Lucrarea de binefacere

13/60

Secțiunea 4 — Evanghelizarea vecinătății

Gând prețios

Membrii bisericii trebuie să facă lucrare de evanghelizare în casele vecinilor lor care încă nu au primit o dovadă deplină a adevărului pentru acest timp. Prezentarea adevărului din casă în casă cu iubire și simpatie este în armonie cu instrucțiunile pe care Hristos le-a dat ucenicilor Lui când i-a trimis în prima lor călătorie misionară. Se poate ajunge la inimile multora prin cântări de laudă lui Dumnezeu, prin rugăciuni umile, din inimă, printr-o prezentare simplă a adevărului biblic în cercul familiei. Lucrători divini vor fi prezenți ca să convingă inimile. “Iată că Eu sunt cu voi în toate zilele,” este făgăduința Lui. Cu asigurarea unei prezențe permanente a unui asemenea Ajutor, putem să lucrăm cu speranță, credință și curaj…. LB 70.1

Frații și surorile mele, predați-vă lui Dumnezeu pentru servire. Nu lăsați nici o ocazie să treacă nefolosită. Vizitați-i pe cei care locuiesc aproape de voi și încercați să ajungeți la inima lor prin simpatie și bunătate. Vizitați-i pe bolnavi și suferinzi și arătați că vă interesează cu adevărat situația lor. Dacă este posibil, faceți ceva pentru ei să se simtă mai bine. Prin aceste metode puteți ajunge la inimile lor și spune un cuvânt pentru Hristos. Numai veșnicia va descoperi cât de întins poate fi un asemenea domeniu al lucrării. — The Review and Herald, 21 noiembrie, 1907. LB 70.2