Evanghelizare

95/168

Vizitele din casă în casă

Lucrarea din casă în casă — Adevărul nu trebuie să fie prezentat doar în adunări publice. Să fie făcută o lucrare din casă în casă. Lucrarea aceasta trebuie să înainteze în Numele Domnului. — The Review and Herald, 11 august, 1903. Ev 431.2

Lucrarea aceasta din casă în casă, căutând sufletele și salvând oile pierdute, este lucrarea cea mai importantă ce poate să fie îndeplinită. — Letter 137, 1898. Ev 431.3

Scopul lucrării din casă în casă — Lucrătorii noștri fac o mare greșeală când, după ce au desfășurat o adunare de tabără și au adunat câteva suflete, demontează corturile și consideră că datoria lor s-a încheiat. Lucrarea lor se află abia la început. Ei au predicat învățături noi și ciudate pentru oamenii care le-au auzit, iar apoi au părăsit semințele semănate, lăsându-le să fie culese de păsări sau să se usuce din lipsă de apă.... Ev 431.4

După ce sufletelor le-a fost prezentat adevărul, vor veni unele persoane, fie pastori, fie prieteni sau cunoștințe, care, dacă le va fi cu putința, vor răpi semințele semănate. Aceste persoane reprezentate de păsările din pildă fac adevărul să pară a fi o idee falsă și nu-i dau pace aceluia care a fost convins, până când nu devorează toate semințele, prin declarațiile lor greșite. Ev 432.1

Ce ar trebui să facem? După ce adunarea de tabără se încheie, înființați un centru misionar. Lucrătorii cei mai buni care pot fi găsiți să fie organizați într-o grupă care să vândă literatură sau să ofere gratuit broșuri celor care nu pot să cumpere. Lucrarea de pregătire nu este nici pe jumătate la fel de valoroasă, cum este lucrarea de după adunarea de tabără. Ev 432.2

După ce oamenii au auzit dovezile credinței noastre, să se înceapă o lucrare din casă în casă. Familiarizați-vă cu oamenii și citiți-le cuvintele prețioase ale Domnului Hristos. Înălțați-L în mijlocul lor pe Isus cel răstignit și, curând, aceia care au ascultat și au fost convinși de soliile de avertizare vestite de slujitorii lui Dumnezeu în adunarea din cort se vor simți îndemnați să pună întrebări cu privire la lucrurile pe care le-au auzit. Acesta este timpul potrivit pentru a prezenta dovezile credinței noastre, cu blândețe și temere, dar nu cu o frică servilă, ci cu teama precaută de a nu vorbi fără înțelepciune. Prezentați adevărul așa cum este el în Isus, cu toată blândețea și smerenia; cu simplitate și sinceritate, oferindu-i fiecăruia partea lui de hrană la vreme potrivită. — Letter 18, 1898. Ev 432.3

Predicarea este făcută să fie eficientă prin lucrarea din casă în casă — Din experiența lucrătorilor de la _____, înțelegem că eforturile depuse după încheierea adunării de tabără sunt de o importanță mult mai mare decât lucrarea făcută înainte de adunarea de tabără. Pe parcursul mai multor ani, mi-a fost arătat că lucrarea din casă în casă este aceea care va face predicarea Cuvântului să aibă succes. Dacă lucrătorii noștri nu-i vizitează pe cei interesați, în urma lor vor veni alți pastori care îi vor încurca, răstălmăcind și citând greșit Scripturile. Oamenii aceștia nu sunt familiarizați cu Biblia. Ei cred că pastorii lor trebuie să fie niște persoane cinstite și lipsite de prejudecăți și, ca urmare, vor renunța la convingerile lor. Totuși, dacă lucrătorii noștri pot să-i viziteze pe cei interesați, ca să le explice mai amplu Cuvântul lui Dumnezeu, descoperindu-le adevărul în contrast cu ideile false, ei vor ajunge să fie bine întemeiați. Ev 432.4

Dacă lucrarea aceasta ar fi fost îndeplinită cu seriozitate și vigilență și dacă lucrătorii ar fi vegheat cu perseverență asupra sufletelor, ca niște oameni care vor trebui să dea socoteală, adunările noastre de tabără ar fi avut mult mai mulți snopi la seceriș. Ev 433.1

Lucrarea aceasta a fost făcută și în _____. Ca rezultat al acestei lucrări personale de câștigare a sufletelor, acum sunt nu mai puțin de cincizeci de noi păzitori ai Sabatului. Dacă lucrătorii rânduiți de Dumnezeu nu lucrează cu mai mult interes în căutarea oilor pierdute, Satana va reuși să-și aducă la îndeplinire lucrarea de nimicire, iar sufletele care ar fi putut să fie găsite și readuse în staul vor fi pierdute. — Letter 18, 1898. Ev 433.2

La unii nu se poate ajunge prin lucrarea publică — În orașele mari sunt anumite categorii de oameni la care nu se poate ajunge prin adunările publice. Acești oameni trebuie să fie căutați, așa cum păstorul își caută oile pierdute. Pentru ei este necesară o lucrare personală. — Slujitorii evangheliei, 364 (1915). Ev 433.3

Pentru aceia care nu vor să vină la ospăț — Dacă unii oameni nu vor să vină la ospățul Evangheliei, la care îi invită Hristos, solii lui Dumnezeu trebuie să se adapteze situației și să se vestească solia printr-o lucrare din casă în casă, continuându-și astfel lucrarea de slujire “la drumuri și la garduri” și vestindu-i lumii ultima solie. — Letter 164, 1899. Ev 433.4

Chiar și pentru cei care nu sunt interesați — Vizitați-i acasă chiar și pe aceia care nu manifestă niciun interes. În timp ce vocea plăcută a harului îl invită pe cel păcătos, lucrați cu toate energiile inimii și ale minții, așa cum a lucrat apostolul Pavel, care “nu a încetat să sfătuiască pe fiecare cu lacrimi”. În ziua judecății lui Dumnezeu, câți vor fi aceia care vor veni la noi și ne vor spune: “Sunt pierdut! Sunt pierdut! Iar tu nu m-ai avertizat niciodată; nu m-ai îndemnat niciodată să vin la Isus. Dacă aș fi avut credința ta, aș fi căutat fiecare suflet rânduit pentru judecată, care s-ar fi aflat în apropierea mea, și l-aș fi îndemnat cu rugăciuni, lacrimi și avertizări.” — The Review and Herald, 24 iunie, 1884. Ev 434.1

Duceți Cuvântul lui Dumnezeu la ușa fiecărui om — Presa este un mijloc prin care se poate ajunge la mulți oameni la care ar fi fost imposibil să se ajungă printr-o lucrare pastorală. Dacă le prezentăm oamenilor Biblia, arătându-le exact ce scrie în ea, se poate realiza o mare lucrare. Duceți Cuvântul lui Dumnezeu la ușa fiecărui om. Adresați conștiinței fiecăruia declarațiile lui clare. Repetați-le tuturor porunca Mântuitorului: “Cercetați Scripturile.” Îndemnați-i să accepte cuvintele Bibliei așa cum sunt scrise, să ceară iluminarea divină, iar apoi, când lumina strălucește, să primească bucuroși fiecare rază prețioasă și să aștepte rezultatele fără teamă. — The Review and Herald, 10 iulie, 1883. Ev 434.2

Dumnezeu ne va călăuzi spre casele oamenilor — Lumină, lumină din Cuvântul lui Dumnezeu — iată de ce au nevoie oamenii. Dacă învățătorii Cuvântului sunt dispuși să urmeze îndrumarea Domnului, El îi va conduce în așa fel încât să ajungă într-o legătură apropiată cu oamenii. El îi va călăuzi spre casele acelora care au nevoie de adevăr și îl doresc, iar când slujitorii lui Dumnezeu se angajează în lucrarea de căutare a oilor pierdute, însușirile lor spirituale sunt aduse la viață și întărite. Deoarece știu că sunt în armonie cu Dumnezeu, ei se simt bucuroși și fericiți. Sub călăuzirea Duhului Sfânt, ei câștigă o experiență neprețuită. Capacitățile lor intelectuale și morale ating nivelul cel mai înalt de dezvoltare, pentru că harul le este dat ca răspuns la nevoile lor. — The Review and Herald, 29 decembrie, 1904. Ev 434.3