ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

472/509

บทที่ 148 - รักแท้

ความรักเป็นของประทานอันล้ำค่าที่เรารับจากพระเยซู ความรักที่บริสุทธิ์และสูงส่งมิใช่เป็นเพียงแค่ความรู้สึกแต่เป็นหลักการ ผู้ที่มีความรักแท้จริงขับเคลื่อนอยู่ภายในจิตใจย่อมมิใช่ผู้ที่ไร้เหตุผลหรือตาบอด พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสั่งสอนคนเหล่านั้นให้รักพระเจ้าอย่างสุดใจและรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง {MYP 435.1} MYPTh 362.1

ขอให้คนทั้งหลายที่กำลังไตร่ตรองถึงเรื่องการแต่งงานได้พิจารณาถึงจิตใจและเฝ้าสังเกตดูอุปนิสัยของผู้ที่เขาคิดว่าจะใช้ชีวิตร่วมกัน จงให้ทุกย่างก้าวที่มุ่งไปสู่ความสัมพันธ์ในชีวิตสมรสแสดงถึงความสุภาพเรียบร้อย ความเรียบง่าย ความจริงใจและมีความตั้งใจจริงที่จะทำให้เป็นที่ชอบพระทัยและถวายเกียรติแด่พระเจ้า การแต่งงานมีผลต่อชีวิตหลังจากนั้นทั้งในชีวิตบนโลกนี้และชีวิตในโลกภายภาคหน้า คริสเตียนที่จริงใจจะไม่วางแผนกระทำสิ่งใดที่พระเจ้าไม่ทรงเห็นชอบ {MYP 435.2} MYPTh 362.2