Evanghelizare

145/168

Minunile nu sunt o dovada a adevărului

Satana va face minuni — Mulți care refuză să primească solia pe care le-o trimite Domnul caută să găsească niște cuiere de care să-și atârne îndoielile, scuze pentru faptul că resping lumina Cerului. Deși stau în fața unor dovezi clare, ei spun, așa cum au spus iudeii: “Arătați-ne o minune și vom crede. Dacă acești soli au adevărul, de ce nu vindecă bolnavi?”.... Ev 594.1

Dacă ochii ar putea să le fie deschiși, i-ar vedea pe îngerii cei răi exaltând în jurul lor și bucurându-se triumfători pentru puterea lor de a-i amăgi. Chiar înaintea noastră se află ziua când Satana va răspunde la cererea acestor oameni care se îndoiesc, iar el le va prezenta nenumărate minuni pentru a confirma credința acelora care caută felul acesta de dovezi. Cât de îngrozitoare va fi situația celor ce își închid ochii în fața luminii adevărului și caută minuni care să-i întărească în amăgire! — Letter 4, 1889. Ev 594.2

Vindecările miraculoase și fanatismul — Sanatoriile noastre sunt un mijloc de a ajunge la o categorie de oameni la care nu s-ar putea ajunge pe nici o altă cale. Unul sau altul întreabă: “De ce, în loc de a înființa atât de multe sanatorii, nu se fac rugăciuni pentru vindecări miraculoase?” Dacă s-ar face lucrul acesta, în mijlocul nostru ar apărea un mare fanatism. Aceia care au prea multă încredere în ei înșiși ar începe să facă, așa cum au făcut unii din _____ care au avut multe de spus despre “trupul sfânt”. Oamenii aceștia au fost înșelați de spiritism. La Conferința Generală din anul 1901, au fost mustrați prin solia pe care Domnul mi-a dat-o pentru ei. Dacă am pune în aplicare planurile pe care unii doresc să le urmăm, s-ar forma grupări care ar aduce în biserică manifestări spiritiste ce ar tulbura credința multora.... Ev 594.3

Vor intra idei false și vor fi susținute învățături ciudate. Unii se vor îndepărta de la credință, ascultând de duhurile înșelătoare și de învățăturile diavolilor. Lucrurile acestea au început să apară încă de la înființarea primului sanatoriu. Ele au fost asemănătoare cu ereziile care s-au manifestat curând după dezamăgirea din 1844. Atunci a apărut un curent puternic de fanatism, ai cărui adepți se autodenumeau martori ai Duhului Sfânt. Mie mi-a fost dată o solie de mustrare împotriva acestei lucrări rele. — Letter 79, 1905. Ev 595.1