ข่าวประเสริฐสำหรับเยาวชน

360/509

ตอนที่ 11 - ชีวิตในบ้าน

บทที่107-116 MYPTh 265.1

การฟื้นฟูและยกระดับจิตวิญญาณของมนุษยชาติเริ่มต้นภายในครอบครัว หน้าที่ของบิดามารดาเป็นรากฐานรองรับกิจการอื่นทั้งหมด สังคมประกอบด้วยครอบครัวและจะเป็นเช่นไรย่อมสุดแท้แต่หัวหน้าครอบครัวจะสรรสร้างให้เป็นไป “เพราะทุกสิ่งที่เจ้าทำออกมาจากใจ” สุภาษิต 4:23 (THSV) และหัวใจของสังคม ของคริสตจักรและของประเทศชาติคือครอบครัว ความผาสุกของสังคม ความสำเร็จของคริสตจักร ความรุ่งเรืองของประเทศขึ้นอยู่กับอิทธิพลของครอบครัว--“Ministry of Healing,” p. 349. {MYP 324.1} MYPTh 265.2