Evanghelizare

148/168

Diferitele forme de spiritism

Pe punctul de a lua lumea în stăpânire — Spiritismul este pe punctul de a lua lumea în stăpânire. Mulți cred că spiritismul este susținut prin șiretlicuri și impostură, dar lucrul acesta este departe de adevăr. Puterile supraomenești lucrează printr-o varietate de căi și puțini au o idee cu privire la felul în care vor avea loc manifestările spiritismului în viitor. Temelia pentru succesul spiritismului a fost pusă prin afirmațiile făcute de la amvoanele din țara noastră. Pastorii au predicat ca învățături biblice niște idei false, al căror autor este marele înșelător. Ev 602.4

Învățătura despre starea conștientă a omului după moarte, despre spiritele celor morți care intră în legătură cu cei vii, nu are nici o temelie în Scripturi, și totuși teoriile acestea sunt prezentate ca fiind adevărate. Prin învățătura aceasta falsă a fost deschisă calea pentru ca spiritele diavolilor să-i înșele pe oameni, înfățișându-se înaintea lor sub identitatea celor ce au murit. Slujitorii satanici îi personifică pe cei morți și în felul acesta pun stăpânire pe oameni. Satana are o religie, el are o sinagogă și închinători devotați. Pentru a mări rândul devotaților lui, el folosește tot felul de amăgiri. — Manuscript 92, 1894. Ev 603.1

O amăgire pentru cei îndoliați — Zeificarea morților a avut un loc de seamă în aproape toate sistemele religioase păgâne și tot așa a fost presupusa comunicare cu cei morți. Se credea că zeii le comunică oamenilor voința lor și, de asemenea, când sunt consultați, îi sfătuiesc. Acesta a fost caracterul renumitelor oracole ale Greciei și Romei. Ev 603.2

Credința în comunicarea cu cei morți încă mai este susținută, chiar și în așa-zisele țări creștine. Practicarea comunicării cu făpturi care pretind că sunt spiritele celor decedați a ajuns să fie larg răspândită sub numele de spiritism. Ea este concepută cu scopul de a pune stăpânire pe mintea acelora care i-au depus pe cei dragi ai lor în mormânt. — The Signs of the Times, 23 iunie, 1890. Ev 603.3

Punerea temeliei spiritismului — El [Satana] vine uneori sub înfățișarea unei persoane tinere, atrăgătoare, sau a unei năluci frumoase. Face vindecări, iar oamenii, înșelați de el i se închină ca înaintea unui binefăcător al neamului omenesc.... Mulți discută cu el, primesc sfaturi de la acest demon onorat ca dumnezeu și acționează potrivit cu învățăturile pe care le primesc de la el. Lumea, despre care se susține că a beneficiat atât de mult de pe urma frenologiei și magnetismului animal, nu a fost niciodată atât de coruptă. Satana folosește chiar aceste lucruri pentru a nimici virtutea și a pune bazele spiritismului. — Testimonies for the Church 1:296, 297 (1862). Ev 604.1

Manifestări tot mai dese și uimitoare — Numărul spiritiștilor este tot mai mare. Ei vor veni la cei care au adevărul, întocmai cum a venit Satana la Domnul Hristos, ispitindu-i să-și manifeste puterea, să facă minuni, să dovedească faptul că sunt favorizați de Dumnezeu și că sunt niște oameni care au adevărul.... Pentru cei care alcătuiesc poporul lui Dumnezeu, singura cale de a fi în siguranță este aceea de a fi foarte familiarizați cu Biblia și de a cunoaște bine dovezile credinței noastre cu privire la somnul celor morți. Ev 604.2

Satana este un dușman viclean. Îngerilor răi nu le este greu să-i reprezinte atât pe sfinții, cât și pe păcătoșii care au murit și să facă vizibile pentru ochii omenești reprezentările acestea. Astfel de manifestări vor fi tot mai dese și, pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, vor avea un caracter tot mai uimitor. — The Review and Herald, 1 aprilie, 1875. Ev 604.3

Pastorii acoperă spiritismul — Pastorii inspirați de Satana pot să acopere cu elocvență acest monstru hidos, să ascundă diformitatea lui și să-l facă să apară frumos în ochii multora. Totuși lucrarea aceasta vine direct de la maiestatea satanică, încât el își revendică stăpânirea asupra tuturor acelora care au o legătură cu ea, pentru că s-au aventurat pe un teren interzis și au ieșit de sub ocrotirea Creatorului lor. — The Review and Herald, 13 mai, 1862. Ev 604.4

Spiritismul și ocultismul degradează mintea oamenilor — Mi-a fost arătat că mii de oameni au fost atinși de necurăția filozofiei frenologiei și magnetismului animal și au fost conduși să fie necredincioși. Dacă mintea o ia pe această cale, este aproape sigur că-și va pierde echilibrul și va fi luată în stăpânire de un demon. Ev 605.1

“Amăgirile deșarte” umplu mintea sărmanilor muritori. Ei cred că au în ei înșiși puterea de a îndeplini lucruri mari, încât nu își dau seama că au nevoie de o putere mai înaltă. Principiile și credința lor sunt “după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos”. Domnul Isus nu i-a învățat această filozofie. Nimic de felul acesta nu poate fi găsit în învățăturile Sale. El nu a îndreptat mintea sărmanilor muritori spre ei înșiși, spre o putere pe care o au ei. El a îndreptat întotdeauna mințile lor către Dumnezeu, Creatorul Universului și izvorul tăriei și înțelepciunii lor.... Ev 605.2

Învățătorii spiritismului vin pe o cale plăcută, plină de vrajă, pentru a vă amăgi și dacă ascultați poveștile lor, veți fi păcăliți de vrăjmașul neprihănirii și vă veți pierde cu siguranță răsplata. Odată ce influența fascinantă a arhiamăgitorului vine asupra voastră, sunteți otrăviți, și influența aceasta, cu efectul ei mortal, afectează și distruge credința noastră în Hristos ca fiind Fiul lui Dumnezeu, iar voi începeți să nu vă mai bazați pe meritele sângelui Său. Prin înșelăciunile lui Satana, cei amăgiți prin această filozofie sunt înșelați cu privire la răsplata lor. Ei se bazează pe propriile merite, dovedesc umilință de bunăvoie și sunt dornici chiar să facă sacrificii, se înjosesc, iar mințile lor sunt gata să creadă fleacuri, primind cele mai absurde idei de la aceia despre care ei consideră că sunt prietenii lor morți. Satana le-a orbit în așa măsură ochii și le-a pervertit în așa fel judecata, încât să nu poată percepe răul; iar ei urmează instrucțiunile date, pretinzând că sunt de la prietenii lor morți, care acum sunt îngeri aflați într-o sferă mai înaltă. — Testimonies for the Church 1:297, 298 (1862). Ev 605.3

Știința creștină, cultele orientale și cultele vindecătoare — Mulți se dau înapoi cu groază de la gândul de a consulta mediile spiritiste, dar sunt atrași de forme de spiritism mai plăcute, cum ar fi Mișcarea Emmanuel. Alții sunt duși în rătăcire de învățăturile științei creștine, de misticismul teozofiei și de alte religii orientale. Ev 606.1

Aproape toți apostolii diferitelor forme de spiritism pretind ca au puterea de a vindeca bolile. Ei își atribuie puterea electricității, magnetismului, a așa-ziselor “tratamente simpatetice”, sau puterilor latente din mintea omului. Chiar și în acest veac creștin nu sunt puțini cei ce merg la acești vindecători, în loc de a se încrede în puterea Dumnezeului celui viu și în aptitudinile unor medici creștini calificați. Ev 606.2

Mama care veghează la căpătâiul copilului ei bolnav, exclamă; “Nu mai pot să fac nimic altceva! Oare nu există niciun medic care are puterea de a-mi vindeca micuțul!” I se vorbește despre tratamentele miraculoase oferite de vreun clarvăzător sau de un vindecător magnetic, iar ea își încredințează copilul drag în grija lui, punându-l chiar în mâinile lui Satana, ca și când Satana ar fi de partea ei. În multe cazuri, viața viitoare a acestui copil este controlată de o putere satanică aparent imposibil de înfrânt. — The Review and Herald, 15 ianuarie, 1914. Ev 606.3

Beneficii amăgitoare — Aceia care se dedică vrăjitoriei lui Satana ar putea să se laude cu marile beneficii primite, dar oare faptul acesta dovedește că au ales o cale înțeleaptă sau sigură? Și ce dacă viața ar putea fi prelungită? Ce dacă pot fi obținute câștiguri trecătoare? Oare, în final, se va merita faptul că au desconsiderat voia lui Dumnezeu? Toate aceste câștiguri aparente se vor dovedi a fi, în cele din urmă, o pierdere irecuperabilă. Nu putem să doborâm nici o singură barieră pe care Dumnezeu a pus-o pentru a-i ocroti pe cei din poporul Său de puterea lui Satana, fără ca prin faptul acesta să nu ne punem în pericol. — The Review and Herald, 15 ianuarie, 1914. Ev 606.4

Pericolul consultării medicilor ocultiști — Chiar și cea mai mică îndepărtare de la sfaturile Domnului ne pune în pericol. Când deviem de la calea clară a datoriei, vor apărea un șir de împrejurări care par să fie irezistibile și care vor tinde să ne atragă tot mai departe de ce este bine. Legăturile apropiate nenecesare cu aceia care nu au niciun respect față de adevăr ne vor seduce, înainte de a ne da seama. Teama de a nu-i jigni pe prietenii noștri din lume ne va împiedica să ne exprimăm recunoștința față de Dumnezeu sau să recunoaștem dependența noastră de El.... Ev 607.1

Îngerii lui Dumnezeu îi vor ocroti pe cei din poporul Său atâta vreme cât merg pe calea datoriei, dar nu avem nici o asigurare a unei asemenea protecții pentru aceia care se aventurează intenționat pe terenul lui Satana. Un slujitor al marelui înșelător va face și va spune orice pentru a-și atinge scopul. Nu contează dacă se autodenumește spiritist, “medic electric” sau “vindecător magnetic”. Prin pretențiile lui false, va câștiga încrederea celor naivi. Un astfel de om pretinde că știe istoria vieții și că înțelege toate dificultățile și necazurile acelora care apelează la el. El se deghizează într-un înger al luminii, în timp ce în inima lui se află întunericul iadului și manifestă un mare interes față de femeile ce caută sfaturile lui. El le spune că toate necazurile lor sunt cauzate de o căsătorie nefericită. Lucrul acesta poate să fie adevărat, dar un asemenea sfătuitor nu se află într-o situație mai bună. El le spune că au nevoie de dragoste și de simpatie. El pretinde că este foarte interesat de bunăstarea lor și își vrăjește victimele nebănuitoare, fermecându-le așa cum farmecă șarpele pasărea care tremură. Curând, ele se află întru totul sub puterea lui de influență, iar consecința îngrozitoare este păcatul, rușinea și ruina. — The Review and Herald, 27 iunie, 1882. Ev 607.2

Îngăduința de sine cea mai josnică, disperarea și rușinea — Deși a fost o acuzare a păcatului și o profeție a pedepsei, solia adresată de către demon lui Saul nu a avut scopul de a-l schimba, ci de a-l împinge la disperare și la ruină. Cu toate acestea, scopul ispititorului de a-l ademeni pe om la nimicire este împlinit mai des prin flatări, învățătura zeilor demonici din vechime favoriza îngăduința de sine cea mai josnică. Poruncile divine care condamnau păcatul și impuneau neprihănirea au fost înlăturate. Adevărul a fost desconsiderat și întinarea morală a fost nu numai îngăduită, ci și poruncită. Spiritismul declară că nu există moarte, păcat, judecată și pedeapsă, că “oamenii sunt niște semizei necăzuți”, că dorința este legea cea mai înaltă și că omul este răspunzător doar față de sine însuși. Barierele pe care Dumnezeu le-a pus pentru a apăra adevărul, curăția și respectul sunt doborâte și, în felul acesta, mulți sunt îndemnați la păcat. Oare asemenea învățături nu sugerează faptul că au o origine similară originii închinării la demoni? — The Signs of the Times, 30 iunie, 1890. Ev 608.1

Voci mistice, medii spiritiste, clarvăzători și ghicitori ai norocului — Vocile mistice de la Ecron și Endor continuă să-i ducă în rătăcire pe copiii oamenilor prin cuvintele lor mincinoase. Prințul întunericului s-a arătat sub o nouă înfățișare. Oracolele păgâne din veacurile de mult trecute își au corespondentul în mediile spiritiste, clarvăzătorii și ghicitorii norocului din zilele noastre. Tainele închinării păgâne sunt înlocuite cu societățile și ședințele secrete, cu obscurantismul și minunile vrăjitorilor din zilele noastre. Dezvăluirile lor sunt primite cu nerăbdare de miile de oameni care refuză să primească lumină din Cuvântul lui Dumnezeu sau de la Duhul Său. Ei vorbesc cu dispreț despre magicienii din vechime, în timp ce marele înșelător râde triumfător, văzând cum se supun șireteniei lui, care se manifestă într-o formă diferită. Ev 608.2

Acești slujitori ai lui Satana pretind că vindecă boli. Ei atribuie puterea lor electricității, magnetismului sau așa ziselor “remedii simpatice”, în timp ce, în realitate, nu sunt decât niște mijloace de transmitere a curenților electrici ai lui Satana. Prin aceste modalități, el își trimite vraja asupra trupului și sufletului oamenilor. — The Signs of the Times, 24 martie, 1887. Ev 609.1

Calea spre iad — Filozofia deșartă este folosită pentru a reprezenta calea spre iad ca fiind o cale sigură. Printr-o imaginație foarte bogată și cu o voce melodioasă, ei descriu calea cea largă drept o cale a fericirii și a slavei. Ambiția face sufletele amăgite să creadă că se vor bucura de o libertate și de o fericire pe care nu le-au conceput niciodată ca fiind posibile, întocmai cum i-a spus Satana Evei. Oamenii care au călătorit spre iad pe calea cea largă sunt lăudați, iar după ce mor sunt prezentați ca fiind înălțați pe cele mai înalte poziții ale lumii veșnice. Înveșmântat în hainele strălucitoare, Satana a apărut asemenea unui înger aflat pe o poziție înaltă și L-a ispitit pe Răscumpărătorul lumii, dar fără succes. Totuși, când vine la oameni, îmbrăcat ca un înger al luminii, el are un succes mai mare. Satana își ascunde scopurile oribile și reușește prea bine să-i amăgească pe cei naivi, care nu sunt ancorați cu fermitate în adevărul cel veșnic. — The Review and Herald, 1 aprilie, 1875. Ev 609.2

Puterea rugăciunii în înfruntarea lui Satana — Rugăciunea credinței constituie cea mai mare putere a creștinului și îl va învinge cu siguranță pe Satana. Acesta este motivul pentru care el insinuează că nu avem nevoie de rugăciune. El detestă Numele lui Isus, apărătorul nostru, iar atunci când venim cu ardoare înaintea Lui pentru a cere ajutorul, oștirea lui Satana intră în panică. Dacă neglijăm rugăciunea, o facem spre câștigul lui, pentru că astfel minunile lui mincinoase sunt primite mai ușor. — Testimonies for the Church 1:296 (1862). Ev 609.3