Evanghelizare

118/168

Secțiunea 15 — Evanghelizarea prin muzică

Lucrarea de slujire prin muzică

Un mijloc de salvare a sufletelor — Cântecul melodios, care vine din multe inimi, cu versuri clare și distincte, constituie unul dintre mijloacele lui Dumnezeu în lucrarea de salvare a sufletelor. — Testimonies for the Church 5:493 (1889). Ev 496.1

Puterea cântecului — După cum copiii lui Israel, călătorind prin pustie, își înveseleau pașii cu acordurile cântărilor sfinte, tot așa îi îndeamnă Dumnezeu pe copiii Săi de astăzi să aducă bucurie în peregrinajul lor prin această viață. Nu există decât puține mijloace mai eficiente pentru fixarea cuvintelor Sale în memorie, în afară de repetarea lor prin cântare. O asemenea cântare are o putere minunată. Puterea de a supune firile aspre și necultivate; puterea de a înviora gândirea și de a stârni compasiunea, de a promova armonia în acțiune și de a izgoni tristețea și presentimentele sumbre care nimicesc curajul și slăbesc puterile. Ev 496.2

Este unul dintre mijloacele cele mai eficiente de a impresiona inima cu adevărul spiritual. Cât de adesea i se întâmplă sufletului sufocat și gata să se lase pradă deznădejdii ca memoria să regăsească vreun cuvânt de-al lui Dumnezeu — de mult uitata povară a vreunui cântec din copilărie, iar ispitele își pierd puterea, viața capătă un nou înțeles și un nou scop, iar curajul și bucuria sunt împărtășite și altor suflete! — Educație, 167, 168 (1903). Ev 496.3

O predică neîntreruptă — Cuvintele acestea [cântarea lui Moise] le-au fost repetate tuturor israeliților și au alcătuit un cântec intonat adesea în tonuri înalte și melodioase. În înțelepciunea lui, Moise le-a prezentat adevărul prin cântec, pentru ca prin intermediul melodiei, să se familiarizeze cu el și să se întipărească în mintea tuturor celor ce alcătuiau poporul, tineri și bătrâni. Pentru copii era important să învețe cântecul, pentru că el le vorbea, avertizându-i, ținându-i în frâu, mustrându-i și încurajându-i. Cântecul era o predică neîntreruptă. — Manuscript 71, 1897. Ev 496.4

Influența vastă a cântecului — Cântările au fost introduse ca o parte obișnuită a serviciului religios, iar David a compus psalmii nu numai pentru a fi folosiți de preoți în serviciul sanctuarului, ci și pentru a fi cântați de popor în timpul călătoriilor către altarul național, cu prilejul sărbătorilor anuale. Influența exercitată în felul acesta a fost foarte cuprinzătoare și a adus ca rezultat eliberarea națiunii de idolatrie. Multe dintre popoarele vecine, văzând prosperitatea lui Israel, au fost determinate să gândească bine despre Dumnezeul lui Israel, care făcuse lucruri atât de mari pentru poporul Său. — Patriarhi și profeți, 711 (1890). Ev 497.1

Cântecul atrage la adevăr — Câteva nopți după aceea, am fost preocupată gândindu-mă ce am putea să facem pentru a le vesti adevărul oamenilor din aceste orașe mari. Eram siguri că, dacă vor auzi solia, unii vor primi adevărul și, la rândul lor, îl vor vesti altora. Ev 497.2

Clericii își avertizează bisericile și le spun că doctrina prezentată este periculoasă și că, dacă merg să o asculte, vor fi amăgiți de această învățătură ciudată. Dacă puteam să-i aducem pe oameni să asculte, prejudecățile ar fi fost înlăturate. Ne rugăm cu privire la lucrul acesta și credem că Domnul va găsi o cale, pentru ca solia de avertizare și îndrumare să ajungă la oameni în aceste zile din urmă. Ev 497.3

Într-o noapte, se părea că mă aflam într-o ședință de comitet, unde se discuta despre lucrurile acestea. Un bărbat foarte serios și plin de demnitate a spus: “Voi vă rugați ca Domnul să aducă bărbați și femei cu talent, care să se consacre lucrării. Aveți deja în mijlocul vostru talente care trebuie să fie recunoscute.” S-au spus câteva propoziții, iar apoi au fost rostite cuvintele pe care le scriu întocmai. El a spus: “Vă atrag atenția la talentul cântatului, care ar trebui să fie cultivat, deoarece vocea omenească este unul dintre talentele pe care Dumnezeu le-a încredințat pentru a fi folosit spre slava Sa. Vrăjmașul oricărei neprihăniri folosește mult în slujba lui acest talent Astfel, darul lui Dumnezeu, oferit spre a fi o binecuvântare pentru suflete, este pervertit, aplicat greșit și slujește scopurilor lui Satana. Dacă este consacrat Domnului pentru a sluji lucrării Sale, talentul vocii este o binecuvântare. _____ are talent, dar nu este prețuit. Poziția ei ar trebui să fie luată în considerare, iar talentul ei va atrage oamenii, iar ei vor asculta solia adevărului.” — Letter 62, 1893. Ev 497.4

O punte de legătură cu Dumnezeu — Trebuie să avem o legătură vie cu Dumnezeu prin rugăciune și să avem o legătură vie cu Dumnezeu prin cântările de laudă și mulțumire. — Letter 96, 1898. Ev 498.1

Un mijloc de a ne împotrivi vrăjmașului — Când era copil, asemenea copiilor de aici, Domnul Hristos a fost ispitit să păcătuiască, dar nu a cedat ispitei. Când a crescut mare, El a fost ispitit, dar cântecele pe care le învățase de la mama Sa îi veneau în minte, iar El își înălța glasul în cântări de laudă. Înainte de a-și da seama, tovarășii Săi I se alăturau în cântec. Dumnezeu dorește să folosim fiecare mijloc pe care Cerul ni l-a pus la dispoziție pentru a ne împotrivi vrăjmașului. — Manuscript 65, 1901. Ev 498.2

Cântecul aduce voioșia Cerului — Zorii dimineții Îl găseau adesea în vreun loc retras, meditând, cercetând Scripturile sau rugându-Se. El întâmpina lumina dimineții cântând. Își înveselea orele de trudă prin cântări de recunoștință și le ducea bucuria cerului celor epuizați de muncă și descurajați. — Divina vindecare, 52 (1905). Ev 498.3

Cântecul de laudă — Deseori, își exprima bucuria inimii, cântând psalmi și melodii cerești. Locuitorii din Nazaret îi auzeau adesea vocea înălțându-se în laude și mulțumiri către Dumnezeu. El întreținea legătura cu cerul prin cântec, iar când tovarășii Săi se plângeau de oboseala muncii, ei erau înviorați de sublimele melodii ieșite de pe buzele Sale. Imnurile Sale de laudă păreau că izgonesc îngerii cei răi și, asemenea fumului de tămâie, umpleau locul cu mireasmă plăcută. Mintea ascultătorilor Săi era transportată din exilul ei pământesc către căminul ceresc. — Hristos, Lumina lumii, 73, 74. Ev 499.1

O armă împotriva descurajări — Dacă ar fi mult mai multe cântece de laudă la adresa Domnului și mult mai puține repetări jalnice ale motivelor de descurajare, ar fi câștigate mult mai multe biruințe. — Letter 53, 1896. Ev 499.2

Exprimați-vă lauda și recunoștința prin cântări. Când suntem ispitiți, în loc să dăm glas simțămintelor noastre, să înălțăm prin credință o cântare de recunoștință către Dumnezeu. Ev 499.3

Cântecul este o armă care poate fi folosită întotdeauna împotriva descurajării. Când ne deschidem astfel inima înaintea razelor de lumină ale prezenței Mântuitorului, vom avea sănătate și binecuvântarea Sa. — Divina vindecare, 254 (1905). Ev 499.4

Dimineața și seara, închinați-vă lui Dumnezeu alături de copiii voștri, citind din Cuvântul Său și cântând spre lauda Lui. Învățați-i pe copii să repete Legea lui Dumnezeu. Cu privire la porunci, israeliții erau îndrumați astfel: “Să le întipărești în mintea copiilor tăi, și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula.” Prin urmare, Moise i-a îndemnat pe israeliți să pună pe melodie cuvintele Legii. Copiii mai mari cântau la instrumente, iar cei mai mici mărșăluiau, cântând în cor cântarea poruncilor lui Dumnezeu. În anii de mai târziu, ei au păstrat în memorie cuvintele Legii, pe care le învățaseră în copilărie. Ev 499.5

Dacă pentru Moise a fost important să redea poruncile prin cântări sfinte, așa încât, când mărșăluiau în pustie, copiii puteau învăța să cânte Legea vers cu vers, cât de important este, în timpul acesta, să-i învățăm pe copiii noștri Cuvântul lui Dumnezeu! Să venim în ajutorul Domnului, învățându-i pe copiii noștri să respecte poruncile, până la ultima literă. Să facem tot ce ne stă în putere pentru a crea o atmosferă plăcută în căminul nostru, pentru ca Dumnezeu să poată intra acolo. — The Review and Herald, 8 septembrie, 1904. Ev 500.1

Tot cerul răsună în cântece de bucurie — Trebuie sa ne aducem aminte fără încetare de bucuria cea mare exprimată de Păstor datorită găsirii oii pierdute. El își cheamă vecinii și le spune: “Bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit oaia pierdută.” Tot cerul răsună în cântece de bucurie. Tatăl însuși Se bucură pentru cei salvați, cântând. Ce bucurie plină de un extaz sfânt este exprimată în parabola aceasta! Noi avem privilegiul de a împărtăși bucuria aceasta. — Testimonies for the Church 6:125 (1900). Ev 500.2