Rugăciunea

21/53

Solomon

Trebuie să învățăm lecția aflată în rugăciunea smerită a lui Solomon — La începutul domniei sale, Solomon s-a rugat: “Doamne, Dumnezeul meu, Tu ai pus pe robul Tău să împărătească în locul tatălui meu David, și eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat”. (1 Regi 3, 7.) Rg 141.2

Solomon urmase tatălui său David la tronul lui Israel. Dumnezeu l-a onorat mult și, așa cum știm, el a ajuns în anii de mai târziu cel mai mare, cel mai bogat și cel mai înțelept împărat care a stat vreodată pe un scaun de domnie pământesc. De timpuriu, în anii de început ai domniei sale, Solomon a fost impresionat de Duhul Sfânt cu privire la solemnitatea răspunderilor sale și, deși era bogat în talente și capacități, el și-a dat scama că, fără ajutor dumnezeiesc, era tot atât de neajutorat pentru a le duce la îndeplinire, ca un copilaș. Solomon n-a fost niciodată atât de bogat, sau atât de înțelept, sau realmente atât de mare, ca atunci când a mărturisit Domnului: “Eu nu sunt decât un tânăr (engl.: un copil), nu sunt încercat”.... Rg 141.3

“Cererea aceasta a lui Solomon a plăcut Domnului. Și Dumnezeu a zis: ‘Fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere, ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău. Iți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată ca tine. Mai mult, îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. Și dacă vei umbla în căile Mele, păzind legile și poruncile Mele, cum a făcut David, tatăl tău, îți voi lungi zilele’”.... Rg 141.4

Toți aceia care ocupă locuri de răspundere au nevoie să învețe lecția ce se cuprinde în smerita rugăciune a lui Solomon. Ei nu trebuie să uite că poziția pe care o ocupă nu va schimba niciodată caracterul și nici nu-l va face pe om infailibil. Cu cât poziția pe care o ocupă un om este mai înaltă, cu cât este mai mare răspunderea pe care o are de purtat, cu atât mai extinsă va fi influența pe care o exercită și cu atât mai mare va fi nevoia sa de a-și simți dependența de înțelepciunea și de puterea lui Dumnezeu și de a cultiva caracterul cel mai bun și cel mai sfânt. — Mărturii pentru comunitate 9:281, 282. Rg 142.1

Exemplul lui Solomon este o lecție cu privire la vegherea în vederea rugăciunii — În cazul lui Solomon, el, care a fost puternic, îndrăzneț, ferm și hotărât din fire, fiind zguduit de puterea ispitei, a ajuns slab și oscilant ca o trestie bătută de vânt! Cum a fost doborât de furtuna ispitei un cedru bătrân și noduros din Liban, un stejar înalt din Basan! Ce lecție este aceasta pentru toți aceia care doresc să-și salveze sufletul, ca să vegheze neîncetat în vederea rugăciunii! Ce avertizare este aceasta, ca să păstreze mereu harul lui Hristos în inima lor și să lupte cu decăderea dinăuntru și cu ispitele din afară! — Manuscript Releases 21:383. Rg 142.2