Evanghelizare

93/168

Lucrarea din orașele australiene

Multe suflete din Sydney — Pretutindeni în lume este o lucrare de făcut, iar pe măsură ce ne apropiem de sfârșitul timpului, Domnul îi va impresiona pe mulți cu gândul de a se angaja în lucrarea aceasta. Dacă sunteți în stare să vă folosiți influența pentru a începe lucrarea ce trebuie să fie făcută în Sydney, vor fi salvate multe suflete care încă nu au auzit niciodată adevărul. Este necesar să se lucreze în orașe. Puterea mântuitoare a lui Dumnezeu trebuie să se răspândească din orașele acestea asemenea razelor unui sfeșnic. — Letter 79, 1905. Ev 425.1

Oportunitatea lucrării de evanghelizare în Sydney — Acum este necesar să fie făcută o lucrare mai hotărâtă în Sydney și în vecinătatea lui. Toate localitățile din împrejurimi se află într-o situație mai favorabilă pentru lucrare decât au fost în orice perioadă anterioară, iar avantajele care ni se prezintă acum pentru îndeplinirea lucrării misionare medicale necesită o plănuire mai bună și o experiență mai mare în administrarea activității.... Ev 425.2

Din rădăcina care este pusă acum în Sydney vor crește multe ramuri și fiecare domeniu al lucrării are nevoie de administratori cu experiență, așa încât diferitele părți să se unească și să alcătuiască un întreg armonios. — Letter 63a, 1898. Ev 425.3

În unele țări se așteaptă rezultate mai promițătoare — În Australia, lucrarea misionară medicală promite rezultate mai bune decât are în America, pentru a deschide o cale prin care adevărul să ajungă Ia oameni. Fie ca poporul Domnului să asculte acum invitațiile pe care le adresează ocaziile providențiale ale lui Dumnezeu, și să-și dea seama că acum este un timp oportun de a lucra. — Letter 41, 1899. Ev 425.4

Fiecare oraș și fiecare sat trebuie să audă solia — Sunt multe locuri în care trebuie să se lucreze. Fiecare oraș și fiecare sat aflate de-a lungul căii ferate trebuie să aibă solia pe care ne-a dat-o Domnul. Nu putem să ne oprim pentru a ne bucura de câteva biruințe, ci să continuăm lupta chiar până la porți, Domnul nu a rămas niciodată fără martori. Adevărul trebuie să fie prezentat în diferitele suburbii ale orașului Newcastle. Uneori, poate că vom fi nevoiți să vorbim în aer liber. Eu am făcut așa în două duminici după-amiază și am avut rezultate bune.... Ev 426.1

În Auburn, o localitate aflată la opt mile de Cooranbong, unde frații au obținut clădirea unei biserici, va trebui să vorbesc îndată ce voi găsi timp, adică duminica următoare sau de duminică într-o săptămână. Dacă nu ne-ar fi fost îngăduit să predicăm în biserică, ar fi trebuit să organizăm o adunare în aer liber. — Letter 76, 1899. Ev 426.2

Experiența din zonele rurale — În prezent, organizăm adunări în aer liber. Recent, am predicat de două ori pentru nouăzeci de persoane la Dora Creek, o localitate aflată la trei mile depărtare de Cooranbong, iar cu doua săptămâni înainte de ultima duminică, am predicat la Martinsville pentru șaizeci de suflete, organizând adunarea pe o pajiște îngrădită. În loc de scaune, au fost așezate scânduri în formă de semicerc. Unii au stat pe pături puse pe iarbă, iar alții au stat în căruțele trase în apropierea gardului. Ev 426.3

Nu avem altă cale de a le vorbi acestor oameni, decât prin organizarea de adunări în aer liber. Unii au părut să manifeste un interes adânc. În prezent, două sau trei persoane se află pe punctul de a lua o hotărâre, iar lanurile sunt coapte pentru seceriș. Dacă nu facem un efort hotărât de a ieși din cercul nostru strâmt pentru a-i întâmpina pe oameni acolo unde sunt ei, vom pierde ocazia de a salva multe suflete. Ev 426.4

Nu avem nici cea mai mică șansă de a intra în micile biserici rudimentare aflate în apropiere. Ni s-a refuzat orice posibilitate de a le vorbi oamenilor în felul acesta. Totuși, în marele templu al Domnului, în aer liber, unde cerul este domul nostru, iar pământul este podeaua noastră, putem găsi ascultători care nu ar fi avut altă cale de a auzi solia. Suntem foarte preocupați să înălțăm stindardul adevărului în locurile acestea. Oamenii nu au nici un păstor. Biserica de stat din Cooranbong stă încuiată săptămână după săptămână, iar oamenii nu ascultă nici o predică. Înțelegem că trebuie să facem o mare lucrare în locurile izolate, organizând adunări în aer liber. Am o planificare pentru o asemenea adunare în următoarea duminică după-amiază la Dora Creek. În prezent, avem două locuri unde se desfășoară aceste adunări. — Letter 79, 1899. Ev 427.1

Experiența lucrării pentru aceia care nu ar veni într-o sală publică — Văd că este atât de mult de făcut. Nu pot să renunț la niciunul dintre locurile în care se lucrează. Sufletele pier, iar eu trebuie să le ajut. Vorbesc în biserică, dar și în afara bisericii. Călătorim în zone rurale, iar eu vorbesc în aer liber, deoarece prejudecata împotriva adevărului este atât de mare, încât oamenii nu ar fi de acord să ne îngăduie să vorbim în micile lor case de adunare rudimentare, unde se întâlnesc pentru închinare.... Ev 427.2

Duminică am mers la Dora Creek, la trei mile depărtare, și le-am vorbit oamenilor în aer liber. Acolo erau adunate aproximativ nouăzeci de persoane, iar eu am simțit o mare libertate în vorbire, prezentându-le pe Hristos ca fiind Marele Vindecător și un învățător minunat. Toți au ascultat cu interes. În modalitatea aceasta pot să ajung la o categorie de oameni care nu ar veni în nici o sală publică de adunare. De asemenea, avem cântăreți buni. — Letter 74, 1899. Ev 427.3

O mare lucrare pentru Noua Zeelandă — Vedem că în teritoriul acesta trebuie să fie făcută o mare lucrare și avem o nevoie nespusă de mijloace cu care să lucrăm. Voi vorbi despre Wellington. Acesta este un loc în care se află foarte multe biserici și pastori numeroși.... Wellington este capitala și marele centru al Noii Zeelande. Aici trebuie să fie înființat un centru misionar și trebuie să fie construită o biserică, oricât de modestă ar fi. — Letter 9a, 1893. Ev 427.4

Orașele din Europa, Australia și din regiunile îndepărtate — Banii care se adună acum ar trebui să fie folosiți pentru orașele nelucrate din Europa, Australia și America, precum și în regiunile îndepărtate. Orașele acestea au fost neglijate ani la rând. Îngerii lui Dumnezeu așteaptă să lucrăm pentru locuitorii lor. Solia de avertizare trebuie să fie vestită din sat în sat, din oraș în oraș și din țară în țară, nu cu paradă, ci cu puterea Duhului și de către oameni ai credinței. — Manuscript 11, 1908. Ev 428.1