Evanghelizare

116/168

Salariile corespunzătoare pentru femeile care sunt lucrători biblici

Să fie plătite la fel ca soții lor — Când este posibil, pastorul și soția lui să lucreze împreună. Adesea, soția poate să lucreze alături de soțul ei, îndeplinind o lucrare nobilă. Ea poate să facă vizite în cămin și să ajute femeile din familiile acestea într-o modalitate în care soțul ei nu poate.... Ev 491.1

Alegeți femei care vor lucra cu seriozitate. Domnul va folosi femeile inteligente în lucrarea de educație. Nimeni să nu creadă că femeile acestea, care înțeleg Cuvântul lui Dumnezeu și au capacitatea de a-i învăța pe alții, nu ar trebui să primească un salariu pentru munca lor. Ele trebuie să fie plătite la fel ca soții lor. În vestirea adevărului prezent este o mare lucrare pentru femei. Prin exercitarea tactului feminin și printr-o folosire înțeleaptă a cunoștințelor lor în domeniul adevărului biblic, ele pot să înlăture dificultăți pe care soții lor nu le pot depăși. Avem nevoie de femei care să lucreze în asociere cu soții lor, iar cele care doresc sa se angajeze în acest domeniu al lucrării misionare trebuie să fie încurajate. — Letter 142, 1909. Ev 491.2

Sacrificiul să nu fie restrâns doar la femeile credincioase — Avem de făcut o mare lucrare în lumea aceasta și fiecare talent trebuie să fie folosit în conformitate cu principiile corectitudinii. Dacă o femeie este rânduită de Dumnezeu să îndeplinească o anumită lucrare, munca ei să fie apreciată la adevărata ei valoare. Fiecare lucrător trebuie să-și primească partea cuvenită. Poate că unii gândesc că este un plan bun ca unor persoane să li se îngăduie să-și folosească talentul și să depună o muncă serioasă în lucrarea lui Dumnezeu, fără să primească nimic din trezorerie. Totuși aceasta este o discriminare și o reținere egoistă a părții cuvenite acestor lucrători. Dumnezeu nu va aproba niciun astfel de plan. Poate că aceia care au inventat metoda aceasta s-au gândit că Îi fac lui Dumnezeu un serviciu, prin faptul că nu scot bani din trezorerie pentru a plăti acești lucrători iubitori de suflete și temători de Dumnezeu. Totuși va veni o zi a socotelilor, iar cei care cred acum că această rigurozitate, această părtinire, constituie un plan înțelept se vor rușina atunci de egoismul lor. Dumnezeu vede lucrurile acestea într-o lumină cu totul diferită de aceea în care o văd oamenii limitați. Ev 491.3

Aceia care lucrează cu seriozitate și fără egoism, indiferent dacă sunt bărbați sau femei, aduc snopi pentru Domnul, iar sufletele convertite prin lucrarea lor vor aduce zecimile lor în trezorerie. Când lipsa mijloacelor financiare necesită renunțarea la sine, nu lăsați doar câteva femei harnice să facă toate sacrificiile. Toți să participe la sacrificiul acesta. Dumnezeu declară: “Eu urăsc răpirea și nelegiuirea.” — Manuscript 47, 1898. Ev 492.1

Să se plătească din zecime — Zecimea trebuie să ajungă la aceia care lucrează în domeniul predicării și al învățării Cuvântului, indiferent dacă sunt bărbați sau femei. — Manuscript 149, 1899. Ev 492.2

Un procedeu care va limita lucrarea femeilor — Uneori, sa făcut o nedreptate față de femeile care lucrează cu un devotament tot atât de mare ca soții lor și sunt recunoscute de Dumnezeu ca fiind necesare pentru lucrarea de păstorire. Metoda de a-i plăti pe cei angajați în lucrare, fără însă a le plăti și pe soțiile lor, care împărtășesc munca alături de ei, nu este în conformitate cu planul lui Dumnezeu, iar dacă este aplicată în conferințele noastre, această metodă tinde să le descurajeze pe surorile noastre în calificarea pentru lucrarea în care ar trebui să se angajeze. Dumnezeu este un Dumnezeu al dreptății, iar dacă pastorii primesc un salariu pentru munca lor, soțiile lor, care se dedică tot atât de dezinteresat în lucrare, ar trebui să fie plătite cu un salariu separat de cel pe care îl primesc soții lor, chiar dacă ele nu au cerut acest lucru. Ev 492.3

Adventiștii de ziua a șaptea nu trebuie să micșoreze în niciun fel importanța lucrării unei femei. Dacă o femeie îi încredințează treburile gospodărești unei ajutoare credincioase și înțelepte și își lasă copiii în grija unei surori, în timp ce ea se angajează în lucrare, Conferința ar trebui să aibă înțelepciunea de a înțelege dreptul ei de a primi un salariu. — Slujitorii evangheliei, 452, 453 (1915). Ev 492.4

Dumnezeu a clarificat subiectul acesta — Dacă femeile îndeplinesc o lucrare care nu este printre cele mai plăcute multora dintre aceia care își desfășoară activitatea în domeniul predicării și al învățării, iar faptele lor sunt o dovadă că realizează o lucrare care a fost neglijată vizibil, oare o asemenea muncă nu ar trebui să fie privită ca având rezultate tot atât de bune ca lucrarea pastorilor hirotoniți? Oare lucrul acesta nu ar trebui să impună angajarea lor ca lucrători?... Ev 493.1

Subiectul acesta nu a fost lăsat la dispoziția oamenilor. Domnul este cel care l-a clarificat. Voi trebuie să vă faceți datoria față de femeile care lucrează în domeniul Evangheliei și a căror muncă dovedește faptul că sunt importante în lucrarea de vestire a adevărului în familii. Lucrarea pe care o îndeplinesc ele este exact lucrarea ce trebuie să fie făcută și încurajată. Din multe puncte de vedere, o femeie poate să le împărtășească surorilor cunoștințe pe care un bărbat nu poate să le comunice. Lucrarea ar suferi o pierdere mare fără acest fel de lucrare îndeplinită de femei. Domnul mi-a arătat din nou și din nou că femeile, care lucrează ca învățători, sunt la fel de necesare precum sunt bărbații pentru lucrarea ce le-a fost rânduită de El. — Manuscript 142, 1903. Ev 493.2