Divina vindecare

18/187

“Vă dau putere”

Ca și cei doisprezece apostoli, cei șaptezeci de ucenici pe care i-a trimis mai târziu Hristos au primit înzestrări supranaturale, ca o pecete a misiunii lor. Când lucrarea lor a fost împlinită, ei s-au întors bucuroși, zicând: “Doamne, chiar și demonii ne sunt supuși în Numele Tău!” Isus răspunse: “Am văzut pe Satana căzând ca un fulger din cer.” (Luca 10, 17.18.) DV 94.1

Din acel moment, urmașii lui Hristos trebuia să-l privească pe Satana ca pe un dușman învins. Pe cruce, Isus avea să câștige biruința pentru ei; acea biruință dorea El să fie acceptată de către ei ca fiind a lor proprie. “Iată”, a zis El, “vă dau putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma.” (Luca 10, 19.) DV 94.2

Tăria atotputernică a Duhului Sfânt este apărarea oricărui suflet zdrobit. Hristos nu va permite ca vreun om care în pocăință și credință I-a cerut protecție să treacă sub puterea vrăjmașului. Este adevărat că Satana este o ființă puternică; însă mulțumim lui Dumnezeu că avem un Mântuitor tare, care l-a aruncat pe cel rău din ceruri. Satana este mulțumit când preamărim puterea lui. De ce să nu vorbim despre Isus? De ce să nu preamărim puterea și iubirea Sa? DV 94.3

Curcubeul făgăduinței, care înconjoară tronul de sus, este o mărturie veșnică pentru faptul că “atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Său Fiu născut pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.” (Ioan 3, 16.) Acesta dă mărturie Universului că Dumnezeu nu-și va uita niciodată copiii în lupta cu răul. Pentru noi, el este o asigurare că vom avea tărie și protecție atâta timp cât însuși tronul va exista. DV 94.4