ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

473/509

จงแสวงหาคำปรึกษา

หากพระเจ้าทรงอวยพระพรให้คุณมีบิดามารดาที่ยำเกรงพระองค์ จงขอคำปรึกษาแนะนำจากบิดามารดา จงบอกความหวังและแผนการของคุณแก่ท่านทั้งสองและเรียนรู้ถึงบทเรียนจากประสบการณ์ในชีวิตของท่าน แล้วคุณจะไม่ต้องปวดร้าวหัวใจ เหนือสิ่งอื่นใด จงให้พระคริสต์เป็นที่ปรึกษาของคุณ จงศึกษาเล่าเรียนพระวจนะของพระองค์ด้วยใจอธิษฐาน {MYP 435.3} MYPTh 362.3

ภายใต้คำแนะนำเหล่านี้ ขอให้หญิงสาวเลือกคู่ชีวิตเฉพาะผู้ที่มีอุปนิสัยที่บริสุทธิ์ดีงามและนิสัยใจคอแบบสุภาพบุรุษ เป็นผู้ที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความกระตือรือร้น มีความซื่อสัตย์และเป็นผู้ที่มีความรักและยำเกรงพระเจ้า ขอให้ชายหนุ่มเลือกหญิงสาวที่จะมาร่วมคู่เคียงในชีวิตเป็นผู้ที่สามารถแบ่งเบาภาระในชีวิตคู่ได้ เป็นผู้ที่มีอิทธิพลซึ่งจะทำให้เขามีศีลธรรมสูงส่งสง่างามและบริสุทธิ์ดีงาม และเป็นผู้ที่จะทำให้เขามีความสุขในความรักของเธอ {MYP 435.4} MYPTh 362.4

ภรรยาที่ฉลาดมาจากพระยาห์เวห์” “ สามีของเธอก็ไว้ใจเธอ. . . ..เธอนำสิ่งดีมาให้เขา ไม่นำสิ่งร้ายตลอดวันคืนแห่งชีวิตของเธอ” “เธออ้าปากกล่าวด้วยปัญญา และคำสอนเจือความเอ็นดูอยู่ที่ลิ้นของเธอ เธอดูแลความเป็นอยู่ในครอบครัวอย่างดี และไม่เคยเกียจคร้าน ลูกๆ ของเธอตื่นขึ้นมาก็ชมเชยเธอ สามีของเธอก็สรรเสริญเธอว่า ‘สตรีมากมายทำได้ดีเลิศ แต่คุณเลิศยิ่งกว่าเขาทั้งหมด’” ชายใดที่ได้ภรรยาเช่นนี้ “ก็พบของดี และได้ความโปรดปรานจากพระยาห์เวห์” สุภาษิต 19:14; 31:11, 12, 26-29; 18:22--“Ministry of Healing,” pp. 358, 359. {MYP 436.1} MYPTh 362.5