Evanghelizare

18/168

Evanghelistul și echipa lui

Evanghelizarea și evangheliștii — Când mă gândesc la orașele în care s-a lucrat atât de puțin, unde sunt atât de multe mii de oameni care trebuie să fie avertizați cu privire la apropiata venire a Mântuitorului, simt o dorință puternică de a vedea bărbați și femei mergând să lucreze cu puterea Duhului și plini de dragostea lui Hristos față de sufletele care pier.... Ev 69.3

Sufletul îmi este adânc tulburat. Avem o lucrare de făcut în fiecare oraș. Lucrătorii trebuie să meargă în marile noastre orașe și să organizeze adunări de tabără. În aceste adunări să fie folosiți oamenii cei mai talentați, așa încât adevărul să poată fi propovăduit cu putere. Trebuie sa fie implicați oameni cu talente diverse.... Ev 69.4

Să fie folosite metode noi. Cei din poporul lui Dumnezeu trebuie să conștientizeze nevoile timpului în care trăiesc. Dumnezeu are oameni pe care îi va chema în slujba Sa — oameni care nu vor duce mai departe lucrarea în felul lipsit de viață în care a fost îndeplinită în trecut.... Ev 70.1

În marile noastre orașe, solia trebuie să înainteze ca un felinar aprins. Dumnezeu va ridica oameni pentru lucrarea aceasta, iar îngerii Săi vor merge înaintea lor. Nimeni să nu-i împiedice pe oamenii aceștia să îndeplinească lucrarea pe care le-a rânduit-o Dumnezeu. Să nu le interziceți. Dumnezeu le-a încredințat o lucrare. Solia trebuie să fie vestită cu o putere atât de mare, încât ascultătorii să fie convinși. — The Review and Herald, 30 septembrie, 1902. Ev 70.2

Nevoia de bărbați puternici — Le adresez fraților noștri pastori apelul să se gândească la lucrul acesta. În centrele mari, să fie rânduiți să lucreze bărbați puternici. — Manuscript 25, 1908. Ev 70.3

Talente diverse — În adunările noastre de tabără trebuie să avem vorbitori care să le facă oamenilor o impresie bună. Abilitatea unui singur om, oricât de inteligent ar fi, nu este suficientă pentru a împlini această nevoie. În aceste adunări să fie implicați oameni cu talente diverse. — Manuscript 104, 1902. Ev 70.4

Angajarea unui al doilea lucrător este o investiție bună — Domnul plănuiește ca lucrarea Lui să fie îndeplinită cu temeinicie. Începerea lucrării în teritorii noi presupune cheltuieli mari. Totuși, cheltuiala suplimentară pentru a angaja un al doilea lucrător care să-I ajute pe fratele _____ va fi o investiție ce va aduce rezultate bune. Simt că trebuie să insist asupra acestui subiect, pentru că sunt atât de multe implicații. Mă rog Domnului să vă convingă să aduceți la îndeplinire voia Sa. — Letter 261, 1905. Ev 70.5

Menținerea atenției unor audiențe numeroase — Domnul le-a dat unor pastori aptitudinea de a atrage audiențe numeroase și de a le menține atenția. Dacă vor lucra în temere de Dumnezeu, eforturile lor vor fi însoțite de influența adâncă a Duhului lui Dumnezeu asupra inimii oamenilor.... Ev 71.1

Am primit sarcina de a-i trezi pe străjeri. Sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape. Acum este timpul potrivit. Pastorii și președinții noștri de Conferințe să-și exercite tactul și îndemânarea în prezentarea adevărului pentru numărul mare de locuitori ai orașelor. Dacă lucrați cu simplitate, inimile vor fi sensibilizate. Nu uitați că, atunci când vestiți solia crucială pentru timpul acesta, inima voastră însăși va fi sensibilizată de influența cuceritoare a Duhului Sfânt și veți avea sufletul pregătit pentru lucrarea voastră. Când stați înaintea mulțimilor din orașe, aduceți-vă aminte că Dumnezeu este ajutorul vostru și că, prin binecuvântarea Sa, puteți să vestiți o solie care va ajunge la inima ascultătorilor. — Manuscript 53, 1910. Ev 71.2

Bărbați și femei care să-i învețe pe oameni — În orașele noastre este nevoie de învățători înțelepți, bărbați și femei care să fie capabili să-i învețe pe oameni adevărurile Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste persoane să prezinte adevărul cu toată demnitatea lui sfântă și cu o simplitate sfințită. — The Review and Herald, 25 ianuarie, 1912. Ev 71.3

Pavel, un evanghelist itinerant — Viața apostolului Pavel a fost plină de o activitate intensă și diversă. El a călătorit din oraș în oraș și din sat în sat, relatând istoria Crucii, convertind oamenii la Evanghelie și întemeind biserici. — Slujitorii evangheliei, 58, 59 (1915). Ev 71.4

Lucrători puternici și curajoși — Bărbații și femeile care au o constituție șubredă să nu fie trimiși să lucreze în orașele aglomerate și nesănătoase. Acești oameni să lucreze acolo unde viața lor nu va fi sacrificată în mod inutil. Dacă pot fi găsite locuri retrase, frații noștri care duc adevărul în orașe nu trebuie să fie obligați să-și pună sănătatea în pericol, din cauza zgomotului, a agitației și a confuziei. Ev 71.5

Aceia care sunt angajați în lucrarea dificilă și plină de încercări din orașe ar trebui să fie încurajați prin orice modalitate posibilă. Să nu fie supuși la o critică lipsită de bunătate din partea fraților lor. Trebuie să avem grijă de lucrătorii Domnului, care le prezintă lumina adevărului celor ce se afla în întunericul concepțiilor greșite. — Letter 168, 1909. Ev 72.1