Lucrarea de binefacere

5/60

Secțiunea 2 — Planul lui Dumnezeu pentru biserica Sa

Gând prețios

Citiți Isaia 58, voi, care pretindeți a fi copii ai luminii. Citiți din nou și din nou în special voi, care ați fost atât de șovăielnici în a vă dezavantaja pe voi prin ajutorarea celor în nevoie. Citiți voi, ale căror inimi și case sunt prea înguste pentru a face loc celor fără adăpost. Citiți voi, care vedeți văduvele și orfanii apăsați de mâna de fier a sărăciei și încovoiați de către cei lumești și cu inima împietrită. Vă temeți că va fi introdusă în familia voastră o influență care vă va costa mai multă muncă? Citiți. Temerile voastre pot fi neîntemeiate și poate veni o binecuvântare, cunoscută și conștientizată de voi în fiecare zi. Dar, dacă lucrurile stau altfel și este nevoie de muncă în plus, primiți cuvintele Celui care a promis: “Atunci lumina ta va răsări ca zorile și vindecarea ta va încolți repede.” LB 28.1

Mi s-a arătat că motivul pentru care poporul lui Dumnezeu nu este mai spiritual și nu are mai multă credință este acela că este afectat de egoism. Profetul se adresează păzitorilor Sabatului; nu păcătoșilor, nu necredincioșilor, ci celor care au mari pretenții de neprihănire. Nu abundența întrunirilor voastre este ceea ce acceptă Dumnezeu. Nu rugăciunile numeroase, ci facerea binelui, îndeplinirea binelui potrivit la timpul potrivit; a fi mai puțin preocupați de sine și mai mărinimoși. Sufletele noastre trebuie să se dezvolte. Atunci Dumnezeu le va face ca o grădină udată ale cărei izvoare nu seacă. — Testimonies for the Church 2:35, 36. LB 28.2