Evanghelizare

152/168

Combaterea învățăturilor greșite

Înfruntați ideile fanteziste, prezentând adevărul — Sunt sfătuită să vă spun că nu este cel mai bine să insistați asupra ideilor spiritiste și asupra teoriilor ciudate și rătăcitoare care au ajuns printre noi de-a lungul anilor. Ev 623.2

Nu este cel mai bine să predicați despre subiectul panteismului sau să prezentați citate din autori care scriu despre subiectul acesta și despre ideile greșite, false și amăgitoare care conduc la el. Declarațiile făcute în Mărturii, volumul 8, sunt suficiente pentru a avertiza poporul nostru să evite ideile acestea false. Aceste declarații vor face mai mult pentru iluminarea minților, decât toate explicațiile sau teoriile pe care pastorii și profesorii noștri ar putea să le prezinte cu privire la subiectele acestea. Ev 623.3

Dacă încercați să tratați subiectele acestea veți fi determinați să repetați ideile fanteziste ale lui Satana și, în felul acesta, îl veți ajuta pe Satana să-și prezinte teoriile false înaintea oamenilor. Hotărâți-vă să nu repetați niciodată ideile false, ci să prezentați întotdeauna adevărul. Umpleți mintea și inima oamenilor cu adevărul sfânt și solemn pentru timpul acesta. Ev 623.4

Insistați asupra adevărului prezent, asupra celei de a doua veniri a lui Hristos. Domnul vine foarte curând. Avem doar puțin timp pentru a prezenta adevărul prezent — adevărul care urmează să convertească sufletele. Adevărul acesta trebuie să fie prezentat cu simplitatea cea mai mare, întocmai cum l-a prezentat Domnul Hristos, așa încât oamenii să-l înțeleagă. El va risipi norii ideilor false. Ev 624.1

Vestiți-le oamenilor adevărul prezent. Vorbiți despre adevăr. Umpleți mintea lor cu adevărul. Zidiți fortărețele adevărului. Nu aduceți teoriile lui Satana înaintea unor minți care nu ar fi trebuit să le audă niciodată. Oamenii nu au nevoie de o reprezentare a ideilor amăgitoare ale lui Satana, ci de o prezentare a adevărului așa cum este el în Isus. Nu uitați că Diavolul poate fi slujit prin repetarea minciunilor lui. Cu cât vom trata mai puțin subiectele acestea discutabile, cu atât principiile și mintea noastră vor fi mai curate, mai limpezi și mai puțin întinate.... Ev 624.2

Mi-a fost arătat că nu trebuie să intrăm în controverse cu privire Ia teoriile spiritiste, pentru că asemenea controverse nu vor face altceva decât să încurce mintea oamenilor. Lucrurile acestea nu trebuie să fie prezentate în adunările noastre. Să nu ne străduim să le combatem. Dacă pastorii și profesorii noștri se dedică studierii acestor teorii greșite, unii se vor îndepărta de la credință, ascultând de duhurile amăgitoare și de învățăturile diavolilor. Lucrarea slujitorilor Evangheliei nu este aceea de a da glas teoriilor lui Satana.... Ev 624.3

Înălțați și măriți adevărul, spunând: “Stă scris.” — Letter 175, 1904. Ev 624.4

Ideile false trebuie să fie demascate cu abilitate — Apostolul Pavel ne avertizează că “unii se vor lepăda de credință, ca să se alipească de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor”. Acesta este lucrul la care putem să ne așteptăm. Încercările noastre cele mai mari vor veni din cauza acelei categorii de oameni care au susținut cândva adevărul, dar s-au întors în lume și îl calcă în picioare cu ură și dispreț. Ev 624.5

Dumnezeu are o lucrare pentru slujitorii Săi credincioși. Atacurile vrăjmașului trebuie să fie înfruntate cu adevărul Cuvântului Său. Ideile false trebuie să fie demascate și caracterul lor adevărat să fie dat în vileag, iar lumina Legii lui Iehova trebuie să strălucească până departe în întunericul moral al lumii. Noi trebuie să prezentăm cerințele Cuvântului Său. Dacă neglijăm datoria aceasta solemnă, nu vom fi considerați fără vină. Totuși, când stăm în apărarea adevărului, să nu stăm în apărarea eului, provocând o mare agitație, din cauză că suntem nevoiți să suportăm reproșurile și să fim interpretați greșit. Să nu ne plângem de milă, ci să fim foarte zeloși pentru Legea Celui Prea Înalt. Ev 625.1

Apostolul spune: “Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor, își vor întoarce urechea de la adevăr și se vor îndrepta spre istorisiri închipuite.” La fiecare pas vedem oameni duși în robie cu ușurință, prin istorisirile imaginare și amăgitoare ale acelora care anulează Cuvântul lui Dumnezeu, dar când le este prezentat adevărul, ei se umplu de nerăbdare și mânie. Totuși, îndemnul adresat de apostol slujitorului lui Dumnezeu este: “Dar tu fii treaz în toate lucrurile, rabdă suferințele, fă lucrul unui evanghelist și împlinește-ți bine slujba”.., Ev 625.2

Trebuie să ne însușim cu grijă cuvintele Dumnezeului nostru, ca să nu fim corupți de lucrările amăgitoare ale acelora care au părăsit credința. Noi trebuie să ne împotrivim spiritului și influenței lor cu aceeași armă pe care a folosit-o Domnul, când a fost atacat de prințul întunericului: “Stă scris.” Să învățăm să folosim Cuvântul lui Dumnezeu cu îndemânare. Îndemnul este: “Caută să te înfățișezi înaintea lui Dumnezeu ca un om încercat, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine și care împarte drept Cuvântul adevărului.” Pentru a înfrunta curentele de învățătură ale amăgitorilor, este nevoie de o lucrare sârguincioasă, de rugăciune stăruitoare și de credință, pentru că “în zilele din urmă vor fi vremuri grele”. — The Review and Herald, 10 ianuarie, 1888. Ev 625.3

Cei sinceri sunt salvați din amăgire — Mijlocul prin care îl putem birui pe cel rău este același prin care a biruit Hristos — puterea Cuvântului. Dumnezeu nu ne stăpânește mintea fără consimțământul nostru, dar, dacă dorim să cunoaștem și să facem voia Lui, ni se dă și nouă făgăduința; “Veți cunoaște adevărul, și adevărul vă va face slobozi.” “Dacă vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască ... învățătura.” Prin credința în aceste făgăduințe, oricare om poate fi eliberat de cursele rătăcirii și de domnia păcatului. Ev 626.1

Fiecare om este liber să aleagă de care putere vrea să fie stăpânit. Nimeni n-a căzut atât de jos, nimeni nu este atât de ticălos, încât să nu găsească eliberarea lui Hristos. În loc de rugăciune, demonizatul a putut să rostească numai cuvintele lui Satana; cu toate acestea, strigătul nerostit al inimii a fost auzit. Nu există strigăt al unei ființe în nevoie, chiar fără să fi fost rostit, care să nu fie ascultat. Aceia care vor consimți să intre în legământ cu Dumnezeul cerului nu vor fi lăsați în puterea lui Satana sau în slăbiciunile firii lor. Ei sunt invitați de Mântuitorul: “Să caute ocrotirea Mea, să facă pace cu Mine, da, să facă pace cu Mine.” Duhurile întunericului se vor lupta pentru cel care odată a fost sub stăpânirea lor, dar îngerii lui Dumnezeu îl vor apăra cu o putere care va câștiga biruința. — Hristos, Lumina lumii, 258, 259 (1898). Ev 626.2

Celor curioși spuneți-le că nu știți — Primim scrisori în care suntem întrebați cu privire la lucruri asupra cărora Dumnezeu nu ne-a dat nici o lumină, iar noi ne mulțumim să le răspundem: Nu știm. Dorința nerăbdătoare a fiecărei minți ar trebui să fie aceea de a-L cunoaște pe Dumnezeu și de a îndeplini cerințele Sale. Ferice de cei care ascultă Cuvântul lui Dumnezeu și îl împlinesc.... Ev 626.3

În general, aceia care sunt atât de curioși să descopere lucruri care nu au fost făcute cunoscute în Scripturi sunt niște cercetători superficiali ai lucrurilor care au influență asupra vieții și practicii de zi cu zi.... Noi trebuie să-i descoperim lumii acele lucruri pe care Dumnezeu a considerat necesar să ni le descopere nouă. Când facem speculații cu privire la lucruri pe care Tatăl nostru ceresc a considerat potrivit să nu ni le descopere, noi nu împlinim voia Sa. Fiecare are privilegiul de a le arăta altora că el prețuiește adevărurile divine, că el prețuiește comorile vieții veșnice, prin faptul că face orice sacrificiu pentru a primi răsplata. — Manuscript 104, 1898. Ev 627.1