Solii către tineret

1/512

Solii către tineret

Prefață

În vremurile de demult, când Ierusalimul urma să fie reconstruit, profetul a auzit într-o viziune un mesager ceresc spunându-i altuia: “Grăbește-te și vorbește acestor tineri”. Așa că, și în aceste ultime zile, tinerilor bărbați și femei ai mișcării advente le-a fost dat să joace un rol important în drama sfârșitului istoriei acestui pământ. SCT 7.1

“Domnul a hotărât ca tineretul să constituie mâna Sa dreaptă.” — Testimonies for the Church 7:64. SCT 7.2

“Cu o așa armată de lucrători ca tinerii noștri, bine antrenați, înzestrați cu putere, curând mesajul crucificării, al înălțării și al apropiatei reveniri a Mântuitorului va putea fi purtat în întreaga lume, cât mai grabnic!” — Education, 271. SCT 7.3

Astfel de mesaje, au fost transmise tineretului acestei mișcări prin Spiritul Profetic încă de la începuturile lucrării noastre. Instrumentul ales de Dumnezeu pentru manifestarea acestui dar, Ellen G. White, a fost o tânără de numai 17 ani, atunci când și-a început lucrarea. Ea a cunoscut luptele copilăriei și tinereții cu puterile întunericului și de asemenea viața de biruință în Hristos. Multe solii de instruire, mesaje de simpatie, mustrare și încurajare, scrise de penița ei, au fost adresate direct tinerilor. Aceste solii au îndreptat întotdeauna mintea tinerilor către Hristos și Cuvântul Său, ca unică sursă de putere în formarea unor caractere creștine nobile, și au ajutat la cultivarea spiritului de consacrare care i-a caracterizat pe atât de mulți dintre tinerii noștri. SCT 7.4

Soliile care sugerau ca tinerii să fie organizați în grupuri și societăți, în scopul de a lucra pentru Hristos, au fost transmise în 1892 și 1893. În urma acestor sugestii s-a dezvoltat “Societatea tinerilor voluntari și misionari”, care s-a dovedit a fi o putere înălțătoare și, în același timp, un sprijin susținut în viața tinerilor din mișcarea adventistă din întreaga lume. SCT 7.5

În răstimpul îndelungat în care Ellen White a scris pentru tineri, soliile sale au fost publicate în cărți; multe articole au apărut în Îndrumătorul tinerilor, iar în alte locuri nu au fost păstrate într-o formă organizată. Aceste sfaturi sunt o moștenire prețioasă și ar trebui să fie în mâinile tuturor tinerilor noștri de astăzi. De aceea, Departamentul Misionarilor Voluntari al Conferinței Generale a revăzut toate scrierile lui Ellen White de la începutul lucrării sale, și a selecționat soliile care se refereau la soluționarea problemelor tinerilor noștri. Deși nu a fost întotdeauna posibil să se păstreze tot articolul, a fost exercitată o grijă deosebită pentru a face acele selecții care să redea cu claritate și exactitate ideea autoarei cu privire la subiectul tratat. De aceea, pentru a se realiza o îmbinare echilibrată a sfaturilor, noi am inclus mult material prezentat deja sub forma unor cărți, dar care nu a fost distribuit tinerilor de pretutindeni. SCT 8.1

Munca de adunare și aranjare a articolelor cuprinse în acest volum a fost finalizată de comun acord între Trustul de Publicații Ellen White și secretarii Departamentului Misionarilor Voluntari al Conferinței Generale. Prin eforturile susținute ale Asociației pentru Publicații de Sud, această solie este transmisă mai departe într-o formă atractivă. Sperăm ca interesul tinerilor noștri pentru această carte să-i conducă la un studiu atent al tuturor soliilor care au fost transmise bisericii rămășiței prin Spiritul Profetic. SCT 8.2

Rugăciunea noastră cea mai fierbinte și stăruitoare este ca aceste solii să reprezinte o putere reală pentru tinerii mișcării advente din întreaga lume, în încercarea de perfecționare și cizelare a caracterului creștin, și să dea un nou și impetuos impuls de ascultare, pentru încheierea și desăvârșirea măreței noastre misiuni. — “Mesajul advent pentru întreaga lume din această generație”. SCT 8.3

M. E. Kerk,

Secretarul Departamentului Misionarilor Voluntari al Conferinței Generale.