Rugăciunea

25/53

Ioan Botezătorul

Ioan a petrecut timp în meditație și rugăciune spre a cunoaște voia lui Dumnezeu pentru viața lui — Ioan însă nu ducea o viață de lenevie, de tristețe ascetică sau de înstrăinare egoistă. Din timp în timp, el căuta să se amestece printre oameni și era întotdeauna un observator interesat de cele ce se petreceau în lume. Din locul lui retras, el urmărea desfășurarea evenimentelor. Cu o putere de pricepere luminată de Duhul Sfânt, el studia caracterul oamenilor, ca să știe cum sa ajungă la inima lor cu solia cerului. Povara misiunii sale îl apăsa. În singurătate, prin meditație și rugăciune, căuta să-și întărească sufletul pentru lucrarea care-l aștepta. — Hristos, Lumina lumii, 102. Rg 153.2

Rugăciunea i-a dat Iui Ioan putere a de a-i înfrunta pe împărații pământului — Ioan Botezătorul a fost învățat de Dumnezeu în timpul viețuirii lui în pustie. El a cercetat descoperirile lui Dumnezeu din natură. Sub îndrumarea Spiritului divin, el a cercetat sulurile profeților. Zi și noapte, Hristos a fost studiul lui până ce mintea, inima și sufletul au fost pline de glorioasa viziune. Rg 153.3

El L-a privit pe împărat, în toată frumusețea Sa, și s-a pierdut din vedere pe sine. El a privit măreția sfințeniei și s-a recunoscut ca nedestoinic și nedemn. El urma să vestească solia lui Dumnezeu. El urma să stea în puterea și neprihănirea lui Dumnezeu. El era gata să pornească, în calitate de sol al Cerului, neînfricat de tot ce este omenesc, deoarece el văzuse Divinitatea. El putea sta neînfricat înaintea monarhilor pământești, deoarece se plecase cu tremur înaintea Împăratului împăraților. — Mărturii pentru comunitate 8:331, 332. Rg 154.1