Rugăciunea

20/53

David

Căderea lui David este o avertizare de a nu neglija rugăciunea — Dumnezeu dorește ca istoria căderii lui David să servească drept avertizare, pentru ca nici chiar aceia pe care El i-a binecuvântat și favorizat foarte mult să nu se simtă în siguranță și să nu neglijeze rugăciunea și vegherea. Așa a și fost cu aceia care, în umilință, au căutat să învețe lecția pe care Dumnezeu vrea să o dea. În felul acesta, generație după generație, mii de oameni au ajuns să-și dea seama de primejdia în care se aflau în fața puterii ispititorului. Căderea lui David — om atât de mult onorat de Dumnezeu — a trezit în ei neîncredere față de eul personal. Ei și-au dat seama că numai Dumnezeu poate să-i susțină prin puterea Lui, prin credință. Pentru că au știut că la El se află puterea și siguranța lor, ei s-au temut să facă până și un singur pas pe terenul lui Satana. — Patriarhi și profeți, 724. Rg 140.3

Dumnezeu a răspuns la rugăciunea lui David pentru iertare — Una dintre cele mai stăruitoare rugăciuni raportate în Cuvântul lui Dumnezeu este aceea a lui David, când a cerut: “Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule”. Răspunsul lui Dumnezeu la o asemenea rugăciune este: “Îți voi da o inimă nouă”. Lucrarea aceasta nu poate să fie făcută de niciun om limitat. Bărbații și femeile trebuie să înceapă încă din prima clipă să-I ceară lui Dumnezeu cât se poate de stăruitor să Ie dea o experiență creștină adevărată. Ei trebuie să simtă puterea creatoare a Duhului Sfânt. Ei trebuie să primească o inimă nouă, care este păstrată sensibilă și duioasă prin harul Cerului. Spiritul egoist trebuie să fie curățit din suflet. Ei trebuie să lucreze cu seriozitate și cu umilință, fiecare cerându-I lui Isus călăuzire și încurajare. Apoi, zidirea, bine alcătuită și potrivită, va crește ajungând un templu sfânt în Domnul. — Comentarii Biblice ale AZȘ 4:1165. Rg 141.1