Solii alese 2

95/346

13 - AR TREBUI CREȘTINII SĂ FIE MEMBRI AI SOCIETĂȚILOR SECRETE?

„Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși. Căci ce legătură este între neprihănire și fărădelege? Sau cum pot sta împreună lumina cu întunericul? Ce înțelegere poate fi între Hristos și Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? Cum se împacă Templul lui Dumnezeu cu idolii? Căci noi suntem Templul Dumnezeului celui viu, cum a zis Dumnezeu: «Eu voi locui și voi umbla în mijlocul lor; Eu voi fi Dumnezeul lor, și ei vor fi poporul Meu». De aceea: «Ieșiți din mijlocul lor și despărțiți-vă de ei, zice Domnul, nu vă atingeți de ce este necurat, și vă voi primi. Eu vă voi fi Tată, și voi Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul Cel Atotputernic»” (2 Corinteni 6,14-18). SA2 67.1

Porunca Domnului „Nu vă înjugați la un jug nepotrivit cu cei necredincioși” (2 Corinteni 6,14) nu se referă numai la căsătoria creștinilor cu oameni lipsiți de evlavie, ci la toate asocierile în care părțile sunt într-o legătură strânsă și în care este nevoie de armonie în spirit și acțiune. Domnul i-a dat lui Israel o poruncă specială, de a fi separat de cei ce se închinau la idoli. Israeliții nu trebuiau [122] să intre în legături de căsătorie cu păgânii sau să formeze vreo organizație împreună cu ei. „Să nu cumva să faci legământ cu locuitorii țării unde ai să intri, ca să nu fie o cursă pentru tine, dacă vor locui în mijlocul tău. Dimpotrivă, să le dărâmați altarele, să le sfărâmați stâlpii idolești și să le trântiți la pământ idolii. Să nu te închini înaintea unui alt dumnezeu; căci Domnul Se numește gelos, este un Dumnezeu gelos” (Exodul 34,12-14). SA2 67.2

„Căci tu ești un popor sfânt pentru Domnul, Dumnezeul tău; Domnul, Dumnezeul tău, te-a ales, ca să fii un popor al Lui dintre toate popoarele de pe fața pământului. Nu doar pentru că întreceți la număr pe toate celelalte popoare S-a alipit Domnul de voi și v-a ales, căci voi sunteți cel mai mic dintre toate popoarele. Ci pentru că Domnul vă iubește, pentru că a vrut să țină jurământul pe care l-a făcut părinților voștri… Să știi dar că Domnul, Dumnezeul tău, este singurul Dumnezeu. El este un Dumnezeu credincios și Își ține legământul și îndurarea până la al miilea neam de oameni față de cei ce-L iubesc și păzesc poruncile Lui” (Deuteronomul 7,6-9). SA2 67.3

De asemenea, Domnul declară, prin profetul Isaia, următoarele: SA2 67.4

„«Scoateți strigăte de război cât voiți, popoare, căci tot veți fi zdrobite; luați aminte, toți cei ce locuiți departe! Pregătiți-vă oricât de luptă, căci tot veți fi zdrobiți… Faceți la planuri cât voiți, căci nu se va alege nimic de ele! Luați la hotărâri cât voiți, căci vor fi fără urmări! Căci Dumnezeu este cu noi.» Așa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui și m-a înștiințat să nu umblu pe calea poporului acestuia: «Nu numiți uneltire tot ce numește poporul acesta uneltire și nu vă temeți de ce se teme el, nici nu vă speriați! Sfințiți însă pe Domnul oștirilor. De El să vă temeți și să vă înfricoșați»” (Isaia 8,9-13). SA2 67.5

Unii întreabă dacă este bine ca un creștin să aparțină Masoneriei libere sau altor societăți secrete. Toți aceștia trebuie să se gândească la pasajele Scripturii pe care tocmai le-am citat. Dacă suntem creștini întru totul, trebuie să fim creștini oriunde, să luăm în considerare și să ascultăm sfatul dat pentru a ne face să fim niște creștini în conformitate cu standardul Cuvântului lui Dumnezeu. SA2 67.6