Solii alese 2

94/346

SECȚIUNEA A III-A - ASOCIERI NEÎNȚELEPTE

INTRODUCERE

La începutul călătoriei în Australia (1891-1900), Ellen White a fost solicitată să-i adreseze un sfat unui lucrător de seamă de la casa noastră de editură, care ajunsese profund implicat în activitățile Lojii Masonice. Sfatul pe care ea i l-a dat acestui frate l-a determinat să rupă legăturile cu Loja, în ciuda faptului că atinsese gradul cel mai înalt de cinste în acea organizație. SA2 66.1

Fără a condamna, Ellen G. White a indicat faptul că un creștin nu poate să slujească la doi stăpâni, sau să se supună față de două autorități. Fratele nostru, care ajunsese atât de implicat în activitățile Lojii încât lucrarea lui pentru biserică fusese foarte mult neglijată, a recunoscut adevărul simplu din sfaturile lui Ellen G. White, iar încrederea lui în mesajul primit a fost confirmată când Ellen G. White — fără să-și dea seama — i-a prezentat semnul secret folosit numai de membrii Lojii. El a renunțat imediat la calitatea de membru al Lojii, deși afirmase energic în mai multe ocazii că nimic nu va zgudui încrederea lui în organizația frăției și nici nu-l va determina să rupă legătura cu ea. În anii de mai târziu, privind înapoi la experiența aceasta, el a mărturisit că mesajul Spiritului Profetic i-a schimbat complet viața. SA2 66.2

În legătură cu situația aceasta, Ellen G. White a scris destul de amplu despre relația adventiștilor de ziua a șaptea cu astfel de organizații. Lucrarea a fost publicată sub forma unei broșuri cu titlul: „Should Christians Be Members of Secret Societies?” (Ar trebui credincioșii să fie membri ai societăților secrete?) și a fost răspândită larg în Australia și în Statele Unite, dar nu a mai fost retipărită de mult timp. Broșura aceasta este publicată din nou în întregime aici. SA2 66.3

Capitolul al doilea este alcătuit din sfaturi scrise de Ellen G. White cu privire la atitudinea pe care adventiștii de ziua a șaptea trebuie să o aibă față de organizațiile sindicale. Materialul acesta a fost publicat în 1946, ca secțiunea a doua a unei broșuri despre viața la țară. El apare aici în formă permanentă pentru a continua să fie studiat cu rugăciune. SA2 66.4

Consiliul de administrație al Fundației White