1915). Ev 676.2

Importanța lucrării din cămin — Dacă bărbații căsătoriți merg în lucrare, lăsându-și soțiile să îngrijească de copii acasă, soția și mama îndeplinește o lucrare întru totul la fel de mare și importantă precum este lucrarea soțului și a tatălui. În timp ce unul slujește în câmpul misionar, celălalt slujește în lucrarea misionară din cămin, ale cărei griji și poveri adesea le depășesc cu mult pe cele ale soțului și tatălui. Lucrarea mamei este solemnă și importantă. Ea trebuie să modeleze mintea și caracterul copiilor ei, să-i educe pentru a fi folositori pe pământul acesta și să-i pregătească pentru viața veșnică. Ev 676.3

În câmpul misionar, soțul ar putea să fie onorat de oameni, în timp ce soția care trudește acasă ar putea să nu primească nici o recunoștință pentru munca ei, dar, dacă lucrează pentru interesele cele mai înalte ale familiei ei, căutând să modeleze caracterul copiilor în conformitate cu Modelul divin, îngerul raportor scrie numele ei ca fiind unul dintre misionarii cei mai mari din lume. Ev 677.1

Dacă își păstrează sufletul în dragoste față de Dumnezeu, soția pastorului poate fi un mare ajutor pentru soțul ei, căutând să-i ușureze munca. Ea îi poate învăța pe copiii ei Cuvântul Domnului și poate să-și administreze propria gospodărie cu înțelepciune. Împreuna cu soțul ei, ea poate să-și educe copiii, învățându-i să se deprindă să fie economi și să-și stăpânească dorințele. — Slujitorii evangheliei, 203 (1915). Ev 677.2

Un spirit nemulțumit este o povară mortală — Aceste surori sunt strâns legate de lucrarea lui Dumnezeu, pentru că El i-a chemat pe soții lor să predice adevărul prezent. Acești slujitori, dacă au fost cu adevărat chemați de Dumnezeu, vor simți importanța adevărului. Ei stau între cei vii și între cei morți și trebuie să vegheze asupra sufletelor pentru că vor fi nevoiți să dea socoteală. Chemarea lor este solemnă, iar soțiile lor pot fi ori o mare binecuvântare pentru ei, ori un mare blestem. Ele îi pot încuraja când sunt deznădăjduiți, îi pot mângâia când sunt dărâmați și îi pot îndemna să privească în sus și să se încreadă pe deplin în Dumnezeu, atunci când credința li se clatină. Sau merg pe calea opusă, privind asupra părții întunecoase, socotind că trec prin greutăți, neavând credință în Dumnezeu și vorbindu-le soților lor despre necazurile și necredința lor, îngăduindu-și un spirit de murmurare, de plângere, și astfel să le fie acestora o povară grea, chiar un blestem. Ev 677.3

O soție nesfințită este cel mai mare blestem pe care-l poate avea un pastor. Acești slujitori ai lui Dumnezeu, care au fost și sunt încă în această situație nefericită, prin faptul că au în cămin o astfel de influență ucigătoare, ar trebui să înalțe de două ori mai multe rugăciuni și să vegheze, să ia o poziție fermă, hotărâtă, și să nu lase ca această negură să-i doboare. Ei trebuie să se lipească mai mult de Dumnezeu, să fie hotărâți și neclintiți, să-și conducă bine familia și să trăiască astfel încât să poată avea aprobarea lui Dumnezeu și să se bucure de paza îngerilor. Însă, dacă ei cedează dorințelor soțiilor lor neconsacrate, neplăcerea lui Dumnezeu va fi atrasă asupra acelei case. Chivotul lui Dumnezeu nu-și poate avea locul în casă, deoarece ei își îngăduie și se complac în păcatele lor. — Testimonies for the Church 1:138, 139 (1856). Ev 677.4