ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

471/509

ตอนที่ 15 - การเลือกคู่และการแต่งงาน

บทที่ 148-157 MYPTh 361.1

สายใยผูกพันในครอบครัวเป็นความแนบแน่นใกล้ชิดที่สุด มีความละมุนละไมและสูงส่งที่สุดในบรรดาสายสัมพันธ์อื่นใดในโลก พระเจ้าทรงมุ่งหมายให้ความผูกพันนี้นำพระพรแห่งความสุขมาสู่มวลมนุษย์ และการสมรสนั้นย่อมเป็นพรเมื่อคู่สมรสครองคู่กันด้วยคำมั่นสัญญา ด้วยความยำเกรงในพระเจ้าและใคร่ครวญถึงบทบาทหน้าที่อย่างถูกต้อง--“Ministry of Healing,” pp. 356, 357. {MYP 434.1} MYPTh 361.2

*****