Evanghelizare

85/168

Boston și New England

Orașele din New England, unde nu s-a lucrat — Sufletul meu este împovărat, când mă gândesc la orașele mari din est. În afară de New York, unde ați lucrat în vara trecută, mai este important și orașul Boston, lângă care se află Sanatoriul Melrose, Nu cunosc un alt loc unde nevoia de a reconstrui lucrările făcute în trecut să fie mai mare ca în Boston și în Portland, Maine, unde primele soliile au fost vestite cu putere la început, dar acum nu se află decât o mână de lucrători. — Letter 4, 1910. Ev 389.2

Să se lucreze fără întârziere — Dacă tu și soția ta vă veți uni pentru a face lucrare misionară medicală în orașul Boston și în alte orașe din estul Americii, veți fi mult mai folositori și veți avea o înțelegere clară a datoriei voastre. În orașele acestea, solia primului înger a fost vestită cu o mare putere în anii 1842 și 1843, iar acum a sosit timpul ca solia îngerului al treilea să fie proclamată pretutindeni în estul Americii. Sanatoriile noastre din est au de făcut o mare lucrare. Solia trebuie să înainteze cu putere, pe măsură ce lucrarea se apropie de încheiere. În Portland, Mâine, care a fost printre centrele de seamă ale reformei temperanței, trebuie să se lucreze fără întârziere. — Letter 20, 1910. Ev 389.3

În Maine sunt orașe ca Brunswick și Bangor, unde trebuie să se lucreze cu credincioșie. Adevărul trebuie să strălucească asemenea unui sfeșnic aprins pretutindeni în orașele și satele din estul Americii. — Letter 28, 1910. Ev 390.1

Importanța unui sanatoriu aflat în apropierea orașului — Clădirile și terenurile din Melrose sunt potrivite pentru lucrarea noastră misionară medicală, care trebuie să fie dezvoltată nu numai în Boston, ci și în multe alte orașe din New England, unde nu s-a lucrat. Pe proprietatea de la Melrose pot fi asigurate servicii care vor atrage la sanatoriu persoane ce nu sunt de credința noastră. Atât aristocrații, cât și oamenii obișnuiți vor vizita instituția aceasta ca să beneficieze de avantajele oferite pentru refacerea sănătății. Ev 390.2

Orașul Boston mi-a fost indicat de repetate ori ca fiind un loc unde trebuie să se lucreze cu credincioșie. Lumina trebuie să strălucească atât în locurile de la periferie, cât și în interiorul orașului. Sanatoriul de la Melrose este unul dintre mijloacele cele mai bune care pot să fie folosite pentru a vesti adevărul în Boston. Orașul și suburbiile lui trebuie să audă ultima solie a harului ce urmează a-i fi vestită lumii noastre. În multe locuri, să fie organizate adunări de tabără. Lucrătorii să folosească la maximum aptitudinile pe care le-au primit de la Dumnezeu. Darurile Duhului vor crește, dacă sunt folosite înțelept. Totuși să nu se manifeste nici o înălțare de sine. Să nu fie trasate direcții precise de lucru. Îngăduiți-I Duhului Sfânt să-i îndrume pe lucrători. Ei trebuie să privească fără încetare la Isus, autorul și desăvârșitorul credinței lor. Dacă vom fi smeriți înaintea lui Dumnezeu, lucrarea pentru orașul acesta mare va fi însoțită de semnele descoperirii Duhului Sfânt.... Ev 390.3

Sperăm că aceia care răspund de lucrarea din New England vor colabora cu administratorii sanatoriului de la Melrose pentru a face pași hotărâți în îndeplinirea lucrării ce trebuie să fie făcută în Boston. O sută de lucrători ar putea sa desfășoare o activitate folositoare în zonele diferite ale orașului și în domeniile diverse ale lucrării de slujire... Lucrarea misionară medicală constituie o poartă prin care adevărul își va găsi intrarea în multe cămine din orașe. Cei care vor prețui adevărurile soliei îngerului al treilea vor fi găsiți în fiecare oraș.... Ev 391.1

Dacă ne vom strădui să ne facem partea cu credincioșie, Domnul va lucra cu putere. El va face în așa fel încât orașul Boston să audă solia adevărului prezent. Fratele meu și sora mea, colaborați cu Domnul pentru a face lucrarea acesta, iar El vă va ajuta, vă va întări și vă va încuraja inima prin faptul că veți salva multe suflete prețioase. — Special Testimonies, seria B 13:12-16 (1906). Ev 391.2

Mii de oameni din Boston doresc nespus adevărurile simple — Simt o adâncă nerăbdare ca orașul Boston să audă Cuvântul Domnului și dovezile credinței noastre. Cereți-I Domnului să ridice lucrători care să intre în teritoriul acesta. Cereți-I să cheme lucrători care pot să găsească o cale de a ajunge la inima oamenilor din Boston. Solia trebuie să fie răspândită. În Boston sunt mii de oameni care doresc nespus adevărul așa cum este el în Isus. Oare nu puteți voi, cei care slujiți în domeniul cuvântului și al învățăturii, să pregătiți calea pentru ca adevărul acesta să ajungă la suflete? — Letter 25, 1905. Ev 391.3

Dacă lucrăm prin credință — Dumnezeu a plănuit ca sanatoriul de la Melrose să ajungă în mâinile oamenilor noștri pentru a fi un mijloc de a intra în legătură cu cei din înalta societate. În orașul Boston și în localitățile învecinate trebuie să aibă loc o lucrare deplină. Sunt sfătuită să le spun fratelui _____ și fratelui _____ că trebuie să implice în lucrarea lor bărbați și femei care sunt în stare să-i ajute în vestirea soliei de avertizare. La sanatoriu, să fie angajate persoanele cele mai capabile să ajute, pentru a-i da acestei instituții o formă religioasă. Ev 392.1

Fratele _____ să caute persoana cea mai capabilă cu putință, pentru a-l ajuta să ridice un cort în apropierea orașului Boston și să le vorbească oamenilor, așa cum îl va inspira Domnul. Lucrarea aceasta trebuie să fie începută fără nici o întârziere. Fratele _____ ar putea să întărească eforturile, lucrând pentru evrei. Medicii ar putea să ajute mult, ținând cuvântări despre sănătate, în cadrul acestor adunări.... Ev 392.2

Domnul cere să se facă o lucrare în orașul Boston. Dacă veți începe lucrarea acesta prin credință, Dumnezeu vă va binecuvânta într-o mare măsură. Nu sunt necesare demonstrații publice mari, ci lucrați în tăcere și cu seriozitate. Domnul îi va ajuta pe lucrătorii Săi umili și zeloși. Faceți eforturi hotărâte. Spuneți fără încetare: “Nu voi da greș și nici nu mă voi descuraja.” — Letter 202, 1906. Ev 392.3

Dumnezeu va conduce lucrarea de înființare a instituțiilor — Sora mea, nu te teme. Domnul cunoaște îndeaproape situația ta. Nimic nu scapă observației Sale. El va asculta rugăciunile tale, pentru că este un Dumnezeu care ascultă rugăciunile și le răspunde. Pune-ți încrederea în El, iar El va aduce cu siguranță o rezolvare, pe calea pe care o va alege. Sunt foarte recunoscătoare pentru lucrurile pe care le aud despre binecuvântarea ce a însoțit lucrarea din New Bedford. Să ne bazăm pe Dumnezeu și să ne încredem cât se poate de stăruitor în El. Ev 392.4

Dacă fratele _____ nu se simte dispus să ofere din mijloacele sale financiare pentru înființarea unui sanatoriu în momentul acesta, cel mai bine este să nu insistați. Ideile pe care noi le credem a fi bune ar putea să nu fie întotdeauna cele mai bune. Să-L lăsăm pe Dumnezeu să lucreze pe calea Sa. Ev 393.1

Oh, cât de mult aștept să văd lucrarea înaintând cu putere în New Bedford și în Fairhaven, precum și în multe alte locuri care au o nevoie tot atât de mare de adevăr. Sperăm că în New Bedford va fi înființat cândva un sanatoriu. În asemenea orașe este nevoie de lucrători misionari medicali. Totuși, dragă soră, pentru a administra un sanatoriu este nevoie de un talent care depășește talentele obișnuite. Lucrarea trebuie să fie condusă de oameni cu experiență, care au fost încercați și dovediți a fi capabili. Numărul lucrătorilor calificați și cu experiență, care și-au propus să înființeze o asemenea instituție, nu este suficient. Pentru binele nostru, pentru binele instituției și pentru binele lucrării, în general, este important să se găsească o echipă completă de oameni calificați care să înceapă lucrarea aceasta. Privirile Domnului sunt îndreptate asupra întregii lucrări, iar când va sosi timpul potrivit pentru a începe înființarea unei instituții într-un anume loc, El poate să le atragă atenția bărbaților și femeilor cu pregătirea cea mai bună, îndrumându-i spre locul acela pentru a îndeplini lucrarea aceasta. Ev 393.2

Lucrarea are multe ramuri ce trebuie să fie dezvoltate. Există o ocazie potrivită ca infirmierele bine instruite să meargă în familii și să creeze un interes pentru adevăr în multe cămine. În orașe ca Boston și New Bedford este o nevoie urgentă de a avea mulți evangheliști și lucrători biblici. Astfel de lucrători vor găsi multe ocazii favorabile de a semăna sămânța cea bună. Fiecare lucrător zelos și serios are o lucrare de îndeplinit. Învățătura Domnului Hristos și adevărurile simple prezentate în parabolele Sale sunt tot atât de necesare astăzi, cum au fost în vremea când El S-a aflat personal în lume. — Letter 29, 1905. Ev 393.3

Repetați solia în orașele din estul Americii — Ce se face în orașele estice, acolo unde solia adventistă a fost propovăduită la început? Orașele din vest au beneficiat de avantaje, dar cine din est a simțit răspunderea de a merge din nou în zonele unde solia apropiatei veniri a Domnului a fost vestită încă din primele zile ale lucrării? Ne-a fost dată lumina că adevărul trebuie să fie predicat din nou în statele estice, unde am început să lucrăm pentru prima dată și unde am avut primele noastre experiențe. Trebuie să facem toate eforturile ca să răspândim cunoașterea adevărului pentru toți aceia care vor să o audă, și sunt mulți care vor fi dispuși să o asculte. În toate orașele noastre mari, Dumnezeu are suflete sincere, care sunt interesate cu privire la adevăr. În statele din est este necesară o lucrare serioasă. Repetați solia, repetați solia — acestea sunt cuvintele care mi-au fost adresate din nou și din nou. Spune-i poporului meu să repete solia în locurile unde a fost predicată la început și unde multe biserici au trecut de partea adevărului, iar puterea lui Dumnezeu a mărturisit pentru solia aceasta într-o modalitate remarcabilă. — Manuscript 29, 1909. Ev 394.1