Rugăciunea

5/53

Capitolul 4 — Rugăciunea și câștigarea de suflete

Rugăciunea este o parte importantă a succesului în câștigarea de suflete — Dacă și-ar pune la lucru puterile minții spre a alcătui planuri înțelepte și spre a depune eforturi bine orientate, membrii bisericilor ar putea să facă pentru Domnul Hristos de o sută de ori mai mult decât fac în prezent. Dacă ar înainta cu rugăciune stăruitoare, cu blândețea și smerenia inimii, căutând să le împartă și altora cunoștința mântuirii, solia ar putea să ajungă la locuitorii pământului. — The Review and Herald, 11 aprilie, 1893. Rg 39.1

Noi trebuie să venim la Dumnezeu cu credință și să aducem înaintea Lui cererile noastre, cu încrederea că El va lucra pentru noi și pentru aceia pe care căutăm să-i salvăm. Trebuie să dedicăm mai mult timp pentru rugăciune stăruitoare. — Comentarii Biblice ale AZȘ 3:1146, 1147. Rg 39.2

Alegeți un suflet, iar apoi încă unul, căutând zi de zi călăuzirea lui Dumnezeu, aducând totul înaintea Lui în rugăciune stăruitoare și lucrând cu înțelepciunea divină. Dacă veți face așa, veți vedea că Dumnezeu vă va da Duhul Sfânt pentru a-i convinge pe oameni și vă va da puterea adevărului pentru a converti suflete. — Lucrarea misionară medicală, 245. Rg 39.3

Nu uita că succesul mustrării depinde în mare măsură de spiritul în care este făcută. Nu neglija rugăciunea serioasă, ca să poți avea un duh smerit și pentru ca îngerii lui Dumnezeu să meargă înaintea ta pentru a lucra cu inimile la care încerci să ajungi, sensibilizându-le prin impresii cerești în așa fel, încât eforturile tale să poată fi de folos. — Mărturii pentru comunitate 2:53. Rg 40.1

Dacă mai mulți credincioși s-ar aduna cu un singur gând și, cu inima împovărată pentru sufletele care pier, ar înălța rugăciuni fierbinți și stăruitoare, ele s-ar dovedi eficiente. — The Review and Herald, 23 august, 1892. Rg 40.2

Rugăciunea pentru suflete ne va aduce mai aproape de Dumnezeu — Când căutăm să-i câștigăm pe alții pentru Domnul Hristos, când simțim o responsabilitate pentru mântuirea lor și ne rugăm pentru ei, inima noastră va fremăta de puterea înviorătoare a harului lui Dumnezeu, fețele vor radia de zel divin și întreaga noastră viață de credință va deveni o realitate mai vie, mai stăruitoare și mai plină de spiritul rugăciunii. — Parabolele Domnului Hristos, 354. Rg 40.3

Când eul va muri, va fi stârnită o dorință puternică pentru mântuirea altora, o dorință care va duce la eforturi perseverente în vederea săvârșirii binelui. Semințele vor fi semănate de-a lungul tuturor apelor, iar cererile stăruitoare, rugăciunile insistente, făcute pentru sufletele care pier, vor ajunge la cer. — Slujitorii evangheliei, 470. Rg 40.4

Veniți să ne rugăm împreună pentru convertirea sufletelor — Dacă într-un loc se află numai doi sau trei care cunosc adevărul, aceștia să alcătuiască o grupă de lucrători. Să-și păstreze legătura frățească, depunând eforturi împreună, în dragoste și unitate și încurajându-se unul pe altul, să înainteze fiecare, primind curaj și putere din ajutorul oferit de ceilalți.... Dacă vor lucra și se vor ruga în Numele lui Hristos, numărul lor va crește. — Mărturii pentru comunitate 7:21. Rg 40.5

Biserica din Los Angeles să țină în fiecare zi adunări de rugăciune pentru lucrarea care se face. Binecuvântarea Domnului va veni peste acei membri care participă în felul acesta la lucrare, adunându-se în fiecare zi în grupe mici, ca să se roage pentru succesul ei. Astfel, credincioșii vor primi har pentru ei înșiși, iar lucrarea Domnului va înainta. — Evanghelizare, 111, 112. Rg 40.6

Să ținem o adunare de rugăciune, cerându-l Domnului să deschidă calea pentru ca adevărul să pătrundă în fortărețele unde Satana și-a instaurat scaunul de domnie și să alunge întunericul pe care el l-a așternut pe calea celor pe care caută să-i amăgească și să-i nimicească. — Mărturii pentru comunitate 6:80. Rg 41.1

Oh, dacă rugăciunea sinceră a credinței ar putea apărea oriunde, Dă-mi sufletele îngropate acum, în gunoiul rătăcirii, sau voi muri! Aduceți-le la cunoștința adevărului așa cum este el în Isus. — This Day With God, 171. Rg 41.2

Fiecare poate să se roage pentru suflete — Nu toți sunt chemați să facă o lucrare personală în teritoriile din străinătate, dar toți pot să contribuie spre a ajuta lucrarea misionară, prin rugăciunile și prin darurile lor. — Mărturii pentru comunitate 6:29. Rg 41.3

Frați și surori, ați uitat că rugăciunile voastre trebuie să-i însoțească pe lucrătorii din marile câmpuri de seceriș, ca niște seceri ascuțite? — Mărturii pentru comunitate 3:162. Rg 41.4

Cei care sunt evlavioși să stea de vorbă cu sufletele acestea. Rugați-vă cu ele și pentru ele. Folosiți mult timp în rugăciune și în studierea amănunțită a Cuvântului lui Dumnezeu. Toți să primească realitățile credinței în sufletul lor, prin credința că Spiritul Sfânt le va fi dat, deoarece ei au o adevărată foame și sete după neprihănire. — Mărturii pentru comunitate 6:65. Rg 41.5

Când năvodul Evangheliei este aruncat, să se vegheze asupra lui cu lacrimi și rugăciune stăruitoare. Lucrătorii să se hotărască să nu se lase descurajați și să nu părăsească năvodul până când nu este tras la mal, împreună cu roadele muncii lor. — Signs of the Times, 16 martie, 1882. Rg 41.6

Cum putem să-L cinstim pe Dumnezeu, cum putem să apărăm Cuvântul Său, dacă nu ne rugăm mult, cerându-I să-și manifeste puterea pentru salvarea celor ce pier? — The Review and Herald, 23 august, 1892. Rg 42.1

Efortul personal pentru câștigarea sufletelor va avea succes prin rugăciune — Dar eu m-am hotărât ca eforturile mele să nu înceteze deloc, până când aceste suflete scumpe, pentru care eram atât de interesată, nu aveau să se supună lui Dumnezeu. Câteva nopți întregi le-am petrecut în rugăciune serioasă pentru cei pe care îi căutasem și îi adusesem laolaltă spre a lucra și spre a mă ruga împreună cu ei.... Rg 42.2

La fiecare dintre micile noastre întruniri, eu continuam să-i rog, să-i îndemn și să mă rog pentru fiecare în parte, până ce toți s-au supus lui Isus, recunoscând meritele iubirii Sale care iartă. Toți au fost convertiți pentru Dumnezeu. — Mărturii pentru comunitate 1:33, 34. Rg 42.3

Rugăciunea pentru suflete ne abate gândurile de la grijile noastre mărunte — Solicitați rugăciune pentru sufletele pentru care lucrați, prezentați-le înaintea bisericii ca subiecte speciale de rugăciune. Acest lucru va fi exact ce are nevoie biserica, spre a-și abate gândurile de la dificultățile mărunte, ca să simtă o răspundere mare și un interes personal pentru un suflet care este gata să piară. — Lucrarea misionară medicală, 244. Rg 42.4

Rugăciunea pentru o eficiență mai mare în câștigarea de suflete — Oh, frații mei, faceți să se vadă că Domnul Isus este în inima voastră, susținând, întărind și mângâind! Aveți privilegiul de a fi înzestrați zi de zi cu o măsură bogată a Duhului Său Sfânt si de a avea o înțelegere mai vastă a importanței și a scopului soliei pe care o proclamăm în lume. Domnul dorește să vă descopere lucruri minunate în Legea Sa. Așteptați înaintea Sa cu o inimă umilită, Rugați-vă cu cea mai mare stăruință pentru o înțelegere a timpurilor în care trăim, pentru o concepție mai amplă cu privire la planul Său și o eficiență mai mare în salvarea sufletelor. — Mărturii pentru pastori, 513, 514. Rg 42.5

Multe suflete au o dorință nespusă de a primi lumina, siguranța, și puterea care se află dincolo de lucrurile pe care au fost în stare să le înțeleagă. Aceste suflete au nevoie să fie căutate și să se lucreze pentru ele cu răbdare și perseverență. Cereți-I Domnului ajutorul în rugăciune fierbinte. Prezentați-L pe Isus așa cum Îl cunoașteți, ca fiind Mântuitorul vostru personal. Dragostea Sa sensibilizatoare, harul Său îmbelșugat să se reverse în cuvintele voastre. Dacă nu sunteți întrebați, nu trebuie să prezentați punctele de doctrină. Luați Cuvântul lui Dumnezeu și, cu o dragoste delicată și plină de duioșie față de aceste suflete, arătați-le neprihănirea prețioasă a lui Hristos, Cel la care trebuie să veniți atât voi, cât și ele, pentru a fi mântuiți. — Evanghelizare, 442. Rg 43.1

Ucenicii se rugau cu un zel stăruitor, ca să fie pregătiți spre a-i întâmpina pe oameni și ca să fie în stare să adreseze, în convorbirile lor de zi cu zi, cuvinte care să-i conducă pe cei păcătoși la Hristos. Ei au lăsat deoparte orice neînțelegeri, orice dorință de întâietate și s-au adunat într-o strânsă comuniune creștină. Ei s-au apropiat mai mult și tot mai mult de Dumnezeu și, făcând acest lucru, au înțeles ce privilegiu avuseseră de a li se fi îngăduit să aibă o legătură așa de apropiată cu Isus. Totuși, când se gândeau de câte ori L-au întristat prin lipsa lor de înțelegere cu privire la lucrurile pe care El Se străduia să-i învețe spre binele lor, inimile le erau pline de întristare. Rg 43.2

Aceste zile de pregătire au fost zile de cercetare adâncă a inimii. Ucenicii și-au dat seama de nevoia lor spirituală și au strigat către Domnul, cerând ungerea sfântă care avea să-i facă destoinici pentru lucrarea de câștigare a sufletelor. Ei nu au cerut o binecuvântare care să le slujească numai lor. Asupra lor apăsa povara salvării sufletelor. Ei au înțeles că Evanghelia trebuia să fie vestită lumii și, în vederea acestui lucru, cereau puterea pe care Domnul Hristos le-a făgăduit-o. — Istoria faptelor apostolilor, 37. Rg 43.3

Este nevoie de multă rugăciune pentru a ști cum să-i abordăm pe oameni pentru a le descoperi adevărul — Nu oricine este în stare să lucreze înțelept pentru salvarea sufletelor. În lucrarea aceasta este nevoie de o gândire serioasă. Nu trebuie să începem lucrarea Domnului într-un mod necugetat, iar apoi să ne așteptăm la succes. Rg 43.4

Domnul are nevoie de oameni cu o gândire serioasă. Domnul Isus cheamă conlucrători, nu oameni care fac gafe. Dumnezeu dorește oameni inteligenți și cu o gândire corectă, care să îndeplinească lucrarea cea mare, necesară pentru salvarea sufletelor. Rg 44.1

Mecanicii, avocații, negustorii, oamenii de orice profesie se instruiesc spre a ajunge să-și stăpânească bine meseria. Oare urmașii lui Hristos ar trebui să fie mai puțin cunoscători și, în timp ce sunt angajați în serviciul Lui, să fie necunoscători ai căilor și mijloacelor pe care trebuie să le folosească? Îndeletnicirea de câștigare a vieții veșnice este mai presus de orice considerație pământească. Spre a conduce sufletele la Hristos, este nevoie de cunoașterea naturii umane și de studiul minții omenești. Se cere multă cugetare atentă și rugăciune fierbinte spre a ști cum să te apropii de bărbați și femei pentru a le descoperi marile subiecte ale adevărului. — Mărturii pentru comunitate 4:67. Rg 44.2

Rugăciunea realizează pentru câștigarea sufletelor mai mult decât doar cuvintele — Satana este pe urmele voastre. El este un împotrivitor iscusit, iar spiritul cel răutăcios pe care îl întâlniți în lucrarea voastră este inspirat de el. Aceia pe care îi conduce el dau glas cuvintelor lui. Dacă vălul ar putea fi dat la o parte de pe ochii lor, aceia care sunt folosiți în felul acesta de el l-ar vedea pe Satana, lucrând cu toată iscusința lui spre a-i îndepărta de adevăr. Când lucrăm pentru a salva sufletele de amăgirile lui, realizăm mult mai mult prin rugăciunea umilă și creștinească, decât adresând multe cuvinte, dar fără rugăciune. — Evanghelizarea prin literatură, 81. Rg 44.3

Dumnezeu cheamă tineri modești, liniștiți și serioși și oameni maturi, echilibrați și principiali, care se pot ruga la fel de bine precum pot vorbi și care se vor ridica în picioare în fața celor vârstnici și vor trata cu respect perii albi. Rg 44.4

Lucrarea lui Dumnezeu suferă din cauza lipsei de lucrători înțelepți. Frații mei și surorile mele, Domnul v-a binecuvântat cu însușiri intelectuale care pot ajunge la mari performanțe. Cultivați talentele voastre cu perseverență și seriozitate. Educați-vă și disciplinați-vă mintea prin studiu, prin observație și prin meditație. Dacă nu vă folosiți toate puterile, nu puteți împlini voia lui Dumnezeu. Dacă veți merge să lucrați în temere de Dumnezeu, în umilință și cu rugăciune stăruitoare, însușirile intelectuale se vor întări si se vor dezvolta. O țintă bine determinată va face minuni. Fiți creștini sinceri, statornici și hotărâți. Înălțați-L pe Isus, vorbiți despre dragostea Lui, mărturisiți despre puterea Lui și faceți ca lumina voastră să strălucească în lume. — Schițe din viața mea, 275. Rg 44.5

Rugați-vă pentru suflete — Apropiați-vă de coasta sângerândă a lui Hristos. Faceți ca viața să vă fie împodobită cu un spirit blând și liniștit, iar rugăciunile voastre stăruitoare, zdrobite și smerite să se înalțe spre El, cerând înțelepciunea de care aveți nevoie, ca să aveți succes nu numai în salvarea propriului suflet, ci și a altor suflete. Cântați mai puțin și rugați-vă mai mult. Nu credeți că aveți mai multă nevoie de rugăciune decât de cântec? Tineri și tinere, Dumnezeu vă cere să lucrați pentru El. Faceți o schimbare totală în viața voastră. Voi puteți face o lucrare pe care cei care lucrează în domeniul predicării și al învățării nu o pot face. Voi puteți ajunge la o clasă de oameni la care pastorul nu poate ajunge. — Mărturii pentru comunitate 1:513. Rg 45.1

Să ne rugăm stăruitor pentru aceia pe care urmează să-i vizităm spre a-i aduce, unul câte unul, printr-o credință vie, în prezența lui Dumnezeu. — Sfaturi pentru o slujire creștină eficientă, 169. Rg 45.2

Lucrați printre cei umili, săraci și apăsați. Noi ar trebui să ne rugăm cu și pentru cei neajutorați, care nu au tăria și voința de a-și stăpâni poftele degradate de patimă. Trebuie să se facă eforturi serioase, stăruitoare, pentru mântuirea celor în a căror inimă s-a trezit un interes. — Mărturii pentru comunitate 6:84. Rg 45.3