Evanghelizare

86/168

Orașele din estul și din sudul Americii

Solia trebuie să ajungă în orașe și în suburbiile lor — Avem în atenție orașul New York și orașele cu populație numeroasă din apropiere. De asemenea, avem în atenție Philadephia, Baltimore și Washington. Nu este necesar să enumăr toate orașele acestea. Voi știți unde se află ele. Domnul dorește să vestim cu putere solia îngerului al treilea în orașele acestea. — Manuscript 53, 1909. Ev 394.2

Philadephia: Frământarea oferă ocazii favorabile pentru evanghelizare — Trebuie să se lucreze în Philadelphia și în alte locuri importante. Evangheliștii să găsească o cale de a ajunge în toate locurile unde mintea oamenilor este frământată cu privire la legea duminicii și cu privire la predarea religiei în școlile publice. Faptul că adventiștii de ziua a șaptea neglijează să folosească ocaziile acestea providențiale de a prezenta adevărul îmi împovărează inima și mă ține trează noapte de noapte. — The Review and Herald, 20 aprilie, 1905. Ev 394.3

În capitala națiunii — Am scris mult în legătură cu nevoia de a face eforturi mai hotărâte în Washington D. C. .... Acest oraș, capitala Statelor Unite, este tocmai locul de unde adevărul trebuie să strălucească până departe. — Letter 132, 1903. Ev 395.1

Metode înțelepte și raționale pentru lucrarea din Washington — În capitala țarii trebuie să fie depus un efort puternic în vederea evanghelizării.... Mă bucur că ați început lucrarea aceasta în Washington și că deja a fost stârnit un interes atât de mare. Rapoartele cu privire la lucrarea de acolo corespund cât se poate de bine cu reprezentarea care mi-a fost descoperită cu privire la ce ar putea să fie în locul acesta. Pentru că lucrurile mi-au fost descoperite, sunt sigură că lucrarea aceasta nu trebuie să fie micșorată din cauza necesității de a chema lucrători din alte locuri. Ev 395.2

Lucrarea de evanghelizare trebuie să fie făcută în Washington și să nu fie întreruptă de apeluri venite din alte locuri. Dumnezeu va face lucrarea Sa să înainteze în linie dreaptă. Ev 395.3

Frate _____, tu te afli în locul pe care îl dorește Dumnezeu, de aceea nu trebuie să fii împovărat cu multe răspunderi grele. Orașul Washington a fost neglijat destul. Acum, acolo trebuie să fie făcută o lucrare hotărâtă. Domnul va da putere și har. Lucrătorii să nu își îngăduie să fie abătuți din activitate de numeroasele lucruri care le vor solicita cu siguranță atenția. Acesta este motivul pentru care m-am simțit îngrijorată, dorind ca fiecare talent al lucrătorilor din Washington să fie folosit într-o modalitate care să facă lucrarea să înainteze cât mai bine cu putință. Ev 395.4

Fratele _____ a menționat de mai multe ori că s-a gândit că ar putea să fie de ajutor în lucrarea din Washington. Totuși fii precaut cu privire la cei pe care îi angajezi în lucrarea de acolo. Totul trebuie să fie menținut în conformitate cu standardul Bibliei.... Ev 396.1

În lucrarea noastră, nu este necesar să urcăm pe vârful unui deal ca să luminăm. Nu ni se spune că este nevoie să facem o paradă deosebită și uimitoare. Adevărul trebuie să fie propovăduit “la drumuri și la garduri”, iar lucrarea aceasta să fie făcută prin metode înțelepte și raționale. Viața fiecărui lucrător, care își primește educația de la Domnul Isus Hristos, va manifesta excelența vieții Sale. Cu privire la paradă, lucrarea pe care a făcut-o Domnul Hristos în lume trebuie să fie exemplul nostru. Să ne ținem cât mai departe cu putință de tot ce este teatral și extraordinar, așa cum a procedat Domnul Hristos în lucrarea Sa. Religia nu este o emoție, deși ea își va exercita influența curată, sfântă și înălțătoare, aducând viața spirituală și mântuire. — Letter 53, 1904. Ev 396.2

Adunările de evanghelizare din zona orașului Washington — Pretutindeni în jurul orașului Washington sunt locuri în care este necesar un efort misionar. Chiar în Washington se află o mică lume de oameni neconvertiți, atât oameni albi, cât și de culoare. Cine simte o răspundere pentru ei? Mai sunt multe alte locuri importante, care încă nu au fost avertizate. Când văd neglijența aceasta, mă doare inima. Mă rog zi și noapte ca povara aceasta să fie pusă pe umerii unor oameni care să conducă lucrarea. Aceia care lucrează deja să le ofere o posibilitate și altora care doresc să lucreze și care sunt calificați pentru a lua parte la efortul misionar.... Ev 396.3

În apropiere de Washington, se află orașe importante care au nevoie de lucrare. Ele sunt, ca să zicem așa, vecinii noștri apropiați. Dacă frații și surorile noastre vor face o lucrare misionară serioasă pentru toți aceia cu care intră în legătură, chiar în jurul nostru se vor deschide noi câmpuri de lucru. Mulți dintre cei stabiliți aici vor simți răspunderea de a lucra pentru suflete și vor dori să îndeplinească o parte activă în vestirea adevărului. Ev 396.4

Îi rugăm pe cei stabiliți în Takoma Park să fie niște conlucrători cu Dumnezeu în lucrarea de înălțare a stindardului adevărului în teritoriile nelucrate. O parte dintre donațiile mari care sunt cerute să fie folosite pentru a asigura lucrători în orașele aflate în apropiere de Washington. Să fie făcută o lucrare conștiincioasă din casă în casă. Sufletele pier fără legământul siguranței mântuirii. Membrii bisericii să înalțe stindardul adevărului printre vecinii lor. Pastorii să-și instaleze corturile și să le predice oamenilor adevărul cu putere, iar apoi să se mute într-o altă localitate învecinată și să predice adevărul acolo. — Letter 94a, 1909. Ev 397.1

Proclamarea unei solii hotărâte — Îi chem pe credincioșii din Washington să vină în ajutorul Domnului împotriva forțelor puternice ale întunericului. În orașul acesta și în suburbiile lui va fi necesară o lucrare personală. Pregătiți calea împăratului. Ridicați stindardul tot mai sus. În Washington, în Baltimore și în multe alte orașe mari din sud și din est trebuie să fie făcută o lucrare de evanghelizare. Lucrarea de învățare și cea de vindecare să fie asociate. Pastorii și lucrătorii misionari medicali să îmbrace întreaga armură a lui Dumnezeu și să meargă pentru a vesti solia Evangheliei. În Washington trebuie să fie proclamată o solie hotărâtă. Trâmbița trebuie să răsune în tonuri clare. — Letter 304, 1908. Ev 397.2

Nashville, St. Louis, New Orleans — Acum, trebuie să fie făcut orice efort posibil pentru înaintarea lucrării lui Dumnezeu. În curând vor apărea situații care vor face să ne fie mai dificil ca acum să le prezentăm adevărul multora care se află în preajma noastră. Eforturile cele mai stăruitoare trebuie să fie depuse în Washington, în Boston, în Nashville, în St. Louis, în New Orleans și în multe alte orașe mari. Când bărbații și femeile își vor ocupa locurile, îndeplinindu-și partea cu credincioșie, se va realiza o lucrare cuprinzătoare. Este nevoie ca sute de tineri și tinere să fie educați și pregătiți pentru slujire. — Manuscript 21, 1908. Ev 397.3

Nashville, un centru — Orașul Nashville mi-a fost arătat ca fiind centrul cel mai favorabil din care putem să desfășurăm o lucrare generală pentru toate clasele sociale din statele aflate în sud. În Nashville și în apropierea lui sunt înființate instituții de învățământ pe care oamenii le respectă. Influența lor ne-a ajutat ca din locul acela să facem să înainteze cu succes numeroase ramuri ale lucrării. — Letter 262, 1903. Ev 398.1

Memphis și orașele sudice — Domnul mi-a dat o solie pentru fratele _____, îndrumându-l să se ocupe de lucrarea din Memphis.... El a ascultat cuvântul Domnului și a raportat un succes excelent în lucrarea sa din Memphis. Ev 398.2

Sunt sfătuită să le spun oamenilor noștri, aflați pretutindeni în orașele sudice, următoarele: Totul să fie făcut sub conducerea Domnului. Lucrarea se apropie de încheierea ei. Suntem mai aproape de sfârșit, decât am crezut la început. — Letter 6, 1909. Ev 398.3

New Orleans, Memphis, St. Louis — Lucrarea care trebuie să fie făcută este mare, iar nouă ne-a mai rămas doar puțin timp pentru a o îndeplini. În sud sunt orașe — New Orleans, Memphis, St. Louis — în care s-a făcut doar puțin, iar în alte orașe încă nici nu s-a intrat, în locurile acestea trebuie să fie înălțat stindardul adevărului. Noi trebuie să le vestim oamenilor adevărul cu o mare putere. — Manuscript 56, 1904. Ev 398.4

Evanghelizarea în New Orleans și în orașele sudice — Lucrarea ce trebuie să fie făcută este mare, iar nouă ne-a mai rămas doar puțin timp pentru a o îndeplini. În sud sunt orașe — New Orleans, Memphis, St. Louis — în care s-a făcut doar puțin, iar în alte orașe încă nici nu s-a intrat. În locurile acestea trebuie să fie înălțat stindardul adevărului. Noi trebuie să le vestim oamenilor adevărul cu o putere mare.... Ev 398.5

Este necesar să se lucreze în New Orleans. Când vine perioada potrivită a anului, să se facă efortul de a organiza o adunare publică, în multe locuri trebuie să fie ținute adunări de tabără, iar lucrarea de evanghelizare să fie continuată și după încheierea adunării de tabără. În felul acesta, snopii vor fi adunați în hambar. Ev 399.1

Pentru că lucrarea din New Orleans trebuie să fie îndeplinită într-o măsură mai mare, sunt îndemnată să spun: Bărbații și femeile care cunosc adevărul și care înțeleg calea Domnului să intre în orașul acesta pentru a lucra cu înțelepciune și cu temere de Domnul. Lucrătorii aleși pentru lucrarea din New Orleans să fie niște oameni care au pe inimă binele cauzei lui Dumnezeu, care vor avea în vedere fără încetare slava lui Dumnezeu și vor face din puterea Dumnezeului lui Israel pavăza și răsplata lor. Dacă îl vor căuta pentru a primi sfat și învățătură, Domnul va auzi și va răspunde cu siguranță la rugăciunile slujitorilor Săi. Ev 399.2

Lucrătorilor care merg în locul acela aș dori să le spun: Aveți încredere în Dumnezeu, iar când intrați în legătură cu cei ce sunt de altă credință, adevărul să se vadă practicat în viața voastră. Când prezentați doctrinele credinței voastre, folosiți argumentele convingătoare ale Cuvântului lui Dumnezeu și arătați-le ascultătorilor voștri să vadă că dorința voastră nu este aceea de a intra în controversă cu ei cu privire la punctele lor de credință, ci aceea de a le prezenta un “Așa zice Domnul”. Apelul puternic pe care Domnul Hristos l-a adresat în fiecare ocazie a fost: “Stă scris.” Ev 399.3

Predicați prin viața voastră despre evlavia practică a credinței pe care o aveți. Faceți să se vadă că adevărul nu îl înjosește niciodată pe acela care îl primește, făcându-l să fie aspru și nepoliticos sau certăreț și nerăbdător. Arătați-le tuturor răbdarea voastră, bunătatea, îndelunga răbdare, blândețea, mila și adevărata voastră evlavie, pentru că aceste însușiri frumoase sunt expresia caracterului Dumnezeului căruia îi slujiți. — Manuscript 49, 1907. Ev 400.1

Lucrători pentru cei din sud — Misionarii să lucreze în liniște, atât pentru albii, cât și pentru oamenii de culoare din sud. Să lucreze într-o modalitate care să-i ajute pe cei ce au nevoia cea mai mare de ajutor și sunt înconjurați de influențe care îi derutează. Mulți dintre ei se află sub conducerea unora care vor stârni pasiunile cele mai rele ale inimii omenești. Preoții și conducătorii din zilele Domnului Hristos au lucrat cu succesul cel mai mare, instigând pasiunile celor din gloată, deoarece ei erau neștiutori și își puseseră încrederea în oameni, în telul acesta, ei au fost determinați să-L condamne și să-L respingă pe Domnul Hristos, alegând în locul Său un tâlhar și un ucigaș. Lucrarea din sud să fie făcută fără zgomot și fără paradă. Misionarii care sunt convertiți cu adevărat și care simt povara lucrării să ceară înțelepciune de la Dumnezeu și să meargă în teritoriul acesta cu tot tactul de care dispun. Lucrătorii misionari medicali pot să găsească un teritoriu în care să aline suferința acelora ce cad sub povara durerilor trupești. Ei trebuie să aibă mijloace financiare, așa încât să le poată oferi haine celor lipsiți și să-i poată hrăni pe cei flămânzi. Ajutorarea creștină va face mai mult decât predicile.... Lucrătorii să fie niște creștini adevărați, ca să poată exercita o influență înălțătoare, atât prin învățătura pe care o prezintă, cât și prin exemplul lor. Să învețe bine lecțiile simple cele mai potrivite din viața Domnului Hristos pentru a le prezenta oamenilor. Să nu insiste prea mult asupra punctelor de doctrină sau asupra unor aspecte ale credinței noastre, care vor părea noi și ciudate, ci să prezinte suferințele și jertfa Domnului Hristos, să vorbească despre neprihănirea Sa și să manifeste harul Său. Ei trebuie să dea dovadă de curăția și de sfințenia caracterului Său. Lucrătorii din teritoriul sudic vor trebui să-i educe pe oameni prezentându-le învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă, puțin aici, puțin acolo. — The Review and Herald, 24 decembrie, 1895. Ev 400.2

Lucrătorii din orașele sudice să fie încurajați — Domnul Dumnezeu a lucrat. Frații mei, în loc de a critica lucrarea îndeplinită, păstrați-vă cuvântările pentru orașele mari, cum ar fi New Orleans, Memphis și St. Louis, unde încă nu s-a lucrat. Mergeți în locurile acestea și lucrați pentru oameni, dar nu rostiți niciun cuvânt de mustrare în legătură cu aceia care s-au străduit din greu să facă tot ce le-a stat în putere pentru înaintarea lucrării. Uneori, lucrătorii aceștia vor fi descurajați aproape întru totul, dar continuați să vă rugați pentru ei. Oriunde am fost, am cerut ca poporul lui Dumnezeu să se roage pentru ei. — The Review and Herald, 25 mai, 1905. Ev 401.1

Philadelphia, New Orleans și St. Louis — Voi vorbiți despre lucrarea care ar trebui să fie făcută în America, dar care nu este făcută. Aș dori să mă refer la teritoriile neglijate care mi-au fost prezentate. Aș dori să vorbesc nu numai în favoarea teritoriilor sudice, dar și în favoarea orașelor mari, care sunt în situația de a fi neglijate și neavertizate. Situația aceasta este o condamnare pentru cei din poporul nostru, care pretind a fi niște misionari ai Domnului.... Ev 401.2

Suntem mustrați de Dumnezeu, pentru că orașele mari, care se află chiar sub ochii noștri, sunt nelucrate și neavertizate. O acuzație îngrozitoare de neglijență este adusă împotriva acelora care se află de multă vreme chiar în lucrarea din America, dar care încă nu au intrat în orașele mari. Ce s-a făcut în Philadephia, în New Orleans, în St. Louis și în alte orașe pe care aș putea să le numesc? Nu am făcut prea mult nici în teritoriile din străinătate, dar în comparație cu acestea, nu am făcut nimic pentru orașele mari care se află chiar la porțile noastre. — Letter 187, 1905. Ev 401.3